Apšvieta (žurnalas)

Apšvieta – JAV lietuvių mėnesinis žurnalas, ėjęs 18921893 m. Plymute ir Šenandoa.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvių mokslo draugija. Spausdintas Bitėnuose ir Tilžėje. Redaktorius Jonas Šliūpas. Pasirodė 15 numerių.

Skelbė demokratines, tarpais socialistines pasaulietines idėjas, propagavo laisvą žmogaus ir visuomenės mąstymą.

Žurnale bendradarbiavo Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Jonas Basanavičius, Vincas Daukšys, Vladislovas Dembskis, Mykolas Kuprevičius ir kt. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 30 psl.