Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius

   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius – šeštas pagal reikšmę aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami asmenys, pasižymėję didvyriška narsa ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę.

Istorija redaguoti

Vyčio Kryžiaus ordinas įsteigtas 1919 m., kai kovose su bolševikais susikūrė Lietuvos kariuomenė. Pradžioje vadintas kryžiumi „Už Tėvynę“ ir buvo aukščiausias valstybės apdovanojimas. 1920 m. vasario 3 d. Prezidento įsaku pavadintas Vyčio Kryžiumi. 1927 m. balandžio 1 d. priimtas Vyčio Kryžiaus įstatymas, o tų pačių metų rugpjūčio 31 d. patvirtintas Vyčio Kryžiaus statutas. 1930 m. rugsėjo 1 d. pavadintas Vyčio Kryžiaus ordinu. 1938 m. lapkričio 23 d. Kaune įvyko Vyčio Kryžiaus kavalierių suvažiavimas, skirtas pagerbti labiausiai pasižymėjusiems kovoje dėl Lietuvos laisvės asmenims.

Vyčio Kryžiaus ordinas – pirmasis 1991 m. sausio 15 d. atkurtas tarpukario Lietuvos valstybės apdovanojimas. 1991 m. pirmuosius Vyčio Kryžiaus ordino ženklus pagamino dailininkas Aloyzas Jonušauskas, vėliau gamino Vilniaus kombinatas „Dailė“, šiuo metu – Lietuvos monetų kalykla ir TŪB „Gurtana“. Iki 1996 m. ordino kaspinus gamino Lietuvos tekstilės institutas, dabar – Danijos firma Morch and Sons Kopenhagoje.

19912000 metais Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanoti 396 asmenys. Iš jų: 2-ojo laipsnio – 30. Pirmasis ordino ženklas įteiktas 1996 m. Bosnijoje žuvusio vyresniojo leitenanto Normundo Valterio šeimai.

Vyčio Kryžiaus ordino šventė – lapkričio 23-oji – Lietuvos karių diena.

Aprašas redaguoti

 

Ordiną sudaro:

1) kryžiussidabro, dvigubas, 50 mm aukščio ir 30 mm pločio, padengtas juodu, o jo kraštai – baltu emaliu. Priekinės pusės viduryje – balta Vytis raudoname skyde. Už skydo – sukryžiuoti aukso kalavijai. Kitoje pusėje – įrašas „Už narsumą“ ir Vyčio Kryžiaus ordino įsteigimo metai – 1919.
2) žvaigždėsidabro, devynių spindulių, 85 mm skersmens. Jos viduryje – sumažintas Vyčio Kryžiaus ordinas.
3) kaspinas – raudono muaro, 40 mm pločio, su keturiomis juodomis juostelėmis kraštuose.
Ordino pakaitas – 32 mm ilgio ir 10 mm pločio juostelė su rozete iš ordino kaspinėlio ant aukso galiono.
Miniatiūra – sumažintas (20 mm aukščio) apdovanojimo ženklas, segamas prie ordino kaspinėlio.
8 mm skersmens rozetė ant aukso galiono.

Komandoro kryžius gali būti nešiojamas aukščiau nei Komandoro didysis kryžius.

Ordino laipsniai redaguoti

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius yra ordino 2-asis laipsnis. Kiti laipsniai:

Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojami asmenys, didvyriškai gynę Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę:

 • už ypatingą dvasios tvirtybę, sumanią konspiraciją bei vadovavimą, ištvermę ir pasiaukojimą ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ar įkalinimo ir kitokių represijų metu;
 • už ypatingą pasiryžimą, pasiaukojimą ir ištikimybę pareigai atkuriant Lietuvos valstybingumą 1988–1990 metais;
 • šalinant grėsmę Lietuvos valstybingumui ar vientisumui po 1990 m. kovo 11 d.
 • už ypatingus žygdarbius, atliktus kovos aplinkybėmis;
 • už itin sumanų vadovavimą krašto apsaugos dalinių kovos operacijoms;
 • už ypatingą drąsą ir dvasios tvirtybę ginant krašto teritoriją, saugant valstybės sieną, svarbius valstybinius, ūkio ir kitus civilinius objektus;
 • už išskirtinį narsumą likviduojant ekologinių katastrofų, stichinių nelaimių, avarijų padarinius ir pasižymėjimą esant kitoms ypatingoms aplinkybėms, kai gresia pavojus gyvybei;
 • už ypatingą narsumą ir ištvermę saugant viešąją tvarką, visuomenės rimtį bei piliečių teises ir laisves;
 • už didvyriškumą ir pasiaukojimą atliekant valstybės užduotis sunkiomis aplinkybėmis bei esant dideliam pavojui;
 • už krašto apsaugai itin reikšmingus mokslo darbus;
 • už itin reikšmingus krašto apsaugos organizavimo projektus.

