Baltramiejus Čepulis

Baltramiejus Čepulis (1861–1917) – Rusijos imperijos farmacininkas, Maskvos lietuvių bendruomenės veikėjas ir labdarys.

Lietuvių mokslo draugijos narių grupė 1912 m.
Pirmoje eilėje: Jonas Jablonskis, Žemaitė, Petras Kriaučiūnas, Jonas Basanavičius, Liudvika Didžiulienė, Jonas Dielininkaitis;
antroje eilėje: Vincas Palukaitis, Antanas Vileišis, Baltramiejus Čepulis, Adomas Sketeris, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Jonas Ambrozaitis;
trečioje eilėje: Juozas Kairiūkštis, Jonas Spudulis, Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Mykolas Kuprevičius

Biografija

redaguoti

Studijavo Maskvos universitete, įstojo į šios aukštosios mokyklos Lietuvių studentų draugiją (buvo išrinktas iždininku). Baigęs universitetą, liko gyventi Maskvoje. Dirbo Pavlo Štrauso vaistinės vedėju, buvo kompanijos „Jurgenso boro timolio muilo“ (rus. Борно–тимоловое мыло провизора Г.Ф. Юргенса) bendrasavininkis. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą mieste įsteigė savo vaistinę. Vienas iš Rusijos farmacininkų draugijos steigėjų, daug metų buvo renkamas į šios draugijos valdybą.

Provizorius B. Čepulis, vadintas „Maskvos lietuvių tėvu“, aktyviai dalyvavo didmiestyje gyvenusių tautiečių veikloje: buvo Lietuvių draugijos valdybos nariu ir Lietuvių draugijos aukštųjų Maskvos mokyklų moksleiviams šelpti pirmininku. Kartu su provizoriais K. Lapinu, J. Kašinsku ir kt. 1904 m. įkūrė Maskvos lietuvių šelpimo draugiją. Priklausė Vilniuje veikusiai Lietuvių mokslo draugijai.

Šaltiniai

redaguoti