Trumpinys:
VP:R

Vikipedijoje reikšmingumas yra vienas iš straipsnių tinkamumo kriterijų. Pastebėtina, kad pavadinimas „reikšmingumas“ nereiškia, kad tai, kas netenkina šio reikalavimo, apskritai yra nesvarbu ar neverta dėmesio, ar atvirkščiai. Tačiau jis nėra labai klaidinantis, nes tai, kas šį kriterijų tenkina, paprastai kažkam atrodo pakankamai svarbu, kad apie tai būtų rašoma.

Bendru atveju preziumuojama, kad objektas yra reikšmingas, jei jis yra pakankamai plačiai aprašytas nepriklausomuose nuo straipsnio objekto patikimuose (autoritetinguose) antriniuose šaltiniuose. Priešingu atveju gali būti neįmanoma parašyti straipsnio nepažeidžiant taisyklių Vikipedija:Neutralus požiūris ir Vikipedija:Patikrinamumas.

Pakankamai platus aprašymas reikalingas, kad būtų pagal ką rašyti straipsnį (kuris, be visa ko, turi tenkinti bent Vikipedija:Minimalūs reikalavimai straipsniui). Tad aprašytas turi būti būtent straipsnio objektas. Straipsnio objekto paminėjimo prabėgom, aprašant kažką kita, nepakanka. Tad, pavyzdžiui, tinkamame šaltinyje pateiktas pasakojimas apie tai, kaip Niutonas sugalvojęs visuotinės traukos dėsnį, kai jam ant galvos nukritęs obuolys, netiktų pagrįsti obuolių reikšmingumui, bet tiktų pagrįsti Niutono reikšmingumui.

To, kad šaltiniai būtų nepriklausomi, reikalaujama dėl kelių priežasčių. Tai leidžia tikėtis, kad bus atspindėtos įvairios nuomonės apie straipsnio objektą. Be to, tai, kad kažkas, tiesiogiai nesusijęs su straipsnio objektu, prisiruošia apie jį rašyti, leidžia tikėtis, kad objektas atrodo svarbus ne tik tiems, kurie su juo susiję tiesiogiai. Dėl to, pavyzdžiui, įmonės reklama spaudoje netinka pagrįsti įmonės reikšmingumui.

To, kad šaltiniai būtų patikimi, autoritetingi, reikalaujama, nes kitokiais remtis straipsniuose negalima (žr. Vikipedija:Patikrinamumas, Vikipedija:Patikimi šaltiniai). Be to, rašyti patikimuose, autoritetinguose, šaltiniuse sunkiau, tad tokių šaltinių egzistavimas vėlgi liudija, kad kažkam objektas atrodo svarbus. Pastebėtina, kad nustatant reikšmingumą neužtenka šaltinių, kurie patikimi yra tik tuo, kad patikimai pateikia savo autoriaus nuomonę. Tad, pavyzdžiui, pasisakymas Vikipedijos aptarime pats nėra tinkamas šaltinis.

To, kad šaltiniai būtų antriniai (aptariantys kituose, pirminiuose, šaltiniuose pateiktą informaciją), reikalaujama dėl kelių priežasčių. Pirminius šaltinius paprastai dar reikia rimtai interpretuoti, o tam Vikipedija nelabai tinka (Vikipedijos naudotojai kaip tokie nėra laikomi autoritetingais). Pavyzdžiui, rašant straipsnį apie žmogų ir turint metrikų knygos įrašą (pirminį šaltinį), kuriame nurodytas vardas ir pavardė, dar reikėtų nustatyti, ar kalba eina apie tą patį žmogų, ar apie jo bendrapavardį. Be to, pirminių šaltinių apie įvairius objektus būna gana daug, o antrinių šaltinių buvimas vėlgi liudija, kad objektas kažkam atrodė svarbus.

Gali būti ir papildomų taisyklių ar rekomendacijų dėl reikšmingumo atskirais atvejais, ypač patikslinančių, kokie šaltiniai konkrečioje srityje laikytini antriniais, autoritetingais, nepriklausomais, koks aprašymas laikytinas pakankamu. Gali būti nurodytos ir išimtys (pavyzdžiui, straipsnį apie Žemę galima rašyti ir neradus „marsiečių“ rašytų šaltinių, nors „žemiečių“ rašyti šaltiniai kaip ir nėra nepriklausomi) bei požymiai, leidžiantys nuspėti, kad reikalavimai bus tenkinami (pavyzdžiui, jei žmogus buvo visuotinai pripažįstamas popiežiumi, neišvengiamai bus tinkamų šaltinių apie jį).

Rekomenduojama, kad informacija, patvirtinanti straipsnio objekto reikšmingumą, būtų įtraukta į straipsnį nuo pat jo sukūrimo momento. Jei pagrįsti reikšmingumo nepavyksta, straipsnis gali būti pažymėtas skydeliu „{{Reikšmingumas}}“, o vėliau, jei pagrįsti taip ir nepavyktų, panaikintas be papildomo svarstymo. Jei nėra akivaizdu, ar reikšmingumo pagrindimas tinkamas (pavyzdžiui, jei pasirodo, kad šaltinis, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodė nepriklausomas, išties toks nėra), reikia detalesnio paaiškinimo (gal ir diskusijos) aptarime. Vykstant tokiai diskusijai atitinkamas šablonas irgi naudotinas. Jei nesama net informacijos, kuri bent leistų pagrįstai viltis, kad reikšmingumas gali būti pagrįstas (pavyzdžiui, straipsniui „Klevo lapas, nukritęs Vilniuje 2019-09-01 12:03“), panaikinti galima skubiai.

Beje, tai, kad objektas yra reikšmingas, dar nereiškia, kad jis turi būti aprašomas atskirame straipsnyje. Pavyzdžiui, gali būti, kad dėl kokių nors priežasčių kelis objektus geriau bus aprašyti viename straipsnyje. Straipsnis apie reikšmingą objektą irgi gali būti ištrintas, jei jis, pavyzdžiui, yra tik vandalizmo rezultatas. Be to, jei objektas pats nėra reikšmingas, tai dar savaime nereiškia, kad jis negali būti aprašytas ar paminėtas straipsnyje (arba sąraše) apie kažką kita. Dėl to kartais straipsnio apie nereikšmingą objektą buvimas taisytinas ne straipsnį trinant, o perkeliant informaciją kitur, verčiant straipsnį nukreipimu ar pan.

Nors šaltiniai, pakankami reikšmingumui pagrįsti, paprastai naudotini pačiame straipsnyje, ši taisyklė kaip tokia nekelia jokių reikalavimų kitiems, papildomiems, straipsnyje naudojamiems šaltiniams (reikalavimus kitiems šaltiniams gali kelti kitos taisyklės, pavyzdžiui, Vikipedija:Patikimi šaltiniai).

Susiję straipsniai