Šiuo ordinu gali būti apdovanojami didvyriškai žuvusieji ir asmenys po mirties.

Ordinais paprastai apdovanojama nuosekliai – pradedant nuo žemiausio laipsnio: Riterio, Karininko, Komandoro, Komandoro didžiuoju ir Didžiuoju kryžiais, tačiau Vyčio kryžiaus ordinui ši taisyklė negalioja. Teisę Respublikos Prezidentui teikti kandidatus apdovanoti ordinu turi Vyriausybė, Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai, Ministras Pirmininkas, Vyriausybės nariai. Teikimai ordinų kancleriui pristatomi ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki apdovanojimo dienos – Vasario 16 - osios arba Liepos 6-osios. Juose pateikiama kiekvieno kandidato biografija, nuopelnų aprašymas, duomenys apie ankstesnius valstybės apdovanojimus, nurodymas, kokiam apdovanojimui pristatoma, taip pat asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Už valstybės apdovanojimui teikiamų asmenų duomenų tikrumą atsako juos teikiančios organizacijos, institucijos ir pareigūnai. Teikimai apdovanoti valstybės ordinais, medaliais ir kitais pasižymėjimo ženklais svarstomi Apdovanojimų taryboje. Jos išvados pateikiamos Respublikos Prezidentui, tačiau Respublikos Prezidentas gali apdovanoti ir Apdovanojimų tarybai nesvarsčius. Ordiną iškilmingai įteikia Respublikos Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo.

Ordino kavalieriai redaguoti

    Šiame straipsnyje bent dalis informacijos yra pasenusi.
Jeigu galite, atnaujinkite informaciją ir ištrinkite šį pranešimą.
Vardas, pavardė Dekreto data Nr.
Antanas Bakšys 1998.11.18 238
Kazys Bobelis 1993.11.27 180
Vincentas Borisevičius (po mirties) 1999.09.24 583
Jonas Boruta 1998.08.21 152
Liudas Butkevičius (po mirties) 1999.05.19 451
Vincas Daunoras (po mirties) 1999.05.19 451
Adolfas Eidimtas (po mirties) 1998.11.18 238
Aleksandras Grybinas (po mirties) 1998.05.19 71
Vytautas Gužas (po mirties) 1998.11.18 237
Vaclovas Ivanauskas (po mirties) 1998.11.18 237
Antanas Ylius (po mirties) 1998.11.18 238
Juozas Jasiulaitis (Kazokas)(po mirties) 1999.11.22 678
Dominykas Jėčys (po mirties) 1998.11.18 238
Bronius Krivickas (po mirties) 1998.11.18 237
Bronius Laurinavičius (po mirties) 1998.08.21 152
Justinas Lelešius (po mirties) 1998.11.18 238
Laurynas Mingėlas (Džiugas)(po mirties) 1999.11.22 678
Jonas Misiūnas (po mirties) 1999.05.19 451
Motiejus Pečiulionis (po mirties) 1998.11.18 238
Jonas Pileckis (po mirties) 1998.11.18 237
Kazys Pinkvarta (Dešinys)(po mirties) 1999.11.22 678
Adolfas Ramanauskas (po mirties) 1998.03.06 4
Ignas Algimantas Rutkauskas (po mirties) 2003.02.03 2042
Felicija Nijolė Sadūnaitė 1998.08.21 152
Jonas Semaška (po mirties) 1998.11.18 238
Julijonas Steponavičius (po mirties) 1999.02.01 311
Juozas Stravinskas (Žiedas)(po mirties) 1999.11.22 678
Viktoras Šniuolis 2003.02.10 2050
Vincas Štrimas (po mirties) 1998.05.19 71
Leonas Taunys (po mirties) 1998.11.18 238
Oskaras Urbonas (po mirties) 2004.02.06 365
Normundas Valteris (po mirties) 1996.04.18 912
Algirdas Varkala (po mirties) 1998.05.19 71
Juozas Zdebskis (po mirties) 1998.08.21 152