Lietuvos verslo kolegijos Apskaitos ir teisės katedra

Vakarų Lietuvos verslo kolegijos Apskaitos ir teisės katedra (VLVK TK) - buvęs Vakarų Lietuvos verslo kolegijos (VLVK) struktūrinis padalinys; Teisės katedra. Veiklos sritys - teisinis švietimas (teisės dėstymas), teisės mokslinė veikla (tyrimai, straipsnių publikavimas ir kt.). Pagrindinė studijų programa - Teisė.

Adresas: Šilutės pl. 2, LT-91110, Klaipėda.

Istorija

redaguoti

2009 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių fakultetas (remdamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2009 m. rugsėjo 28 d Nr. ISAK-1929) pradėjo vykdyti Teisės ir Buhalterinės apskaitos kolegines studijas. Reorganizavus VLVK vietoje Šiaulių fakultete veikusių Humanitarinių mokslų ir Socialinių mokslų katedrų AT sprendimu buvo įkurtos naujos - Administravimo katedra (kuruojanti vadybos ir verslo administravimo studijų krypties studijų programas) ir Apskaitos ir teisės katedra (kuravusi Teisės, Buhalterinės apskaitos ir Ekonomikos studijų programas)[1]. Pastaroji vėliau buvo panaikinta. Teisės dalykų dėstytojai perėjo į Bendrųjų dalykų katedrą (ši įkurta 2002 m.).

Teisės dėstytojai (2010 m.) - asistentai J. Paulionis (Teisės pagrindai), J. Stanevičienė (Teisės pagrindai), M. Urbonavičius (Verslo teisė), M. Ignatjevas (Verslo teisė)[2].

Šaltiniai

redaguoti