Lietuvos Respublikos Vyriausybė

(Nukreipta iš puslapio LRV)
 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus – Ištisiniai teisės dokumentų nuorašai, nėra antrinių šaltinių, nėra istorinės perspektyvos
Jei galite, sutvarkykite.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Ją sudaro ministras pirmininkas (premjeras), vadovaujantis Vyriausybės veiklai ir ministerijoms vadovaujantys ministrai. Šiuo metu vyriausybės vadovas yra Saulius Skvernelis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės logotipas

Skyrimo tvarkaKeisti

Vyriausybės skyrimo tvarką nustato Konstitucija ir Vyriausybės įstatymas:[1]

 • Ministrą Pirmininką siūlo Prezidentas, o tvirtina Seimas.
 • Ministrų kabineto narius ministro pirmininko teikimu skiria prezidentas.
 • Pradėdami eiti savo pareigas, ministras pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų. Priesaikos tekstą nustato Vyriausybės įstatymas.
 • Ministras pirmininkas atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vadovauja jos veiklai.
 • Kol nėra ministro pirmininko ar jis negali eiti savo pareigų, Respublikos Prezidentas ne ilgesniam kaip 60 dienų laikui ministro pirmininko teikimu paveda vienam iš ministrų jį pavaduoti, o kai tokio teikimo nėra, prezidentas vienam iš ministrų paveda pavaduoti ministrą pirmininką.
 • Ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus, taip pat vykdo kitas įstatymų numatytas funkcijas.
 • Ministrą laikinai gali pavaduoti tik ministro pirmininko paskirtas kitas vyriausybės narys.

Veikla ir laisvės suvaržymasKeisti

 • Konstitucijoje teigiama, kad ministras pirmininkas ir ministrai negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse, taip pat gauti kitokį atlyginimą, išskyrus jam nustatytą pagal pareigas Vyriausybėje bei užmokestį už kūrybinę veiklą.
 • Ministras Pirmininkas ir ministrai negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti, negali būti kitaip suvaržyta jų laisvė be išankstinio Seimo sutikimo, o tarp Seimo sesijų – be išankstinio prezidento sutikimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijosKeisti

Lietuvos Respublikos Vyriausybė:[2]

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai;
 • tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką;
 • vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus;
 • koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą;
 • rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui; vykdo valstybės biudžetą, teikia Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą;
 • rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus;
 • užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai;
 • valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti valstybės kontrolierius;
 • solidariai atsako Seimui už bendrą savo veiklą;
 • Seimo reikalavimu Vyriausybė arba atskiri ministrai turi atsiskaityti Seime už savo veiklą;
 • grąžina savo įgaliojimus Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus ar perrinkus Respublikos Prezidentą;
 • Kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, Vyriausybė turi iš naujo gauti Seimo įgaliojimus, priešingu atveju Vyriausybė turi atsistatydinti.

Vyriausybė privalo atsistatydinti taip pat šiais atvejais:

 • kai Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujai sudarytos Vyriausybės programai;
 • kai Seimas visų Seimo narių balsų dauguma slaptu balsavimu pareiškia nepasitikėjimą Vyriausybe ar Ministru Pirmininku;
 • kai Ministras Pirmininkas atsistatydina ar miršta;
 • po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja Vyriausybė.

Ministras privalo atsistatydinti, kai nepasitikėjimą juo slaptu balsavimu pareiškia daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

Vyriausybės ar ministro atsistatydinimą priima Respublikos Prezidentas.

Vyriausybės kabinetasKeisti

Šiuo metu dirba 17-oji Lietuvos Respublikos Vyriausybė:

Ministras Pareigos Partija Laikotarpis
Saulius Skvernelis Vyriausybės vadovas, Ministras Pirmininkas - nuo 2016
Kęstutis Mažeika Aplinkos ministras LVŽS nuo 2019
Žygimantas Vaičiūnas Energetikos ministras - nuo 2016
Rimantas Sinkevičius Ekonomikos ir inovacijų ministras LSDDP nuo 2020
Vilius Šapoka Finansų ministras - nuo 2016
Raimundas Karoblis Krašto apsaugos ministras - nuo 2016
Mindaugas Kvietkauskas Kultūros ministras - nuo 2018
Linas Kukuraitis Socialinės apsaugos ir darbo ministras - nuo 2016
Jaroslav Narkevič Susisiekimo ministras LLRA-KŠS nuo 2019
Aurelijus Veryga Sveikatos apsaugos ministras LVŽS nuo 2016
Algirdas Monkevičius Švietimo, mokslo ir sporto ministras - nuo 2018
Elvinas Jankevičius Teisingumo ministras - nuo 2016
Linas Antanas Linkevičius Užsienio reikalų ministras LSDDP nuo 2016
Rita Tamašunienė Vidaus reikalų ministrė LLRA-KŠS nuo 2019
Andrius Palionis Žemės ūkio ministras LSDDP nuo 2019

Institucijos prie LRVKeisti

Vyriausybės įstaigos:

Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos:

 • Vyriausybės atstovų įstaiga
 • Mokestinių ginčų komisija prie LRV
 • Lietuvos administracinių ginčų komisija
 • Ryšių reguliavimo tarnyba
 • Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
 • Viešųjų pirkimų tarnyba

Kitos įstaigos:

 • Vyriausybės strateginės analizės centras
 • Rytų Europos studijų centras
 • Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Taip pat skaitykiteKeisti

NuorodosKeisti