Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Teisinė kultūra – socialinės kultūros ir teisinės sistemos dalis. Apima teisinių posistemių (teisės, teisinių organizacijų, teisininkų) kultūrą, asmenų teisines kultūros nuostatas, procesų kultūrą (pvz., teisėkūros, teisės politinių procesų kultūrą). Gali būti išskiriama kolektyvinė ir individuali teisinė kultūra. Neturi tiesioginio ryšio su teisiniu švietimu, teisine sąmone, teisiniu išsilavinimu (pvz., turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, plačios teisinės erudicijos žmogus gali būti žemos teisinės kultūros).

Literatūra redaguoti

  1. Кризис правовой культуры российских государственных служащих и пути его преодоления //Актуальные проблемы правоведения. № 1-2. Самара, 2003. – 0,6 п.л.
  2. Мартышин О. В. О некоторых особенностях российской правовой и политической культуры // Государство и право. 2003. № 10.
  3. Мицкевич А. В. Взаимодействие права и нравственности. – В кн.: Взаимодействие форм общественного сознания. М., 1964,
  4. Молчанов А. А. Правовая культура в социальной жизни: вопросы методологии //Правоведение. 1991. № 1. С.63-73.
  5. Невважай И. Д Типы правовой культуры и формы правосознания.
  6. Правовая культура и вопросы правового воспитания. М., 1974.
  7. Правовая культура как конститутив жизненного пространства личности в гражданском обществе //Научный и общественно-теоретический журнал "Государственное и муниципальное управление. Учёные записки СКАГС. " 2 2003. – 0,8 п.л.
  8. Смоленский М. Б. Правовая культура, личность и гражданское общество в России: формула взаимообусловленности // Правоведенье. 2003. № 1