JAV lietuviai

(Nukreipta iš puslapio JAV lietuvių bendruomenė)

Amerikos lietuviai – JAV gyvenantys išeiviai iš Lietuvos.

Lietuvių kilmės amerikiečių pasiskirstymas JAV (2000 m. surašymo duomenimis)
Čikagos lietuviai švenčiant Jungtinių Valstijų nepriklausomybės dieną (apie 1950 m.)

2000 m. JAV gyventojų surašymo duomenimis JAV gyveno 659 992 lietuvių kilmės žmonių.

Pasiskirstymas pagal valstijas:

Ilinojus 87 294
Pensilvanija 78 330
Kalifornija 51 406
Masačusetsas 51 054
Niujorkas 49 083

Čikagoje ir jos apylinkėse gyvena daugiau lietuvių negu bet kuriame kitame JAV mieste. Lietuvių kilmės yra šie žymūs amerikiečiai: NFL legendos Johnny Unitas ir Dick Butkus, kino režisierius Robertas Zemeckis, politikas Richard Durbin, dainininkai Anthony Kiedis, P!nk ir Brandon Flowers, teniso legenda Vitas Gerulaitis, režisierius Jonas Mekas, Jurgis Mačiūnas, garsūs aktoriai Karolis Bučinskis, Jason Sudeikis bei John C. Reilly, arkivyskupas Paulius Marcinkus ir kt.

JAV lietuvių bendruomenė

redaguoti
 
Čikagos skerdyklos - tradicinė lietuvių darbovietė XX a. pr. (fotografuota 1906 m.)

Tai tautiniu pagrindu veikianti nevyriausybinė organizacija, įkurta 1951 m. JAV.

JAV lietuvių bendruomenė priklauso Pasaulio lietuvių bendruomenei.

Organizacijos tikslas – suburti lietuvius ir lietuvių kilmės amerikiečius. Organizacinį branduolį sudaro 58 apylinkės, veikiančios 27 valstijose ir sostinėje Vašingtone.

 • Organizuoja švietimo, kultūrinę, religinę, visuomeninę, socialinę ir kitokią veiklą
 • Bendradarbiauja su kitomis lietuvių organizacijomis ir bendruomenėmis
 • Informuoja nelietuvius apie įvykius, susijusius su lietuviais ir Lietuva
 • Rūpinasi žmogaus ir pilietinių teisių apsauga
 • Remia demokratijos bei ekonominių reformų vystymąsi Lietuvoje
 • Palaiko ryšius su lietuviais už JAV ribų
 
Aušros Vartų bažnyčia Niujorke

Struktūra

redaguoti

JAV lietuvių bendruomenę sudaro:

 • Valdyba – vyriausiasis bendruomenės vykdomasis organas. Šiuo metu[kada?] Krašto valdybos pirmininkas - Arvydas Urbonavičius.
 • Taryba – vyriausiasis bendruomenės organas. Tarybą sudaro prezidiumas ir komisijos. Šiuo metu[kada?] prezidiumo pirmininkė – Nerija Orentienė.

JAV lietuvių bendruomenė leidžia:

 • „Lituanus“ – kultūros žurnalas, anglų kalba leidžiamas nuo 1954 m.
 • „Bridges“ – 10 kartų per metus anglų kalba leidžiamas žurnalas, kuriame publikuojami įvairių, su lietuvių tauta susijusių temų straipsniai. Leidžiamas nuo 1975 m.
 • „Eglutė“ – mėnesinis, spalvotas žurnalas vaikams, leidžiamas lietuvių kalba.
 • „Pensininkas“ – mėnesinis leidinys vyresnio amžiaus lietuviams (žurnalo leidimas laikinai sustabdytas).
 • „JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos“ – JAV lietuvių bendruomenės žurnalas, leidžiamas nuo 2013 m. kas du mėnesius lietuvių kalba.
 
Lietuvių namai Pitsburge

Kultūra

redaguoti

Čikagoje veikia Čikagos lietuvių opera, įkurta 1956 m. Tai analogų neturintis reiškinys JAV, nes nei viena tautinė mažuma, net gerokai gausesnė, savo operos neturi.

1966 m. Vašingtone įsteigta lietuvių Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia.

Literatūra

redaguoti

 • Užjūrio lietuviai: veidai ir vardai: fotografijų albumas / fotogr. Kazys Daugėla, Algimantas Kezys, Vytautas Maželis; sud. Antanas Skaisgiris. – Vilnius: Spauda, 1995. – 278 p.: iliustr. – ISBN 9986-485-09-6
 • Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. – Vilnius: MELI, 1998–2002. – 2 t. – ISBN 5-420-01415-7
 • Lietuvai ir lietuvybei: JAV Lietuvių Bendruomenės penkiasdešimtmetis / Bronius Nainys. – Chicago: JAV Lietuvių bendruomenės penkiasdešimtmečio sukakties minėjimo organizacinis komitetas, 2001. – 176 p.
 • JAV LB penki dešimtmečiai, 1951–2002: auksinis jubiliejus / Balys Raugas. – Vilnius, 2003. – 799 p.: iliustr. – ISBN 9955-507-82-9
 • Lietuvai ir lietuvybei: JAV lietuvių bendruomenės 50-metis / Bronius Nainys. – Vilnius, 2004. – 224 p.: iliustr. – ISBN 9955-592-33-8
 • Arti… Už Atlanto / Sigita Narbutaitė-Lipovienė. – Ukmergė: Ukmergės žinios, 2004. – 103 p.: iliustr. – ISBN 9955-9545-5-8
 • Lietuvių pėdsakai Amerikoje / Audronė Viktorija Škiudaitė. – Vilnius: JAV lietuvių bendruomenės kultūros taryba, 2006. – 807 p.: iliustr. – ISBN 9955-665-87-4
 • Lietuvos laisvinimo keliu: Pasaulio lietuvių bendruomenės veiklos atspindžiai / Bronius Nainys. – Vilnius: Petro ofsetas, 2010. – 537 p.: iliustr. – ISBN 978-609-420-080-9
 • JAV lietuvių kultūros keliuose / Marija Remienė. – Vilnius: Baltijos kopija, 2011. – 607 p.: iliustr. – ISBN 978-609-417-029-4

Nuorodos

redaguoti


Lietuviai

Subetnosai: Aukštaičiai | Žemaičiai | Dzūkai | Suvalkiečiai

Istorinės diasporos: Lietuvninkai

Diasporos: Airijos | Armėnijos | Australijos | Austrijos | Azerbaidžano | Argentinos | Baltarusijos | Belgijos | Brazilijos | Estijos | Italijos | Ispanijos | JAV | Jungtinės Karalystės | Kanados | Prancūzijos | Kolumbijos | Latvijos | Lenkijos | Rusijos | Švedijos | Šveicarijos | Ukrainos | Urugvajaus | Venesuelos | Vengrijos | Vokietijos