Mykolas Naujokaitis

Mykolas Steponas Naujokaitis (1915 m. rugsėjo 2 d. Bartninkuose, Vilkaviškio apskr. – 2004 m. gegužės 17 d. San Diege, Kalifornijoje, JAV) – Lietuvos teisininkas, politinis veikėjas, Tautos Tarybos narys, antinacistinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis.

Biografija redaguoti

Mykolas Naujokaitis gimė provizoriaus šeimoje. Baigęs mokyklą 1929 m. įstojo į Alytaus gimnazijos penktą klasę. 1933 m. šia gimnaziją baigė. Tais pačiais metais įstojo į VDU Teisės fakultetą. Būtinajai karo tarnybai atlikti 1936 m. įstojo į Karo mokyklą aspirantu, kurią baigęs 1937 m. jaunesniojo leitenanto laipsniu grįžo į VDU tęsti studijų. Studijų metais buvų skautų korporacijos „Vytis“ valdybos narys. 1939 m. Teisės fakultetas buvo perkeltas į Vilnių, į kurį baigti studijų persikėlė ir M. Naujokaitis.

Antrasis pasaulinis karas redaguoti

Sovietams okupavus Lietuvą įsitraukė į Vilniaus LAF'o vadovaujančiąją grupę, jos pavedimu vyko į Berlyną pas pulkininką Kazį Škirpą. būsimiesiems sukilimo veiksmams koordinuoti, grįždamas sunkiai sužeistas įstengė perduoti informaciją LAF’o štabui ir, atsispyręs čekistų tardymams Kauno kalėjime, Birželio sukilėlių išvaduotas įsitraukė į LAF’o štabo veiklą.

Kazys Škirpa davė susipažinti su griežtai slaptais "Lietuvai išlaisvinti nurodymais", kad juos galėtų perduoti žodžiu. Devyniolikos puslapių dokumentas išdėstė kaip rengtis ir siekti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir ta proga išbaidyti Lietuvos žydus, kad "jų Lietuvoje išvis nebūtų". Šiem tikslam įgyvendinti buvo kuriamas Tautos darbo apsaugos batalionas.[1][2]

Įsikūrus Lietuvių frontui, 1942 m. tapo LF vyriausiojo vadovaujančiojo organo – Tautos Tarybos – nariu, dalyvavo aptariant ir priimant LF svarbiausius antinacinio pasipriešinimo strategijos ir taktikos sprendimus.

Išeivijoje redaguoti

1944 m. su šeima pasitraukė į Austriją. Po Antrojo pasaulinio karo persikėlė į Vokietiją, apsistojo Bremerhafene (Šiaurės Vokietija). 1947 m. išvyko į JAV, įsikūrė Pomonoje (Kalifornija). Aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių visuomeninėje ir skautų veikloje[3].

1996 m. lankėsi Lietuvoje.

Mirė 2004 m. gegužės 17 d. San Diege, Kalifornijoje. Palaidotas Forest Lone, Glendeile.

Apdovanojimai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. „Kazys Škirpa. Sukilimas.“. Nuoroda tikrinta 2012 m. spalio 25 d.. 
  2. „Mindaugas Tamošaitis. Aktualios XX amžiaus Lietuvos istorijos temos mėnraštyje „Akiračiai“ 1988-1995 m.“. Suarchyvuotas originalas 2013-11-05. Nuoroda tikrinta 2012 m. spalio 23 d.. 
  3. „1941 metų sukilimo didvyris “ „XXI amžius“