Kostas Kubilinskas

Kostas Kubilinskas
Kostas Kubilinskas 1948 m.
Gimė 1923 m. liepos 1 d.
Rūda, Gižų valsčius
Mirė 1962 m. kovo 9 d. (38 metai)
Malejevka, Rusijos TFSR, SSRS
Palaidotas (-a) Antakalnio kapinėse
Motina Katarina Rudzevičiūtė-Kubilinskienė
Vaikai Eugenijus Kubilinskas
Veikla vaikų poetas,

Kostas Kubilinskas (1923 m. liepos 1 d. Rūdoje, Gižų valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1962 m. kovo 9 d. Malejevkoje prie Maskvos) – Lietuvos poetas.

Biografija

redaguoti

Tikrasis K. Kubilinsko tėvas nėra žinomas.[1] Mokėsi Gižų mokykloje, Marijampolės marijonų gimnazijoje. Gimnazijoje priklausė katalikiškoms ateitininkų ir pavasarininkų organizacijoms. Dar pradžios mokykloje pradėjo rašyti eilėraščius. Prirašęs visą sąsiuvinį, nusiuntė „Šaltinėlio“ redakcijai. Penkiolikmečiui buvo paskirta „Šaltinėlio“ premija, laikraštyje išspausdinta jo nuotrauka. Jo eilėraščius, eiliuotas korespondencijas, humoreskas spausdino ne tik „Šaltinėlis“, bet ir „Žvaigždutė“, „Žiburėlis“, „Ateities spinduliai“.

Pirmosios sovietų okupacijos metais mokslus tęsė Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje. Čia leistuose slaptuose laikraščiuose išspausdino kelis antibolševikinius kūrinėlius. Gimnazijos nebaigęs, vokiečių okupacijos metais įstojo į Marijampolės mokytojų seminarijos antrą kursą. Tačiau vokiečiai 1943 m. seminariją uždarė ir K. Kubilinskui teko grįžti į tėviškę. Karo metais taip pat paskelbė antibolševikinių kūrinių – eilėraštį „Stalino ūsai“, poemėlę „Eltesera (L.T.S.R.)“ ir kt. Prasidėjus antrai sovietinei okupacijai atvyko į Vilnių, įsidarbino „Komjaunimo tiesos“ redakcijoje, tapo komjaunuoliu. Petras Cvirka jį laikė vienu iš talentingiausių jaunųjų rašytojų. 19461948 m. studijavo Vilniaus universitete ir Vilniaus pedagoginiame institute. Dėl karo metais paskelbtų antibolševikinių kūrinių 1946 m. rudenį pašalintas iš Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijos, Vilniaus universiteto, laikraščio redakcijos. 1946 m. žiemą gyveno draugo tėviškėje Baibių kaime. Pajutęs, kad juo domisi vietinis saugumas, vėl grįžo į Vilnių.

1946 m. sovietinio saugumo užverbuotas (slapyvardis „Varnas“) ir pasiųstas dirbti į Lynežerio (Varėnos apskritis) pradžios mokyklą (kitais duomenimis – pats išvyko į atokų kaimą). Naujuoju mokytoju susidomėjo Lietuvos partizanai, paprašė leisti spausdinti jo eilėraščius partizanų spaudoje. Poetas sutiko tapti štabo ryšininku ir tuo pačiu metu parašė laišką LKP CK pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui. „Varnas“ išsiderėjo, kad mainais už sėkmingą bendradarbiavimą su MGB jam bus leista grįžti į universitetą, dirbti rašytoju, gaus materialią paramą. 1949 m. kovo 7 d. kartu su kitu MGB agentu Adolfu Skinkiu (slapyvardis „Rytas“) Kalesninkų miške nušovė miegantį Dainavos apygardos partizanų vadą Benediktą Labėną-Kariūną, išdavė žinomas partizanų slėptuves. Iš viso dėl jo kaltės žuvo 15 partizanų.[2]

Po karo toliau rašė eilėraščius. 1949–1950 m. dirbo Grožinės literatūros leidykloje, 1950–1955 m. žurnalo „Žvaigždutė“ redakcijoje, nuo 1957 m. žurnalo „Genys“ redakcijoje. Mirė poilsio namuose Malejevkoje (netoli Maskvos), perdozavęs alkoholio. Palaidotas Antakalnio kapinėse.[3]

Nuo 1938 m. skelbė eilėraščius vaikų žurnaluose. Vaikams skirti eilėraščiai skambios ir darnios formos, atsižvelgdamas į vaiko psichologiją eilėraščiams suteikdavo pažintinį turinį. Eiliuotos pasakos pasižymi tautosakiškumu, liaudišku humoru, gyvo žodžio ekspresija, ryškiu siužetu, komiškų ir dramatiškų situacijų kaita, individualizuota personažų kalba. Parašė pjesių vaikams. Suaugusiesiems skirtuose lyriniuose ir publicistiniuose eilėraščiuose greta socializmo statybos pašlovinimo, atsispindi nerimastingi mirties apmąstymai. Paskelbė žinomų menininkų kūrinių parodijų, išleido satyrinės poezijos rinkinį. Sovietinės okupacijos metais jo eilėraščių išversta į ispanų, latvių, lenkų, rusų, ukrainiečių kalbas.[4][5]

