Monarchija (gr. μοναρχία, monarchia 'vienvaldystė', iš mono 'vienas' + archia 'valdymas') – viena iš valdymo formų, kurioje valstybės galva yra vienas valdovas (monarchas: kunigaikštis, karalius, imperatorius ir pan.). Monarchijos būna paveldimos ir renkamos.

Napoleonas imperatoriaus soste

Pagal valdovo dalyvavimą valstybės valdyme monarchijos skirstomos į:

Dabartinės monarchijos

redaguoti

2017 m. duomenimis, pasaulyje egzistuoja šios monarchijos:

Britų sandraugos valdos

redaguoti

Visos buvusios Britanijos imperijos valdos priklauso Britų sandraugai, jose valdovu nominaliai laikomas Jungtinės Karalystės monarchas:

Subnacionalinės monarchijos

redaguoti

Yra valstybių, kurios šiuo metu nėra monarchijos, tačiau jų sudėtyje egzistuoja subnacionalinės monarchijos (sąrašas nepilnas):