Manoma, kad šis straipsnis skiria per mažai dėmesio vieniems geografiniams regionams ir per daug – kitiems.
Jei galite, subalansuotai perrašykite straipsnį, neskirdami jokiam regionui perdėto dėmesio. Taip pat galite padėti susitarti dėl sprendimo diskusijų puslapyje.

Teisės katedra – struktūrinis aukštosios mokyklos padalinys, vykdantis teisės krypties akademinį švietimą, tyrimus, ugdyti studentų teisinę sąmonę, teisinę kultūrą, grindžiamą teisės vertybių pažinimu; socialinių mokslų srities katedra.

Lietuva Keisti

MRU Keisti

 
Daugiausiai Teisės katedrų Lietuvoje veikia Mykolo Romerio universitete

MRU TF veikia Administracinės teisės ir proceso, Baudžiamojo proceso, Baudžiamosios teisės, Bioteisės, Civilinės ir komercinės teisės, Civilinio proceso, Darbo teisės ir socialinės saugos, Europos Sąjungos teisės, Konstitucinės teisės, Kriminologijos, Tarptautinės teisės, Teisės filosofijos, Teisės istorijos bei Verslo teisės katedros.

VU Keisti

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus universiteto Teisės fakultete veikia šios katedros:

VDU Keisti

Lietuvos universitetas (VDU) Keisti

Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universiteto) Teisių fakulteto katedros:

Finansų teorijos

 • Civilinės teisės
 • Civilinio proceso
 • Baudžiamosios teisės
 • Baudžiamojo proceso
 • Administratyvinės teisės
 • Prekybinės teisės
 • Tarptautinės teisės.

Statute pažymėta, kad, Fakultetui nutarus, gali būti steigiami nauji skyriai ir naujos katedros, bet išvardintos katedros panaikinamos tiktai įstatymo keliu.[1]

KTU Keisti

KTU veikia Teisės katedra, vedėjas doc. Antanas Šenavičius. Lektoriai – Arūnas Bučnys, Alvydas Rimkevičius, Henrikas Šadžius.[2]

VGTU Keisti

VGTU Verslo vadybos fakultete veikia Teisės katedra, vedėjas prof. Sigitas Mitkus (g. 1962 m.).[3]

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Keisti

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos (TTVAM) Teisės fakultete veikia Civilinės ir komercinės teisės bei Viešosios teisės katedra.

Vilniaus kolegija Keisti

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete veikia Sociologijos ir teisės katedra

Kauno kolegija Keisti

Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakultete veikia Teisės katedra

Kolpingo kolegija Keisti

Kolpingo kolegijoje – Kolpingo kolegijos Teisės katedra

Socialinių mokslų kolegija Keisti

Socialinių mokslų kolegijoje – Socialinių mokslų kolegijos Teisės katedra

Klaipėdos verslo aukštoji mokykla Keisti

Klaipėdos verslo aukštojoje mokykloje veikia Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos Teisės katedra

Vakarų Lietuvos verslo kolegija Keisti

Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje veikė Vakarų Lietuvos verslo kolegijos Apskaitos ir teisės katedra

Utenos kolegija Keisti

Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultete – Teisės katedra

Šiaurės Lietuvos kolegija Keisti

Šiaurės Lietuvos kolegija: Teisės katedra. Vedėjas Rolandas Medžiūnas (g. 1963 m.).

Vokietija Keisti

Vokietijos Teisės fakultetuose Teisės katedros veikia kaip fakultetų struktūriniai padaliniai. Aukštosiose mokyklose, kuriose nėra teisės studijų programos, Teisės katedros veikia kaip socialinių, ekonomikos mokslų struktūriniai padaliniai. Tokiu atveju vienu aukštojoje mokykloje gali veikti netgi kelios (specializuotos) teisės srities katedros. Pvz., Braunšveigo technikos universiteto Teisės institute veikia Civilinės teisės ir įmonių teisės, Valstybinės teisės ir administracinės teisės bei viešojo administravimo katedros.[4]

Šaltiniai Keisti

 1. Teisių fakultetas tarpukario Lietuvoje. Keletas įdomesnių faktų (Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetas)
 2. KTU Teisės katedros inf. Archyvuota kopija 2010-06-05 iš Wayback Machine projekto.
 3. VGTU Teisės katedra Archyvuota kopija 2010-08-20 iš Wayback Machine projekto. (Verslo vadybos fakulteto informacija)
 4. Braunšveigo technikos universiteto Teisės instituto tinklavietė (vokiečių k.)