Vikipedija:Reikšmingumas

 Plume pen w.png  Čia pateiktas pasiūlymas oficialioms Vikipedijos taisyklėms ar tvarkai.
Prašome pasisakyti aptarimo puslapyje.

Vikipedijoje reikšmingumas yra straipsnių tinkamumo kriterijus, nusakantis tinkamumą enciklopedijai. Pabrėžtina, kad reikšmingumas nepainiotinas su populiarumu, garsumu, nuopelnais ar gerais norais.

Bendru atveju preziumuojama, kad objektas yra reikšmingas, jei jis yra pakankamai plačiai aprašytas nepriklausomuose nuo straipsnio objekto patikimuose antriniuose šaltiniuose. Priešingu atveju gali būti neįmanoma parašyti straipsnio nepažeidžiant neutralaus požiūrio ir patikrinamumo taisyklių.

Pakankamai platus aprašymas reikalingas, kad būtų pagal ką rašyti straipsnį (kuris, be visa ko, turi tenkinti bent Vikipedija:Minimalūs reikalavimai straipsniui). Tad aprašytas turi būti būtent straipsnio objektas. Straipsnio objekto paminėjimo prabėgom, aprašant kažką kita, nepakanka. To, kad šaltiniai būtų patikimi, autoritetingi, reikalaujama, nes kitokiais remtis straipsniuose negalima (žr. Vikipedija:Patikrinamumas, Vikipedija:Patikimi šaltiniai). To, kad šaltiniai būtų antriniai (aptariantys kituose, pirminiuose, šaltiniuose pateiktą informaciją), reikalaujama dėl kelių priežasčių. Pirminius šaltinius paprastai dar reikia rimtai interpretuoti, o tam Vikipedija nelabai tinka (Vikipedijos naudotojai kaip tokie nėra laikomi autoritetingais).

Gali būti ir papildomų taisyklių ar rekomendacijų dėl reikšmingumo atskirais atvejais, ypač patikslinančių, kokie šaltiniai konkrečioje srityje laikytini antriniais, autoritetingais, nepriklausomais, koks aprašymas laikytinas pakankamu.

Rekomenduojama, kad informacija, patvirtinanti straipsnio objekto reikšmingumą, būtų įtraukta į straipsnį nuo pat jo sukūrimo momento. Jei straipsnyje tokia informacija nėra pateikta, preziumuojama, kad objektas netenkina reikšmingumo kriterijaus. Tokiu atveju straipsnis gali būti ištrintas be papildomo svarstymo.

Papildomos rekomendacijos atskiroms sritims