Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus – Ištisiniai teisės dokumentų nuorašai, nėra antrinių šaltinių, nėra istorinės perspektyvos
Jei galite, sutvarkykite.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės logotipas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Ją sudaro ministras pirmininkas (premjeras), vadovaujantis Vyriausybės veiklai ir ministerijoms vadovaujantys ministrai. Šiuo metu vyriausybės vadovas yra Saulius Skvernelis.

Skyrimo tvarkaKeisti

Vyriausybės skyrimo tvarką nustato Konstitucija ir Vyriausybės įstatymas:[1]

 • Ministrą Pirmininką siūlo Prezidentas, o tvirtina Seimas.
 • Ministrų kabineto narius ministro pirmininko teikimu skiria prezidentas.
 • Pradėdami eiti savo pareigas, ministras pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų. Priesaikos tekstą nustato Vyriausybės įstatymas.
 • Ministras pirmininkas atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vadovauja jos veiklai.
 • Kol nėra ministro pirmininko ar jis negali eiti savo pareigų, Respublikos Prezidentas ne ilgesniam kaip 60 dienų laikui ministro pirmininko teikimu paveda vienam iš ministrų jį pavaduoti, o kai tokio teikimo nėra, prezidentas vienam iš ministrų paveda pavaduoti ministrą pirmininką.
 • Ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus, taip pat vykdo kitas įstatymų numatytas funkcijas.
 • Ministrą laikinai gali pavaduoti tik ministro pirmininko paskirtas kitas vyriausybės narys.

Veikla ir laisvės suvaržymasKeisti

 • Konstitucijoje teigiama, kad ministras pirmininkas ir ministrai negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse, taip pat gauti kitokį atlyginimą, išskyrus jam nustatytą pagal pareigas Vyriausybėje bei užmokestį už kūrybinę veiklą.
 • Ministras Pirmininkas ir ministrai negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti, negali būti kitaip suvaržyta jų laisvė be išankstinio Seimo sutikimo, o tarp Seimo sesijų – be išankstinio prezidento sutikimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijosKeisti

Lietuvos Respublikos Vyriausybė:[2]

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai;
 • tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką;
 • vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus;
 • koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą;
 • rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui; vykdo valstybės biudžetą, teikia Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą;
 • rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus;
 • užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai;
 • valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti valstybės kontrolierius;
 • solidariai atsako Seimui už bendrą savo veiklą;
 • Seimo reikalavimu Vyriausybė arba atskiri ministrai turi atsiskaityti Seime už savo veiklą;
 • grąžina savo įgaliojimus Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus ar perrinkus Respublikos Prezidentą;
 • Kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, Vyriausybė turi iš naujo gauti Seimo įgaliojimus, priešingu atveju Vyriausybė turi atsistatydinti.

Vyriausybė privalo atsistatydinti taip pat šiais atvejais:

 • kai Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujai sudarytos Vyriausybės programai;
 • kai Seimas visų Seimo narių balsų dauguma slaptu balsavimu pareiškia nepasitikėjimą Vyriausybe ar Ministru Pirmininku;
 • kai Ministras Pirmininkas atsistatydina ar miršta;
 • po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja Vyriausybė.

Ministras privalo atsistatydinti, kai nepasitikėjimą juo slaptu balsavimu pareiškia daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

Vyriausybės ar ministro atsistatydinimą priima Respublikos Prezidentas.

Vyriausybės kabinetasKeisti

Šiuo metu dirba 17-oji Lietuvos Respublikos Vyriausybė:

Ministerija Ministras Vaizdas
Lietuvos ministras pirmininkas Saulius Skvernelis  
 
Lietuvos aplinkos ministerija
Žygimantas Vaičiūnas, laikinai eina pareigas  
Lietuvos energetikos ministerija Žygimantas Vaičiūnas  
Lietuvos finansų ministerija Vilius Šapoka  
 
Lietuvos krašto apsaugos ministerija
Raimundas Karoblis  
Lietuvos kultūros ministerija Mindaugas Kvietkauskas
Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Linas Kukuraitis
Lietuvos susisiekimo ministerija Jaroslav Narkevič  
 
Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija
Aurelijus Veryga  
 
Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Algirdas Monkevičius  
Lietuvos teisingumo ministerija Elvinas Jankevičius
 
Lietuvos užsienio reikalų ministerija
Linas Linkevičius  
Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija Virginijus Sinkevičius  
Lietuvos vidaus reikalų ministerija Rita Tamašunienė
 
Lietuvos žemės ūkio ministerija
Andrius Palionis

Institucijos prie LRVKeisti

Vyriausybės įstaigos, jai atskaitingos institucijos ir įstaigos:

Taip pat skaitykiteKeisti

NuorodosKeisti