Atverti pagrindinį meniu

Mykolas Steponas Naujokaitis (1915 m. rugsėjo 2 d. Bartninkuose, Vilkaviškio apskr. – 2004 m. gegužės 17 d. San Diege, Kalifornijoje, JAV) – Lietuvos teisininkas, politinis veikėjas, Tautos Tarybos narys, antinacistinės rezistencijos dalyvis.

BiografijaKeisti

Mykolas Naujokaitis gimė provizoriaus šeimoje. Baigęs mokyklą 1929 m. įstojo į Alytaus gimnazijos penktą klasę. 1933 m. šia gimnaziją baigė. Tais pačiais metais įstojo į VDU Teisės fakultetą. Būtinajai karo tarnybai atlikti 1936 m. įstojo į Karo mokyklą aspirantu, kurią baigęs 1937 m. jaunesniojo leitenanto laipsniu grįžo į VDU tęsti studijų. Studijų metais buvų skautų korporacijos „Vytis“ valdybos narys. 1939 m. Teisės fakultetas buvo perkeltas į Vilnių, į kurį baigti studijų persikėlė ir M. Naujokaitis.

Antrasis pasaulinis karasKeisti

Sovietams okupavus Lietuvą įsitraukė į Vilniaus LAF'o vadovaujančiąją grupę, jos pavedimu vyko į Berlyną pas pulkininką Kazį Škirpą, kuris jam pirmajam savo bute davė susipažinti su griežtai slaptais "Lietuvai išlaisvinti nurodymais", kad juos galėtų perduoti žodžiu. Devyniolikos puslapių dokumentas išdėstė kaip rengtis ir siekti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir ta proga išbaidyti Lietuvos žydus, kad jų Lietuvoje išvis nebūtų. Šiem tikslam įgyvendinti buvo kuriamas Tautos darbo apsaugos batalionas. [1] [2] [3] [4]

Mykolas Naujokaitis grįždamas sunkiai sužeistas įstengė perduoti informaciją LAF’o štabui ir, atsispyręs sunkiems čekistų tardymams Kauno kalėjime, Birželio sukilėlių išvaduotas įsitraukė į LAF’o štabo veiklą.

Įsikūrus Lietuvių frontui, 1942 m. tapo LF vyriausiojo vadovaujančiojo organo – Tautos Tarybos – nariu, dalyvavo aptariant ir priimant LF svarbiausius antinacinio pasipriešinimo strategijos ir taktikos sprendimus.

IšeivijojeKeisti

1944 m. su šeima pasitraukė į Austriją. Po Antrojo pasaulinio karo persikėlė į Vokietiją, apsistojo Bremerhafene (Šiaurės Vokietija). 1947 m. išvyko į JAV, įsikūrė Pomonoje (Kalifornija). Aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių visuomeninėje ir skautų veikloje[5].

1996 m. lankėsi Lietuvoje.

Mirė 2004 m. gegužės 17 d. San Diege, Kalifornijoje. Palaidotas Forest Lone, Glendeile.

ApdovanojimaiKeisti

ŠaltiniaiKeisti

  1. „Kazys Škirpa. Sukilimas.“. Nuoroda tikrinta 2012 m. spalio 25 d.. 
  2. Vareikis, Vygantas (2004). “Lietuvai Išlaisvinti Nurodymai”, Holokausto prielaidos: antisemitizmas Lietuvoje : XIX a. antroji pusė-1941 m. birželis. Margi raštai, Vilnius, 255. ISBN 9986092809.
  3. Vareikis, Vygantas (2004). “Lietuvai Išlaisvinti Nurodymai”, Holokausto prielaidos: antisemitizmas Lietuvoje : XIX a. antroji pusė-1941 m. birželis. Margi raštai, Vilnius, 259. ISBN 9986092809.
  4. „Mindaugas Tamošaitis. Aktualios XX amžiaus Lietuvos istorijos temos mėnraštyje „Akiračiai“ 1988-1995 m.“. Nuoroda tikrinta 2012 m. spalio 23 d.. 
  5. „1941 metų sukilimo didvyris “ „XXI amžius“