Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Bažnytinės teisės katedra

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Bažnytinės teisės katedra - Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakulteto struktūrinis padalinys, kanonistikos studijų centras; Teisės katedra. Pagrindinė veikla - kanonų teisės dėstymas.

Pradėjo veikti kaip VDU Bažnytinės teisės centras; Vadovas - kun. prof. habil. dr. Pranas Vaičekonis (1928-2006). Jo pasekėjas (katedros vedėjas) kun. Petras Smilgys (g. 1970 m.).

Adresas: Gimnazijos g. 7, LT-44260 Kaunas.

Studijos redaguoti

Katedros personalas dėsto VDU Katalikų teologijos fakulteto studijų programose. Pagrindinių studijų - Katalikų teologija, Krikščioniškoji pedagogika. Magistrantūros - Bažnytinė teisė (suteikiamas laipsnis - teologijos magistras), Krikščioniškasis švietimas, Pastoracinė teologija, Šeimotyra.

Privalomieji Bažnytinės teisės magistro (BTM) studijų dalykai - Bažnyčios teisminiai procesai, Baudžiamoji kanonų teisė ir bažnytinė advokatūra, Kanonų teisės istorija, Kanonų teisės kodekso bendrosios normos, Administracinė Bažnyčios struktūra, Pakrikštytųjų teisės ir Bažnyčios pareiga mokyti, Santuokinė teisė, Bažnyčios pareiga šventinti, Romėnų teisė.

Pasirenkamieji BTM studijų dalykai - Kanoniškoji lotynų kalba, Viešoji bažnytinė teisė, Civilinės teisės pagrindai, Teisės filosofija ir teologija, Proceso teisės praktika, Specialūs baudžiamosios teisės klausimai, Rytų Bažnyčių kanonų kodeksas, Pašvęstojo gyvenimo institutai ir apaštališkojo gyvenimo draugijos.

Vadovybė, personalas redaguoti

Nuorodos redaguoti