Bolševikai (rus. большевик – „priklausantis daugumai“) – marksistinės Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (RSDDP) bolševikų frakcijos nariai.

Bolševikai Levas Trockis, Leninas ir Levas Kamenevas

Bolševikų partija atsirado XX a. pradžioje skilus RSDDP. Vadovaujami Vladimiro Lenino (1870–1924) bolševikai, pasinaudoję Pirmojo pasaulinio karo sukeltais sunkumais ir nepritekliumi bei valdžios neryžtingumu, 1917 m. užėmė valdžią Rusijoje (Spalio revoliucija). Tą patį rudenį bolševikai, pralaimėję demokratinius rinkimus eserams, jėga išvaikė Rusijos parlamentą – Steigiamąjį susirinkimą ir dar kartą neteisėtai užgrobė valdžią.

Nuorodos redaguoti