Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius

   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžius – dešimtas pagal reikšmę aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami asmenys, pasižymėję didvyriška narsa ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę.

Istorija redaguoti

Vyčio Kryžiaus ordinas įsteigtas 1919 m., kai kovose su bolševikais susikūrė Lietuvos kariuomenė. Pradžioje vadintas kryžiumi „Už Tėvynę“ ir buvo aukščiausias valstybės apdovanojimas. 1920 m. vasario 3 d. Prezidento įsaku pavadintas Vyčio Kryžiumi. 1927 m. balandžio 1 d. priimtas Vyčio Kryžiaus įstatymas, o tų pačių metų rugpjūčio 31 d. patvirtintas Vyčio Kryžiaus statutas. 1930 m. rugsėjo 1 d. pavadintas Vyčio Kryžiaus ordinu. 1938 m. lapkričio 23 d. Kaune įvyko Vyčio Kryžiaus kavalierių suvažiavimas, skirtas pagerbti asmenims, labiausiai pasižymėjusiems kovoje dėl Lietuvos laisvės.

Vyčio Kryžiaus ordinas – pirmasis 1991 m. sausio 15 d. atkurtas tarpukario Lietuvos valstybės apdovanojimas. 1991 m. pirmuosius Vyčio Kryžiaus ordino ženklus pagamino dailininkas Aloyzas Jonušauskas, vėliau gamino Vilniaus kombinatas „Dailė“, šiuo metu – Lietuvos monetų kalykla ir TŪB „Gurtana“. Iki 1996 m. ordino kaspinus gamino Lietuvos tekstilės institutas, dabar – Danijos firma „Morch and Sons“ Kopenhagoje.

1991-2000 metais Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanoti 396 asmenys. Iš jų: 3-ojo laipsnio – 76.

Vyčio Kryžiaus ordino šventė – lapkričio 23-oji – Lietuvos karių diena.

Aprašas redaguoti

 

Ordiną sudaro:

 • 1) kryžius sidabro, dvigubas, 50 mm aukščio ir 30 mm pločio, padengtas juodu, o jo kraštai – baltu emaliu. Priekinės pusės viduryje – baltas Vytis raudoname skyde. Už skydo – sukryžiuoti aukso kalavijai. Kitoje pusėje – įrašas Už narsumą ir Vyčio Kryžiaus ordino įsteigimo metai – 1919.
 • 2) kaspinas – raudono muaro, 40 mm pločio, su keturiomis juodomis juostelėmis kraštuose.

Komandoro kryžius tvirtinamas prie kaklo kaspino (moterims – ant kokardos, nešiojamos kairėje krūtinės pusėje). Komandoro kryžius gali būti nešiojamas aukščiau nei Komandoro didysis kryžius.

Ordino laipsniai redaguoti

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius yra ordino 3-asis laipsnis. Kiti laipsniai:

Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami asmenys, didvyriškai gynę Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę:

 • už ypatingą dvasios tvirtybę, sumanią konspiraciją bei vadovavimą, ištvermę ir pasiaukojimą ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ar įkalinimo ir kitokių represijų metu;
 • už ypatingą pasiryžimą, pasiaukojimą ir ištikimybę pareigai atkuriant Lietuvos valstybingumą 1988–1990 metais;
 • šalinant grėsmę Lietuvos valstybingumui ar vientisumui po 1990 m. kovo 11 d.
 • už ypatingus žygdarbius, atliktus kovos aplinkybėmis;
 • už itin sumanų vadovavimą krašto apsaugos dalinių kovos operacijoms;
 • už ypatingą drąsą ir dvasios tvirtybę ginant krašto teritoriją, saugant valstybės sieną, svarbius valstybinius, ūkio ir kitus civilinius objektus;
 • už išskirtinį narsumą likviduojant ekologinių katastrofų, stichinių nelaimių, avarijų padarinius ir pasižymėjimą esant kitoms ypatingoms aplinkybėms, kai gresia pavojus gyvybei;
 • už ypatingą narsumą ir ištvermę saugant viešąją tvarką, visuomenės rimtį bei piliečių teises ir laisves;
 • už didvyriškumą ir pasiaukojimą atliekant valstybės užduotis sunkiomis aplinkybėmis bei esant dideliam pavojui;
 • už krašto apsaugai itin reikšmingus mokslo darbus;
 • už itin reikšmingus krašto apsaugos organizavimo projektus.

