Biržų žinios – savaitinis visuomenės, politikos ir literatūros laikraštis, leistas nuo 1922 m. rugpjūčio 14 d. ir iki 1933 m. gruodžio 31 d. Biržuose.

Istorija

redaguoti

Laikraštį įsteigė ir savo lėšomis leido bei redagavo gydytojas Jokūbas Mikelėnas. Vėliau jį redagavo agronomai Petras Variakojis ir Albinas Binkis, savivaldybininkas Martynas Mažuika, pašto viršininkas Mykolas Plepys, 1933 m. – Stepas Povilavičius. Spausdino Biržų spaustuvė. Tiražas 1923 m. – 1000 egz. Iš viso išėjo 483 numeriai. 1934 m. „Biržų žinios“ sujungtos su „Mūsų balsu“ ir „Mūsų kraštu“ ir toliau ėjo pavadinimu „Mūsų kraštas“. Hitlerinės okupacijos metais savaitraštis buvo pavadintas „Naujosios Biržų žinios“. Nuo 1943 m. sausio 16 – 1944 m. liepos 8 d. buvo leidžiamas senuoju pavadinimu „Biržų žinios“. Išleistas 131 numeris.

Laikraštyje bendradarbiavo biržiečiai poetai, tuomet dar gimnazistai Kostas Snarskis ir Kazys Jakubėnas, būsimasis mokslininkas psichologas Alfonsas Gučas, Lietuvos Seimo deputatas Konstantinas Kregždė, mokytojai Jurgis Kutra ir Alfredas Šlikas, reformatų kunigas Povilas Jašinskas, istorikas Jonas Yčas, [1] Liudas Alseika, Pranas Gelažius ir kiti.

Rašė apie svarbiausius Biržų apskrities įvykius, svarstė ūkininkystės, sodininkystės, amatininkystės problemas, nagrinėjo švietimo, kultūros klausimus. [2]

Šaltiniai

redaguoti