Bioteisė (biomedicinos teisė) – „gyvybės teisė“, teisės šaka; visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius biomedicinos mokslų pasiekimų taikymo srityse (asmens sveikatos priežiūra, visuomenės sveikata, maisto sauga, biotechnologijos, farmacinė veikla, gyvūnų gerovė). Kai kurie pošakiai atitinkamų sričių pagrindu vystosi kaip atskiros teisės šakos ar pošakiai. Tai yra, pvz., medicinos arba sveikatos teisė, biotechnologijų teisė, farmacijos teisė, maisto saugos teisė. Bioteisė - kompleksinė, „skėtinė” teisės šaka, apimanti taisykles ir teisės principus sisteminiam teisės taikymui biomedicinos srityje[1].

Lietuvoje

redaguoti

Lietuvoje bioteisė dėstoma kaip teisės disciplina.

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete veikia Bioteisės katedra (vedėjas prof. Jonas Juškevičius). Joje dėsto profesoriai Donatas Stakišaitis, Andrius Narbekovas (medikas, Romos katalikų kunigas) ir kiti.

Dėstomi dalykai - Bioteisė, Bioetika ir bioteisė, Žmogaus teisės biomedicinoje, Biotechnologijų teisinis reglamentavimas, Biomedicininių tyrimų priežiūra, Bioetika, Biomedicininė etika, Filosofiniai bioteisės pagrindai, Prokreacijos ir genų technologijų medicininiai ir teisiniai aspektai, Etinis auditas, Sveikatos teisė, Gyvūnų gerovės apsauga.

Išnašos

redaguoti

Nuorodos

redaguoti