Monarchija

Monarchija (gr. μοναρχία, monarchia 'vienvaldystė', iš mono 'vienas' + archia 'valdymas') – viena iš valdymo formų, kurioje valstybės galva yra vienas valdovas (monarchas: kunigaikštis, karalius, imperatorius ir pan.). Monarchijos būna paveldimos ir renkamos.

Napoleonas imperatoriaus soste

Pagal valdovo dalyvavimą valstybės valdyme monarchijos skirstomos į:

Dabartinės monarchijosKeisti

Šiuo metu (2017) pasaulyje egzistuoja šios monarchijos:

Britų sandraugos valdosKeisti

Visos buvusios Britanijos imperijos valdos priklauso Britų sandraugai, jose valdovu nominaliai laikomas Jungtinės Karalystės monarchas:

Subnacionalinės monarchijosKeisti

Yra valstybių, kurios šiuo metu nėra monarchijos, tačiau jų sudėtyje egzistuoja subnacionalinės monarchijos (sąrašas nepilnas):