Vikipedija:Neutralus požiūris

(Nukreipta iš puslapio NPOV)
Trumpinys:
VP:NP
   Čia pateiktas pasiūlymas oficialioms Vikipedijos taisyklėms ar tvarkai.
Prašome pasisakyti aptarimo puslapyje.

Neutralus požiūris (angl. Neutral Point of View) – vienas iš pamatinių Vikipedijos principų. Visi Vikipedijos straipsniai turi būti rašomi neutraliai ir nešališkai.

Rašyti neutraliai šiek tiek padeda enciklopedinio stiliaus, aprašyto Vikipedija:Enciklopedinis stilius, naudojimas.

Neutralumas redaguoti

Ši taisyklė reikalauja, kad, jei kokiu nors klausimu esama keleto skirtingų reikšmingų nuomonių, jos visos turi būti sąžiningai pateikiamos. Nė viena iš jų neturi būti pateikta kaip „vienintelė teisinga“. Straipsnio skaitytojui turi būti palikta teisė pačiam susidaryti savo nuomonę duotu klausimu.

Neutralumo Vikipedijoje siekiama, stengiantis straipsniuose pateikti teiginius, kurie nėra rimtai ginčijami („faktus“). Pavyzdžiui, toks yra teiginys „Platonas buvo filosofas.“, bet ne teiginiai „Dievas yra.“ ar „Dievo nėra.“. Tačiau pabrėžtina, kad straipsniuose galima pateikti „faktus apie nuomones“. Pavyzdžiui, nors ateistai ginčija teiginį „Dievas yra.“, o teistai – teiginį „Dievo nėra.“, teiginiai „Šv. Tomas Akvinietis teigė, kad Dievas yra.“ ar „Karlas Marksas teigė, kad Dievo nėra.“ nėra rimtai ginčijami ir gali būti pateikiami Vikipedijoje. Taip pat galima pateikti argumentus, kuriais grindžiama viena ar kita nuomonė. Pastebėtina, kad tokie teiginiai paprastai būna lengvai patikrinami ir dėl to atitinka taisyklę Vikipedija:Patikrinamumas.

Perdėtas dėmesys redaguoti

Ši taisyklė reikalauja sąžiningai aprašyti visas reikšmingas nuomones, bet tai nereiškia, kad negali būti nurodytas vyraujantis požiūris (jei toks yra). Ši taisyklė taip pat nereikalauja, kad visiems požiūriams būtų skiriamas vienodas dėmesys: vyraujančią nuomonę galima aprašyti plačiau, o visiškai nereikšminga nuomonė gali likti nepaminėta. Reikšmingą (pagal Vikipedija:Reikšmingumas taisyklės nustatytus kriterijus) labai smulkios mažumos nuomonę galima paminėti tik straipsnyje, skirtame šiai nuomonei aprašyti.

Perdėtas dėmesys vengtinas ne tik aprašant įvairius požiūrius. Taip pat reikia vengti straipsniuose teikti perdėtą dėmesį mažiau reikšmingiems straipsnio objekto aspektams.

Vertinimas redaguoti

Pateikiant informaciją, reikėtų vengti dalyko vertinimo, nuomonės reiškimo, idėjų propagavimo. Tačiau galima pateikti skirtingas pozicijas ir parodyti, kokiais argumentais jos remiamos.

Vertinimo pagrindimas redaguoti

Pateikiant vertinimą, jei įmanoma, nurodomas šaltinis (tyrimas, solidi žiniasklaidos priemonė) bei tokio vertinimo datą (metai, mėnuo), vertinimo kriterijus.

Tegu faktai kalba patys už save redaguoti

Pabrėžtina, kad vertinimo nebuvimas Vikipedijos straipsnyje dar nereiškia, kad skaitytojai negalės patys susidaryti savo vertinimo, remdamiesi pateiktais faktais. Kaip teigė Angliškos Vikipedijos naudotojas Karada diskusijoje dėl straipsnio apie Sadamą Huseiną:

Net nereikės pasakyti, kad jis buvo blogas. Dėl to ir straipsnis apie Hitlerį neprasideda nuo „Hitleris buvo blogas žmogus.“ – mums to nereikia, jo darbai jį pasmerkia. Mes tiesiog šaltai pateikiame faktus apie Holokaustą, ir žuvusiųjų balsai naujai suskamba taip, kad tolesni komentarai pasidaro beprasmiai ir nereikalingi. Prašau [čia] daryti tą patį: išvardykite Sadamo nusikaltimus ir pateikite šaltinius.

Ne neutralūs teiginiai ir jų taisymo pavyzdžiai redaguoti

Emocinis teigiamas vertinimas redaguoti

Ne neutralus variantas:

Neabejotino talento Eilius Eiliatvėrys-Rašeivauskas – genialiausias mūsų epochos poetas, kurio pasiekimais žavisi visa pažangioji žmonija.

Pataisytas variantas:

Poetas Eilius Eiliatvėrys-Rašeivauskas buvo teigiamai įvertintas kritikų [citatos]. Jis gavo X, Y ir Z literatūros premijas. Kritikas Kirvius Griausmaitis-Žaibavičius parašė straipsnį, kuriame teigė, kad „šis poetas yra genialus“.

Emocinis neigiamas vertinimas redaguoti

Ne neutralus variantas:

Eilius Eiliatvėrys-Rašeivauskas – šarlatanas, kuris įkyri redakcijoms siūlydamas savo nuobodžias eiles.

Pataisytas variantas:

Apie poetą Eilių Eiliatvėrį-Rašeivauską neigiamai pasisakė kritikai ir skaitytojai [citatos]. Kritikas Kirvius Griausmaitis-Žaibavičius parašė straipsnį, kuriame teigė, kad šio poeto eilės yra nuobodžios.