Brazilijos lietuviai

Brazilijos lietuviailietuviai, emigravę į Braziliją ar ten gimę ir išlaikę lietuvybę bei dalyvaujantys lietuviškoje veikloje. Pirmosios žinios apie lietuvius byloja, kad dar XVII a. Biržų Radvilų tarnautojas pastatė Itamarako tvirtovę olandų valdomoje šiaurės rytų Brazilijoje.[1] 1886 m. Andrius Višteliauskas prisidėjo prie Brazilijos armijos kovoje prieš Paragvajų. 1890 m. apie 200 lietuvių šeimų atvyko į Ižui ir Guaporą, pačioje piečiausioje Brazilijos valstijoje Pietų Rio Grandėje (port. Rio Grande do Sul).[2]

Lietuviškų produktų parduotuvė San Paule, Vila Zelinos kvartale

Didžioji emigracija į Braziliją prasidėjo 1923 m., daugiausiai į San Paulo valstiją. Nuo tų metų bendras lietuvių emigrantų skaičius išaugo iki 6-30 tūkstančių. Dar ir dabar lietuvių pėdsakų galima aptikti Vila Zelinoje (port. Vila Zelina), San Paulo miesto dalyje.[2]

Žinomi lietuvių kilmės brazilai redaguoti

Nuorodos redaguoti

Šaltiniai redaguoti

Lietuviai

Subetnosai: Aukštaičiai | Žemaičiai | Dzūkai | Suvalkiečiai

Istorinės diasporos: Lietuvninkai

Diasporos: Airijos | Armėnijos | Australijos | Austrijos | Azerbaidžano | Argentinos | Baltarusijos | Belgijos | Brazilijos | Estijos | Italijos | Ispanijos | JAV | Jungtinės Karalystės | Kanados | Prancūzijos | Kolumbijos | Latvijos | Lenkijos | Rusijos | Švedijos | Šveicarijos | Ukrainos | Urugvajaus | Venesuelos | Vengrijos | Vokietijos