Šiuo ordinu gali būti apdovanojami didvyriškai žuvusieji ir asmenys po mirties.

Ordinais paprastai apdovanojama nuosekliai – pradedant nuo žemiausio laipsnio: Riterio, Karininko, Komandoro, Komandoro didžiuoju ir Didžiuoju kryžiais, tačiau Vyčio kryžiaus ordinui ši taisyklė negalioja. Teisę Respublikos Prezidentui teikti kandidatus apdovanoti ordinu turi krašto apsaugos ministras, teisingumo ministras, vidaus reikalų ministras. Teikimai ordinų kancleriui pristatomi ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki apdovanojimo dienos – Vasario 16 - osios arba Liepos 6-osios. Juose pateikiama kiekvieno kandidato biografija, nuopelnų aprašymas, duomenys apie ankstesnius valstybės apdovanojimus, nurodymas, kokiam apdovanojimui pristatoma, taip pat asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Už valstybės apdovanojimui teikiamų asmenų duomenų tikrumą atsako juos teikiančios organizacijos, institucijos ir pareigūnai. Teikimai apdovanoti valstybės ordinais, medaliais ir kitais pasižymėjimo ženklais svarstomi Apdovanojimų taryboje. Jos išvados pateikiamos Respublikos Prezidentui, tačiau Respublikos Prezidentas gali apdovanoti ir Apdovanojimų tarybai nesvarsčius. Ordiną iškilmingai įteikia Respublikos Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo.

