Gaisai (žurnalas)

Gaisai – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, ėjęs 19301931 m. Kaune.

IstorijaKeisti

Leido Antanas Bružas, nuo 1931 m. – „Tulpės“ bendrovė. Spausdino Spindulio spaustuvė Kaune.

Spausdino kritinius rašytojų ir poetų kūrinius, mokslinius straipsnius, Lietuvos kultūros gyvenimo reiškinių apžvalgas, naujų knygų, spektaklių recenzijas, supažindino su kitų šalių literatūra, naujais užsienio rašytojų kūriniais, informavo apie dailės parodas, skelbė literatūrologų studijas, nagrinėjo literatūros, meno, istorijos klausimus.

Bendradarbiavo Vytautas Bičiūnas, Bernardas Brazdžionis, Paulius Galaunė, Liudas Gira, Juozapas Albinas Herbačiauskas, Faustas Kirša, Vincas Krėvė, Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Ignas Šeinius, Petras Vaičiūnas, Marija Urbšienė, L. Žurauskas.

Redagavo Kazys Puida, Vincas Krėvė-Mickevičius (1930 m., Nr. 5). [1]

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 141 psl.