Atverti pagrindinį meniu

BiografijaKeisti

Mokėsi Vilniaus ir Maskvos gimnazijose. 1914 m. Oriole išlaikė brandos atestato egzaminus. 1915 m. Vilniuje baigė pedagogikos kursus, dvejus metus mokytojavo. 19221925 m. Berlyne studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, filosofiją, estetiką ir architektūrą.

1918 m. dirbo laikraščio „Lietuvos aidas“ redakcijoje. 19191922 m. laikraščio „Lietuva“ redakcijos darbuotojas, literatūrinio priedo „Sekmoji diena“ redaktorius. Taip pat redagavo žurnalą „Menas“, leidinius „Dainava“ 1920 m., su B.Sruoga, „Baras“ 1925 m. „Pradai ir žygiai19261927 m. 19311940 m. dirbo žurnalo „Naujoji Romuva“ redakcijoje, 19431944 m. – almanacho „Varpai“ redakcijoje.

1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis, Lietuvių meno kūrėjų draugijos, įsteigtos 1920 m., vienas organizatorių ir aktyvių veikėjų.

1944 m. emigravo į Vokietiją, dirbo Liubeko lietuvių gimnazijoje, dalyvavo skautų veikloje, redagavo leidinius „Laisvės varpas“, „Vagos“ ir kt. lietuvių leidinius. 1949 m. išvyko į JAV, gyveno Bostone, dirbo fabrike. Kartu su Stasiu Santvaru, Antanu Gustaičiu, Pranu Lembertu plėtojo lietuvišką veiklą. Aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. [1]

KūrybaKeisti

Į literatūrinį darbą įsijungė 1912 m., „Ateityje“ paskelbdamas pirmąsias savo eiles. Išleido eilėraščių rinkinių, sukūrė dviejų dalių satyrinę poemą „Pelenai“. Bendradarbiavo leidiniuose „Aušra“ „Gaisai“, „Literatūros naujienos“, „Mūsų rytojus“, gyvendamas JAV – „Aidai“, „Gabija“, „Draugas“, „Lietuvių dienos“ ir kt. lietuvių leidiniuose.

Išvertė J. I. Kraševskio, Z. Krasinskio, L. Tolstojaus kūrinių.

BibliografijaKeisti

  • Verpetai, 1918 m.
  • Aidų aidužiai, 1921 m.
  • Suverstos vagos, 1926 m.
  • Pelenai, 1930, 1938 m.
  • Giesmės, 1934 m.
  • Maldos ant akmens, 1937 m.
  • Piligrimai, 1939 m.
  • Tolumos, 1947 m.
  • Šventieji akmenys, 1951 m.

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 227 psl.

NuorodosKeisti