Teisės filosofija

Teisės filosofija – socialinės filosofijos sritis, teorinis teisės mokslas. Tiria teisę, jos prasmę, kilmę, teisingumą, teisės normas, jų kilmę, santykį su kitomis normomis, teisės reikšmę, svarbą.

Teisės filosofija apima tokius pošakius kaip teisės ontologija, teisės etika, teisės hermeneutika, teisės fenomenologija ir kitas.

Lietuvoje redaguoti

Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomas kursas Teisės filosofija tiek teisės, tiek ir kitų sričių studentams. MRU TF veikia Teisės filosofijos katedra (vedėjas – profesorius Alfonsas Vaišvila).

Literatūra redaguoti

  • Hegelis G.W. F. Teisės filosofijos apmatai. Vilnius: Mintis, 2000.
  • Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius, 2000.
  • Vaišvila A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2000.