Vikipedija:Balsavimas

   Čia aprašytos Vikipedijos taisyklės, galiojančios visiems Vikipedijos dalyviams.
Taisyklės gali būti keičiamos tik nustatyta tvarka.

Balsavimas Vikipedijoje yra vienas iš ginčų sprendimo būdų.

Dėl ko balsuoti? redaguoti

Išeitis iš aklavietės redaguoti

Balsavimas gali būti surengtas, kai kitomis priemonėmis nepavyksta priimti sprendimo. Tačiau kitos priemonės (formalių ir neformalių taisyklių taikymas, sutarimo paieška diskusijoje ir pan.) turi būti išbandytos ir įsitikinta visišku jų nepakankamumu. Vien tai, kad jų taikymas gali užtrukti, dar nėra pakankamas pagrindas balsavimui.

Pagal klausimo prigimtį redaguoti

Kai kuriais klausimais Vikipedijoje dėl vienų ar kitų priežasčių visada rengiami balsavimai. Tokių klausimų pavyzdžiai yra administratoriaus teisių suteikimas ar skelbimas pavyzdiniu straipsniu.

Balsavimo galia redaguoti

Balsavimai gali būti privalomieji ir patariamieji. Privalomojo balsavimo rezultatai turi būti vykdomi, patariamojo balsavimo rezultatai tėra rekomendacinio pobūdžio. Pavyzdžiui, balsavimas dėl savaitės iniciatyvos per jos istoriją buvo patariamasis ir galutinį sprendimą priimdavo projekto koordinatorius, atsižvelgdamas į balsavimo rezultatus.

Kaip balsuoti? redaguoti

Pasiruošimas balsavimui redaguoti

Pasiruošimas balsavimui priklauso nuo balsavimu sprendžiamo klausimo.

Jei balsavimas ruošiamas kaip išeitis iš aklavietės, visų pirma reikia apsispręsti, ar balsavimas yra tikslingas. Paprastai pakanka, kad balsavimo iniciatorius tokiu atveju pateiktų pasiūlymą balsuoti ir per pakankamą laikotarpį nesulauktų prieštaravimų.

Taip pat reikia sudaryti balsavimo variantus ir balsavimo klausimą. Paprastai juos bent iš pradžių suformuluoja balsavimo iniciatorius, siūlydamas balsuoti. Sudarant balsavimo variantus reikia stengtis, kad:

  1. Balsavimo variantų būtų kuo mažiau.
  2. Balsavimo variantai nepersidengtų.
  3. Kiekvieną galimą (ar diskusijoje išsakytą) nuomonę atitiktų balsavimo variantas.
  4. Balsavimo variantai būtų suformuluoti trumpai, tiksliai, aiškiai ir vienareikšmiškai.
  5. Balsavimo variantai nusakytų atliktinus veiksmus, o ne jų tikslingumą pagrindžiančius argumentus.
  6. Balsavimo variantai būtų suformuluoti neutraliai.

Sudarant balsavimo klausimą reikia stengtis, kad:

  1. Balsavimo klausimas būtų trumpas, tikslus, aiškus ir vienareikšmis.
  2. Balsavimo klausimas būtų suformuluotas neutraliai.

Reikia, kad bendruomenei iki balsavimo pradžios liktų pakankamai laiko įsitikinti, kad reikalavimai tenkinami ir pateikti pastabų.

Jei balsavimas rengiamas dėl paties klausimo prigimties, paprastai jau būna paruošti standartiniai balsavimo variantai ir klausimai, tad jais galima ir pasinaudoti.

Balsavimų šablonai redaguoti

Galima pasinaudoti pateiktais balsavimų šablonais.

Balsavimo teisė redaguoti

Balsuoti gali bet kuris naudotojas, kuris tenkina šiuos reikalavimus:

  1. Iki balsavimo pradžios prisiregistravęs savo vardu (klonai neįskaitomi) yra atlikęs bent 250 pakeitimų Lietuviškoje Vikipedijoje.
  2. Nuo pirmojo pakeitimo iki paskutiniojo prieš balsavimo pradžią turi būti praėję bent 3 mėnesiai.

Klonai balsuoti negali. Taip pat negali balsuoti užblokuoti naudotojai.

Balsavimo eiga redaguoti

Balsavimo pradžioje iniciatorius (ar kitas naudotojas) sudeda pagal šabloną (arba panašiai) balsavimo klausimą ir balsavimo variantus. Balsavimas žymimas šablonu (paprastai „{{Vikipedijos balsavimas}}“), kuris įtraukia jį į atitinkamą kategoriją (paprastai Kategorija:Balsavimai). Balsavimui pasibaigus šis šablonas pašalinamas.

Apie balsavimą taip pat galima paskelbti kurioje nors tam skirtoje Vikipedijos vietoje, pavyzdžiui, Vikipedija:Forumas.

Balsavimo dalyviai savo balsus pateikia atitinkamose vietose. Balsuojant būtina pasirašyti, galima pateikti komentarų.

Platesnė diskusija, pavyzdžiui, atsakymai į balsavimo komentarus, vyksta atskiroje dalyje „Komentarai“. Ten galioja įprastinės diskusijoms galiojančios taisyklės.

Negaliojantys balsai atitinkamai pažymimi. Tai padaryti gali kiekvienas Vikipedijos naudotojas, kartu pateikdamas atitinkamą paaiškinimą.

Paprastai balsavimas trunka 14 dienų.

Balsavimo rezultatai redaguoti

Kadangi balsavimo rezultatų nustatymas yra paprastas, balsavimui pasibaigus jo rezultatus gali paskelbti bet kuris Vikipedijos naudotojas. Tačiau, jei balsavimas yra patariamasis, balsavimo rezultatai neskelbiami, o savo sprendimą paskelbia jį priimantis naudotojas (ar naudotojų grupė).

Jei konkrečiam balsavimui nenustatyta kitaip, nustatant daugumą skaičiuojami visi balsavusieji, išskyrus susilaikiusius.

Tad, jei konkrečiam balsavimui nenustatyta kitaip, sprendimas privalomajame balsavime priimamas paprastąja balsų dauguma (daugiau balsavusių už, nei prieš), jei balsuojama už ar prieš sprendimą. Jei renkamasi iš kelių variantų, laimi variantas, už kurį balsavo daugiau nei pusė balsavusių.

Jei balsavimas vyko rimtai pažeidžiant taisykles, jis gali būti paskelbtas negaliojančiu.

Ypatingi atvejai redaguoti

Kai kuriems balsavimams taikomos išimtys. Pavyzdžiui, balsavime dėl dalyvio teisių apribojimo (veiklos apribojimas tam tikros vardų srities puslapiams, komentarams, blokavimas, ir pan.) administratorių balso svoris yra dvigubai didesnis už kitų dalyvių; balsavimą inicijavęs dalyvis bei dalyvis, kurio likimas sprendžiamas, balso neturi.