Mykolas Kuprevičius

Mykolas Kuprevičius
Gimė 1864 m. sausio 27 d.
Lenčiai, Kėdainių apskritis
Mirė 1932 m. rugpjūčio 11 d. (68 metai)
Žagarė, Šiaulių apskritis
Sutuoktinis (-ė) Viktorija Kuprevičienė
Vaikai Viktoras Kuprevičius
Veikla gydytojas, publicistas, tautosakos rinkėjas
Alma mater 1891 m. Kazanės universitetas

Mikalojus (Mykolas) Kuprevičius (1864 m. sausio 27 d. Lenčiuose, Kėdainių apskritis – 1932 m. rugpjūčio 11 d. Žagarėje, Šiaulių apskritis) – Lietuvos gydytojas, aušrininkas, publicistas, tautosakos rinkėjas, visuomenės veikėjas.

Lietuvių mokslo draugijos narių grupė 1912 m.
Pirmoje eilėje: Jonas Jablonskis, Žemaitė, Petras Kriaučiūnas, Jonas Basanavičius, Liudvika Didžiulienė, Jonas Dielininkaitis;
antroje eilėje: Vincas Palukaitis, Antanas Vileišis, Baltramiejus Čepulis, Adomas Sketeris, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Jonas Ambrozaitis;
trečioje eilėje: Juozas Kairiūkštis, Jonas Spudulis, Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Mykolas Kuprevičius

Biografija redaguoti

1884 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1891 m. baigęs Kazanės universitetą buvo nusiųstas į Pavolgį kovoti su dėmėtąja šiltine.

Slapyvardžiais M. Sk., M. Skiedra ir kt. bendradarbiavo laikraščiuose „Aušra“, „Varpas“, „Apšvieta“. 1893 m. grįžo į Lietuvą ir iki 1896 m. dirbo gydytoju Griškabūdyje, vėliau Grinkiškyje, kur 1894 m. įkūrė slaptą švietėjų būrelį „Atžala“, skatino jos narius rinkti lietuvišką tautosaką (pats surinko apie 40 000 vienetų).

19001909 m. vėl dirbo Rusijoje. 1909–1914 m. Biržų valsčiaus ligoninės vedėjas, keturklasės mokyklos gydytojas. Globojo poetą Julių Janonį, rėmė jo mokslus Šiaulių gimnazijoje. 1912 m. įkūrė dramos ir muzikos draugiją „Lyra“, kurios pirmininke buvo išrinkta jo žmona Viktorija Kuprevičienė, vadovavusi ir jos pačios įkurtai nuolatinei dramos trupei, kuri surengė daug lietuviškų vakarų ne tik Biržuose, bet ir jų apylinkėse.

1912 m. Biržuose įsteigta pirmoji spaustuvė. Steigėjai Martynas Yčas, Povilas Jakubėnas, Mykolas Kuprevičius ir Jonas Trečiokas spaustuvę pavadino „M. Yčo ir B-vės spaustuve“. Joje buvo leidžiamas „Biržų kalendorius“, „Sieninis kalendorius“, daug kitų nedidelių leidinių, po karo – pirmas Lietuvos provincinis spaudos balsas „Biržų žinios“, taip pat periodinė reformatų spauda. Įkūrė Lietuvių mokslo draugijos Biržų skyrių.

1914–1918 m. karo gydytojas. Grįžęs į Lietuvą dirbo gydytoju Žagarėje. Nuo 1921 m. Žagarės miesto savivaldybės tarybos narys, pirmininkas. 19241932 m. Laisvamanių etinės draugijos Žagarės skyriaus vadovas.[1] Palaidotas Kruopių laisvamanių kapinėse.

Sūnus kompozitorius ir karilionininkas Viktoras Kuprevičius, anūkas – kompozitorius, publicistas ir karilionininkas, profesorius Giedrius Kuprevičius.

Šaltiniai redaguoti

  1. Mykolas Kuprevičius. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2 (Grūdas-Marvelės). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. // psl. - 442