Vikipedija:Vikipedijoje vartotinos santrumpos

 Gnome-mime-text-x-copying.svg  Čia aprašytos Vikipedijos taisyklės, galiojančios visiems Vikipedijos dalyviams.
Taisyklės gali būti keičiamos tik nustatyta tvarka.
 Plume pen w.png  Yra pasiūlyta šias taisykles pakeisti. Su siūlomu pakeitimu galima susipažinti aptarime.
Prašome pasisakyti aptarime.

Vikipedijoje vartotinos lietuviškų žodžių santrumpos:

 • adm. – administracinis teritorinis [vienetas]
 • b. – byla (tik išnašose)
 • buv. – buvęs, buvusi
 • dab. – dabartinis, dabartinė
 • dail. – dailininkas (tik iliustracijų legendose)
 • egz. – egzempliorius
 • f. – [bylų] fondas (tik išnašose)
 • įv. – įvairūs, įvairios
 • K. – Kaunas (tik išnašose, nurodant knygos ar kito spaudinio išleidimo vietą)
 • k. – kalba
 • km. – kaimas (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • kt. – [ir] kiti
 • l. – lapas (tik išnašose)
 • m. – miestas (tik sąrašuose, lentelėse, schemose ir skliaustuose teikiamuose paaiškinimuose)
 • mažyb. – mažybinė forma (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • m. e. – mūsų eros [tūkstantmetis / amžius / metai] (tik datose)
 • mot. – moteriškoji giminė (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • Nr. – numeris
 • p. – puslapis (tik išnašose)
 • pab. – pabaiga (tik datose)
 • pan. – [ir] panašiai, [ir kiti] panašūs
 • pažod. – verčiant pažodžiui (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • plg. – palygink [su] (tik skliaustuose, teikiant papildomą informaciją)
 • pr. – pradžia (tik datose)
 • pr. m. e. – prieš mūsų erą (tik datose)
 • pvz. – pavyzdžiui (tik skliaustuose, nurodant konkrečius pavyzdžius)
 • sk. – skaityk (tik skliaustuose, prieš autentiškos žodžio formos tarimo perteikimą)
 • slap. – slapyvardis (tik skliaustuose teikiamuose paaiškinimuose)
 • spec. – specialusis, specialioji
 • sud. – leidinio sudarytojas (tik išnašose)
 • šnek. – šnekamąja kalba (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • šv. – šventasis, šventoji (tik prieš krikščionių šventųjų vardus, pvz., "šv. Kazimieras")
 • švč. – Švenčiausiasis [Sakramentas], Švenčiausioji [Mergelė Marija / Dievo Motina]
 • t. – tomas (tik išnašose)
 • tarm. – tarmiškai, tarmybė (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • t. y. – tai yra
 • t. t. – [ir] taip toliau
 • V. – Vilnius (tik išnašose, nurodant knygos ar kito spaudinio išleidimo vietą)
 • vad. – vadinamasis, vadinamoji
 • vyr. – vyriškoji giminė (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • žr. – žiūrėk (tik skliaustuose teikiamose nuorodose)

Pastabos:

 1. Santrumpos, kuriomis įvardijamos konkrečios kalbos, Vikipedijoje vartotinos tiktai kartu su atitinkamomis vidinėmis nuorodomis (pvz., liet., lot.).
 2. Vikipedijoje taip pat vartotinos visos dab. lietuvių raštijai įprastos laiko (pvz., "min." – minutė, "tūkstm." – tūkstantmetis), ilgio (pvz., "mm" – milimetras), ploto (pvz., "m²" – kvadratinis metras), kiekio (pvz., "tūkst." – tūkstantis, "mlrd." – milijardas), svorio (pvz., "kg" – kilogramas) ir kt. matų pavadinimų santrumpos.

NuorodosKeisti