Klaipėdos verslo aukštoji mokykla

Klaipėdos verslo aukštoji mokykla (KVAM) – aukštoji mokykla Lietuvoje, nevalstybinė koleginė aukštojo mokslo įstaiga. Veikia 4 katedros: Ekonomikos, Vadybos, Bendrųjų dalykų ir Teisės katedros, kuruojančios atitinkamų studijų programų procesą bei vykdo mokslo taikomąją veiklą. 1441 studentas, dirba 71 darbuotojas (2010 m.).

Vaizdas iš Tilžės g.

Pagal vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos, teisės ir filologijos studijų kryptis aukštoji mokykla vykdo aštuonias aukštųjų koleginių studijų programas. Aukštojoje mokykloje vykdomos studijų programos parengtos orientuojantis į regiono specifiką ir poreikius, išanalizavus specialistų paklausą darbo rinkoje, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, atsižvelgiant į absolventų įsidarbinimo galimybes.

Adresas: Tilžės g. 46a, LT-91112, Klaipėda.

Istorija redaguoti

1997 m. įsteigta Sabaliauskaitės aukštesnioji verslo mokykla.

2001 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1036 mokykla buvo reorganizuota ir įsteigta Klaipėdos verslo kolegija.

Nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos verslo kolegijoje pradėtos vykdyti dvi aukštųjų neuniversitetinių studijų programos: Finansai ir Anglų kalba.

2009 m. Klaipėdos verslo kolegija pakeitė pavadinimą ir tapo Klaipėdos verslo aukštąja mokykla.

Vadovybė redaguoti

  • Direktorė doc. dr. Irena Sabaliauskaitė
  • Direktorės pavaduotoja studijoms doc. dr. Rasa Grigolienė
  • Direktorės pavaduotojas infrastruktūrai Tengizas Džibladzė
  • Tarptautinių ryšių ir projektų vadybos skyriaus vedėja Lina Košeleva
  • Savarankiškų studijų centro vedėja Danguolė Vagner
  • Bendrųjų dalykų katedros vedėja Žaneta Čėsnienė
  • Ekonomikos katedros vedėja Daiva Viningienė
  • Vadybos katedros vedėja Jūratė Martinkienė
  • Teisės katedros vedėja Aurelija Lebednikienė.

Nuorodos redaguoti