Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia (Vašingtonas)

Koordinatės: 38°56′0″ š. pl. 77°0′02″ v. ilg. / 38.93333°š. pl. 77.00056°r. ilg. / 38.93333; 77.00056

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia Vašingtone (angl. Chapel of Our Lady of Šiluva in the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception) – JAV lietuvių katalikų bendruomenės koplyčia, nuo 1966 m. veikianti Marijos Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinėje šventovėje bazilikoje, pagrindiniame JAV katalikų dvasiniame centre Vašingtone. Koplyčia pašvęsta Šiluvos Dievo motinos garbei.

Koplyčios interjeras

Vašingtone lietuvių parapijos nėra, todėl šv. Mišios lietuvių kalba koplyčioje aukojamos retai, kartą per mėnesį. Nuo 2013 m. koplyčioje nuolat pradėtos aukoti šv. Mišios antrą mėnesio sekmadienį (aukojo mons. Rolandas Makrickas).

Pagrindinėje JAV katalikų šventovėje Vašingtone įsikūrusi Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia - viena iš 70-ties
Viena iš mozaikų

Istorija Keisti

Amerikos katalikų šventovė bazilika Vašingtone konsekruota 1954 m. Prabėgus keletui metų nuo bazilikos pastatymo, buvo nuspręsta joje įrengti įvairių tautų koplyčių, liudijančių pačios katalikų bendruomenės etninę įvairovę. Bazilikoje yra apie 70 įvairaus dydžio koplyčių. Įvairiausių tautų koplyčiose populiariausia Marija. Lietuvių koplyčia įsikūrusi prieš kitoje pusėje esančią lenkų koplyčią. Vietą koplyčiai įrengti lietuviai gavo ukrainiečių dėka. 1963 m. graikų apeigų katalikai (unitai) atsisakė jiems skirtos koplyčios Bazilikoje, nes netoliese įsigijo žemės sklypą ir pasistatė savo atskirą bažnyčią. Tuometinis Bazilikos rektorius iš Čikagos, gerai pažinojęs lietuvį vyskupą Vincentą Brizgį, pasiūlė Bazilikoje turėti savo koplyčią. Vyskupas sutiko ir išnaudojo šią galimybę surinkti didelę tuo metu pinigų sumą – 325 tūkst. JAV dolerių – koplyčios įkūrimui. Jo siūlymui koplyčią tituluoti Šiluvos vardu pritarė Bazilikos vadovybė. Visu koplyčios įrengimu rūpinosi vyriausiasis Bazilikos architektas ir komisija, prisidėjo išeivijoje žinomi Lietuvos menininkai: skulptorius Vytautas Kašuba (Marijos statula), menininkas Albinas Bielskis-Elskus (mozaikos), Vytautas Kazimieras Jonynas.

Koplyčia pašventinta 1966 m. rugsėjo 4–6 d. Vašingtone vykusio Išeivijos lietuvių religinio kongreso metu. Pašventino tuometinis Vašingtono arkivyskupas, dalyvaujant vysk. Vincentui Brizgiui, daugeliui lietuvių kunigų. Iškilmėse giedojo 25 iš įvairių Amerikos vietų atvykę chorai.

Architektūra Keisti

Lietuvių koplyčia yra viena didžiausių ir pirmųjų, įrengtų pagrindinėje bazilikos dalyje. Pagal dydį gali prilygti Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčiai.

Koplyčios meninis apipavidalinimas atspindi religinę ir tautinę priespaudą: tremtį į Sibirą, Kryžių kalną. Mozaikose šoninėse sienose parodyta Lietuvos krikščionybės istorija, pradedant krikštu. Primenama kenčiančios bažnyčios dalia okupuotoje Lietuvoje – pavaizduoti Sibiro tremtiniai, jų mišios, aukojamos lageriuose. Visos koplyčios sienos padengtos simbolinėmis mozaikomis. Šiluvos miesto vardą, siejamą su šilu, primena pušies šakelės su kankorėžiais. Koplyčią puošia lietuviškas Vytis, Kryžių kalnas – neatsiejama Lietuvos istorinio ir dvasinio paveldo dalis. Koplyčios lubų mozaikoje matomi garsiųjų Lietuvos Marijos šventovių Dievo Motinos atvaizdai: Trakų, Žemaičių Kalvarijos, Pažaislio bei Vilniaus Aušros Vartų.

Nuorodos Keisti