Pradai ir žygiai – literatūros, meno kritikos žurnalas, leistas 19261927 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido ir redagavo Faustas Kirša. Ėjo kartą per mėnesį, nuo 1927 m. – kartą per ketvirtį. Spausdino Raidės spaustuvė Kaune. Išėjo 12 numerių.

Svarstė kultūros, meno, literatūros problemas, spausdino lietuvių rašytojų kūrybos studijas, grožinės literatūros kūrinius.

Bendradarbiavo Stasys Anglickis, Vytautas Bičiūnas, Vladas Dubas, Paulius Galaunė, Liudas Gira, Motiejus Gustaitis, Juozapas Albinas Herbačiauskas, Adomas Jakštas, Faustas Kirša, Vincas Krėvė, K. Kubilius, Vytautas Steponaitis, Balys Sruoga, Antanas Sutkus, Ignas Šlapelis, Petras Vaičiūnas ir kt. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 398 psl.

Nuorodos redaguoti