Vikipedija:Taisyklių ir tvarkų priėmimas

   Čia aprašytos Vikipedijos taisyklės, galiojančios visiems Vikipedijos dalyviams.
Taisyklės gali būti keičiamos tik nustatyta tvarka.

Naujų taisyklių ir tvarkų priėmimas

1. Norintis pasiūlyti taisykles arba tvarką dalyvis sukuria straipsnį atitinkamu pavadinimu "Wikipedia" vardų srityje ir priskiria kategorijai „Taisyklės ir susitarimai“. Pagrindimas pateikiamas aptarimo puslapyje.

2. Toks straipsnis žymimas {{Tvarkos pasiūlymas}} žyme ir įtraukiamas į kategoriją „Taisyklių pasiūlymai“.

3. Dalyviai laisvai diskutuoja apie pasiūlytą tvarką aptarimo puslapyje.

4. Po diskusijos galima pradėti balsavimą. Jis pradedamas ir vyksta pagal Vikipedija:Balsavimas nurodytą tvarką (kiek ji neprieštarauja čia nurodytai tvarkai). Tada straipsnis žymimas {{Pateikta balsavimui}} žyme.

5. Balsavimas vyksta mažiausiai dvi savaites.

6. 2/3 balsavusių balsų dauguma priimta tvarka tampa oficialia Vikipedijos tvarka arba taisyklėmis. Ji registruojama Vikipedija:Taisyklės ir susitarimai puslapyje.

7. Jei už pasisakė mažiau nei 2/3, bet daugiau nei 1/2 dalyvavusių balsavime - tvarka skelbiama oficialiomis rekomendacijomis, kurios registruojamos Vikipedija:Taisyklės ir susitarimai puslapyje.

8. Nuimama žymė {{Pateikta balsavimui}}.

9. Iškilus nesutarimų dėl aukščiau išdėstytos procedūros laikymosi ar kilus įtarimams dėl balsavimo rezultatų klastojimo (sukuriant naudotojus vien tik balsavimui), bet kuris administratorius turi teisę sustabdyti taisyklių įsigaliojimą. Šiuo atveju pradedama vykdyti „konfliktų sprendimo procedūra“.

Taisyklių keitimas

10. Norintis keisti balsavimu priimtas taisykles dalyvis turi apie tai parašyti taisyklių aptarime bei nurodyti konkretų tekstą, kurį norima pridėti, pakeisti (būtinai nurodyti į kokį tekstą siūloma keisti) ar pašalinti. Jei keitimų daug - pageidautina pakeistą puslapį įrašyti subpuslapyje (/pasiūlymas1).

11. Apie pasiūlymą iniciatorius taip pat turi pranešti Vikipedija:Forumas. Kiekvienas administratorius, jei pageidauja, gali apie tai paskelbti MediaWiki:Sitenotice pranešimu. Taisyklių, kurioms pasiūlytas pakeitimas, puslapis žymimas šablonu {{Siūlomas taisyklių pakeitimas}}.

12. Jei per dvi savaites aptarime neatsiranda prieštaraujančių keitimui, taisykles galima keisti taip kaip pasiūlyta, neskelbiant balsavimo.

13. Jei aptarime nėra visiško sutarimo dėl keitimo esmės ar formuluotės (teksto), keitimo iniciatorius gali skelbti balsavimą dėl taisyklių pakeitimo, bet ne anksčiau nei po dviejų savaičių po pasiūlymo pateikimo. Pakeitimai priimami tik esant 2/3 balsavusių dalyvių pritarimui.

Taisyklių atšaukimas

14. Taisyklių dubliavimosi, persidengimo, jungimo ar skaidymo pagrindu galima teikti siūlymą atšaukti taisyklę.

15. Taisyklės straipsnis žymimas {{Siūlomas taisyklių pakeitimas}} bei {{Pateikta balsavimui}} šablonais ir tuomet skelbiamas balsavimas. Apie balsavimą turi būti pranešta Vikipedija:Forumas puslapyje.

16. Balsavimas vyksta mažiausiai dvi savaites.

17. Taisyklė atšaukiama tik esant 2/3 balsavusių dalyvių pritarimui, o tarp balsavusių „už“ privalo būti bent vienas administratorius.

18. Straipsnyje panaikinamos žymės, taisyklė išregistruojama iš Vikipedija:Taisyklės ir susitarimai puslapio ir nuo to momento yra laikoma netekusia galios.