Pasaulio lietuvių bendruomenė

Pasaulio lietuvių bendruomenė – lietuvius visame pasaulyje vienijanti visuomeninė nepolitinė organizacija.

Bendruomenės Vilniaus būstinė (nuo 1992 m.)

Istorija redaguoti

1949 m. birželio 14 d. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas paskelbė Lietuvių chartą; įsipareigota, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) vienytų visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius; siektų išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvastį: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas, ir remti Nepriklausomos Lietuvos valstybę.

Sudėtis redaguoti

Pasaulio Lietuvių Bendruomenę sudaro atskirų kraštų bei valstybių Bendruomenės (2023 m. veikė 47).[1]

 1. Airijos lietuvių bendruomenė;
 2. Argentinos lietuvių bendruomenė;
 3. Armėnijos lietuvių bendruomenė;
 4. Australijos lietuvių bendruomenė;
 5. Baltarusijos lietuvių bendruomenė;
 6. Belgijos lietuvių bendruomenė;
 7. Brazilijos lietuvių bendruomenė;
 8. Bulgarijos lietuvių bendruomenė;
 9. Čekijos lietuvių bendruomenė;
 10. Danijos lietuvių bendruomenė;
 11. Estijos lietuvių bendruomenė;
 12. Graikijos lietuvių bendruomenė;
 13. Gruzijos lietuvių bendruomenė;
 14. Italijos lietuvių bendruomenė;
 15. Ispanijos lietuvių bendruomenė;
 16. Islandijos lietuvių bendruomenė;
 17. Izraelio lietuvių bendruomenė;
 18. Japonijos lietuvių bendruomenė;
 19. JAV lietuvių bendruomenė;
 20. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė;
 21. Kanados lietuvių bendruomenė;
 22. Kazachijos lietuvių bendruomenė;
 23. Kipro lietuvių bendruomenė;
 24. Kolumbijos lietuvių bendruomenė;
 25. Korėjos lietuvių bendruomenė;
 26. Latvijos lietuvių bendruomenė;
 27. Lenkijos lietuvių bendruomenė;
 28. Liuksemburgo lietuvių bendruomenė;
 29. Maltos lietuvių bendruomenė;
 30. Meksikos lietuvių bendruomenė;
 31. Moldovos lietuvių bendruomenė;
 32. Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenė;
 33. Norvegijos lietuvių bendruomenė;
 34. Nyderlandų lietuvių bendruomenė;
 35. Pietų Afrikos Respublikos lietuvių bendruomenė;
 36. Prancūzijos lietuvių bendruomenė;
 37. Rusijos lietuvių bendruomenė;
 38. Suomijos lietuvių bendruomenė;
 39. Švedijos lietuvių bendruomenė;
 40. Šveicarijos lietuvių bendruomenė;
 41. Taivano lietuvių bendruomenė;
 42. Turkijos lietuvių bendruomenė;
 43. Ukrainos lietuvių bendruomenė;
 44. Urugvajaus lietuvių bendruomenė;
 45. Venesuelos lietuvių bendruomenė;
 46. Vengrijos lietuvių bendruomenė;
 47. Vokietijos lietuvių bendruomenė.

Institucijos redaguoti

Vyriausioji ir aukščiausioji PLB institucija – šaukiamas PLB Seimas, renkantis Bendruomenės veiklos programą ir uždavinius įgyvendinančias institucijas: PLB valdybą, PLB Garbės teismą, Kontrolės komisiją.

PLB Seimo narių skaičių nustato PLB valdyba. Juos renka atskirų kraštų Bendruomenės pagal savo įstatus bei nustatyta tvarka, laikydamosi PLB Konstitucijos.

Valdyba redaguoti

PLB valdybą sudaro PLB Seimo išrinkti atstovai. Į valdybą ex officio įeina Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas.

Šaltiniai redaguoti

 1. Artimiausia lietuvių bendruomenė (URM). Tikrinta 2023-04-09 Archyvuota kopija 2022-09-25 iš Wayback Machine projekto.

Nuorodos redaguoti