Pasaulio lietuvių bendruomenė

Pasaulio lietuvių bendruomenė – lietuvius visame pasaulyje vienijanti visuomeninė nepolitinė organizacija.

Bendruomenės Vilniaus būstinė (nuo 1992 m.)

IstorijaKeisti

1949 m. birželio 14 d. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas paskelbė Lietuvių chartą; įsipareigota, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) vienytų visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius; siektų išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvastį: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas, ir remti Nepriklausomos Lietuvos valstybę.

SudėtisKeisti

Pasaulio Lietuvių Bendruomenę sudaro atskirų kraštų bei valstybių Bendruomenės (šiuo metu LB veikia 36 kraštuose).

 1. Airijos lietuvių bendruomenė;
 2. Argentinos lietuvių bendruomenė;
 3. Australijos lietuvių bendruomenė;
 4. Danijos lietuvių bendruomenė;
 5. Belgijos lietuvių bendruomenė;
 6. Brazilijos lietuvių bendruomenė;
 7. Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė;
 8. Estijos lietuvių bendruomenė;
 9. Italijos lietuvių bendruomenė;
 10. Islandijos lietuvių bendruomenė;
 11. Japonijos lietuvių bendruomenė;
 12. JAV lietuvių bendruomenė;
 13. Kanados lietuvių bendruomenė;
 14. Lenkijos lietuvių bendruomenė;
 15. Liuksemburgo lietuvių bendruomenė;
 16. Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenė;
 17. Norvegijos lietuvių bendruomenė;
 18. Nyderlandų lietuvių bendruomenė;
 19. Prancūzijos lietuvių bendruomenė;
 20. Švedijos lietuvių bendruomenė;
 21. Šveicarijos lietuvių bendruomenė;
 22. Urugvajaus lietuvių bendruomenė;
 23. Vokietijos lietuvių bendruomenė.

InstitucijosKeisti

Vyriausioji ir aukščiausioji PLB institucija – šaukiamas PLB Seimas, renkantis Bendruomenės veiklos programą ir uždavinius įgyvendinančias institucijas: PLB valdybą, PLB Garbės teismą, Kontrolės komisiją.

PLB Seimo narių skaičių nustato PLB valdyba. Juos renka atskirų kraštų Bendruomenės pagal savo įstatus bei nustatyta tvarka, laikydamosi PLB Konstitucijos.

ValdybaKeisti

PLB valdybą sudaro PLB Seimo išrinkti atstovai. Į valdybą ex officio įeina Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas.

NuorodosKeisti