Vagos – mėnesinis kultūros žurnalas, leistas 19461947 m. Uchtėje, Vakarų Vokietijos karo pabėgėlių stovykloje.

Istorija Keisti

Žurnalą redagavo V. Druskis, bendradarbiavo Konstantinas Avižonis, Mykolas Biržiška, Pranas Čepėnas, A. Daukantas, Faustas Kirša, Vincas Maciūnas, V. Ramonas. Išleisti 6 rotatoriumi spausdinti numeriai nuo 40 iki 76 psl. po 500 egz. [1]

Šaltiniai Keisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 540 psl.