Ordino kavalieriai redaguoti

    Šiame straipsnyje bent dalis informacijos yra pasenusi.
Jeigu galite, atnaujinkite informaciją ir ištrinkite šį pranešimą.
Vardas, pavardė Dekreto data Nr.
Jurgis Albavičius 1999.05.19 450
Jonas Aleščikas 1999.05.19 451
Kazimieras Antanavičius 1999.11.22 679
Kazimieras Antanavičius (po mirties) 2001.11.16 1573
Juozas Armonaitis 1998.11.18 238
Fortūnatas Ašoklis 2004.11.17 140
Vytautas Bacevičius 1999.05.19 451
Jadvyga Bartašienė 1998.11.18 238
Vincas Bazilevičius (po mirties) 2003.05.12 76
Bronius Brazauskas (po mirties) 2017.02.15 867
Stepas Bubulas 1999.02.01 311
Julijonas Būtėnas (po mirties) 1999.05.19 451
Petras Cidzikas 1998.08.21 152
Jonas Čeponis 1998.11.18 238
Juozas Čeponis (po mirties) 1999.05.19 451
Adolfas Damušis 1994.09.27 397
Henrikas Danilevičius (po mirties) 1999.05.19 451
Antanina Garšvienė 1998.11.18 238
Juozas Gegužis (po mirties) 1998.05.19 71
Vytautas Grigaravičius 2002.09.30 1921
Robertas Grigas 1998.08.21 152
Jadvyga Grigoraitytė-Sutkienė 2003.05.12 75
Jonas Gudelevičius (po mirties) 2004.05.13 56
Pranas Gustaitis (po mirties) 1999.09.24 583
Gintautas Iešmantas 1999.02.01 311
Juozas Jakavonis 1998.05.19 72
Bronius Juospaitis 1998.05.19 72
Mečislovas Jurevičius 1999.02.01 311
Stasys Jušinskas 2002.05.10 1766
Jonas Kadžionis 1998.05.19 72
Bronius Karbočius (po mirties) 1999.05.19 451
Jonas Kauneckas 1998.08.21 152
Jonas Kazlauskas (po mirties) 1999.05.19 451
Gediminas Kirkilas 2004.03.30 415
Antanas Kraujelis (po mirties) 1998.05.19 72
Boleslovas Kriščiūnas (po mirties) 2003.05.12 76
Alfonsas Kuzmickas 2003.02.10 2050
Benediktas Labėnas (po mirties) 1999.05.19 451
Vladas Lapienis 1998.08.21 152
Leonas Laurinskas 1998.05.19 72
Juozapas Algis Leišis 2003.02.03 2042
Linas Linkevičius 2004.03.30 415
Antanas Lukša 2003.06.25 130
Mečislovas Mackevičius (JAV) 1994.09.27 397
Stasys Mačiulskas (po mirties) 1995.03.08 574
Povilas Malakauskas 2004.03.30 415
Antanas Malijonis 1996.11.20 1111
Anelė Martinkevičienė 1998.11.18 237
Petras Masilaitis (po mirties) 2003.05.12 76
Jonas Matukevičius 1998.11.18 238
Vladas Mikulėnas (po mirties) 1999.05.19 451
Aleksandras Milaševičius (po mirties) 1998.05.19 71
Aleksas Miliulis (po mirties) 1999.05.19 451
Vladas Montvydas (po mirties) 1999.05.19 451
Povilas Morkūnas (po mirties) 1999.05.19 451
Pranas Muningis (po mirties) 2003.05.12 75
Anelė Narvičienė 1999.05.19 450
Mykolas Naujokaitis (JAV) 1998.07.01 111
Nina Nausėdaitė 1998.05.19 72
Juozas Nevulis 2001.11.16 1572
Jurgis Ožeraitis (po mirties) 2002.05.10 1767
Albinas Pajarskas (Bebas)(po mirties) 1999.11.22 679
Juozas Paliūnas (po mirties) 1999.05.19 451
Petras Paltarokas (Algimantas)(po mirties) 1999.11.22 679
Petras Paulaitis (po mirties) 1999.02.01 311
Povilas Pečeliūnas (po mirties) 1999.02.01 311
Povilas Pečiulaitis 1998.11.18 238
Viktoras Petkus 1999.02.01 311
Juozas Pikauskas 1998.11.18 238
Marijona Pikčiūnienė 1998.11.18 238
Petras Plumpa 1999.02.01 311
Leonas Prapuolenis (po mirties) 2001.05.15 1325
Izidorius Pucevičius (po mirties) 1998.05.19 72
Motiejus Rudys 1998.11.18 238
Jevgenijus Rūkas 1994.11.21 437
Pranas Rutkauskas (po mirties) 2003.02.10 2050
Vincas Seliokas (po mirties) 1998.05.19 72
Vytautas Skuodis 1999.02.01 311
Alfonsas Smetona (po mirties) 1999.05.19 451
Gema Jadvyga Stanelytė (Kazachstanas) 1999.02.01 311
Sergijus Staniškis (po mirties) 1998.05.19 71
Algimantas Stankūnas 1998.11.18 238
Algirdas Statkevičius 1999.02.01 311
Steponas Steponavičius 1998.11.18 238
Jonas Subačius 1998.11.10 227
Alfonsas Svarinskas 1998.08.21 152
Mykolas Šemežys (po mirties) 1999.05.19 451
Sigitas Tamkevičius 2002.01.16 1651
Vizgirdas Telyčėnas 2003.06.25 130
Antanas Terleckas 1998.08.21 152
Benediktas Trakimas 1998.04.28 57
Pranas Trijonis (po mirties) 2000.11.17 1091
Danielius Vaitelis (po mirties) 1998.05.19 72
Juozas Vėbra (po mirties) 2001.05.15 1325
Jonas Vilčinskas (po mirties) 1999.05.19 451
Viktoras Vitkauskas (po mirties) 1998.05.19 71
Algirdas Vokietaitis (po mirties) 2004.02.06 365
Pranas Zinkevičius (po mirties) 1999.05.19 451
Vincentas Žaliaduonis (po mirties) 1999.05.19 451
Julė Žibūdienė 1998.11.18 237
Povilas Žilys (po mirties) 1999.05.19 451