Bibliografija

redaguoti

 • Raidžių paradas: eilėraščiai / iliustr. Konstancija Petrikaitė-Tulienė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1951. – 33 p.: iliustr.
 • Oželis kvaišelis: eiliuota pasaka / iliustr. Jonas Vilutis. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1951. – 16 p.: iliustr.
 • Pauliukas bailiukas / iliustr. Irena Žemaitytė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955. – 28 p.: iliustr.
 • Pumpurėliai / iliustr. Domicėlė Tarabildienė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956. – 80 p.: iliustr.
 • Su žilvičio dūdele: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. – 275 p.: iliustr.
 • Mano skaičiai / iliustr. Nijolė Jatulytė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. – 16 p.: iliustr.
 • Mano spalvos / iliustr. Bronė Uogintienė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. – 20 p.: iliustr.
 • Stovi pasakų namelis / iliustr. Albina Makūnaitė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. – 75 p.: iliustr.
 • Pernykštis sniegas: satyra ir jumoras / Antanas Jonynas, Kostas Kubilinskas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. – 164 p.
 • Buvo buvo kaip nebuvo / iliustr. Birutė Demkutė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 93 p.: iliustr.
 • Žiogeliai šoka: linksmi žaidimai mažiesiems / muzika Vytauto Paltanavičiaus, dail. Ieva Naginskaitė. – Vilnius, 1959. – 28 p.: iliustr.
 • Pionierių palapinės: eilėraščiai / iliustr. Ona Kirnaitė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. – 94 p.: iliustr.
 • Untulis ir Mėnulis / iliustr. Aspazija Surgailienė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. – 23 p.: iliustr.
 • Oi jūs, grybai, grybai / paruošė Ramunėlė Jankevičienė, iliustr. Nijolė Jatulytė. – Vilnius, 1961. – 16 p.: iliustr.
 • Gintarėliai / iliustr. Rimtautas Gibavičius. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. – 111 p.: iliustr.
 • Pirmasis dantukas / iliustr. Taida Balčiūnienė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. – 32 p.: iliustr.
 • Spaliukai sakaliukai: eilėraščiai / iliustr. Domicėlė Tarabildienė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. – 80 p.: iliustr.
 • Varlė karalienė: eiliuotos pasakos / iliustr. Algirdas Steponavičius. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. – 135 p.: iliustr.
 • Molio Motiejukas: 4 veiksmų eiliuota pjesė-pasaka. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – 140 p.: iliustr.
 • Vėjo botagėlis: pjesės vaikams / iliustr. Aldona Skirutytė. – Vilnius: Vaga, 1963. – 228 p.: iliustr., gaid.
 • Darbininkai: ratelis-žaidimas / muzika Vytauto Paltanavičiaus, iliustr. Taida Balčiūnienė. – Vilnius, 1964. – 20 p.: iliustr.
 • Trys liepsnelės: eilėraščiai / iliustr. Birutė Demkutė. – Vilnius: Vaga, 1964. – 56 p.: iliustr.
 • Lygumos dainuoja: lyrika / sudarė Vytautas Rudokas. – Vilnius: Vaga, 1964. – 320 p.
 • Ryklio rūmai: pasakos / iliustr. Telesforas Kulakauskas. – Vilnius: Vaga, 1965. – 40 p.: iliustr.
 • Draugystės eglutė: eilėraščiai / iliustr. Domicėlė Tarabildienė. – Vilnius: Vaga, 1965. – 33 p.: iliustr.
 • Vaikučiai pabiručiai: eilėraščiai / iliustr. Domicėlė ir Arūnas Tarabildai. – Vilnius: Vaga, 1966. – 48 p.: iliustr.
 • Seka sakmę senelis: eilėraščiai / iliustr. Lelija Bičiūnaitė. – Vilnius: Vaga, 1966. – 48 p.: iliustr.
 • Gintarėliai: eilėraščiai / iliustr. Albina Makūnaitė. – Vilnius: Vaga, 1969. – 159 p.: iliustr.
 • Vai tu Martynai: rateliai-žaidimai / iliustr. Alina Meškauskaitė. – Vilnius: Vaga, 1969. – 20 p.: iliustr.
 • Kalnų ilgesys: eilėraščiai / medžio graviūros Arūno Tarabildos. – Vilnius: Vaga, 1970. – 167 p.: iliustr.
 • Ledinukas: poemėlė / iliustr. Vanga Gedmantaitė. – Vilnius: Vaga, 1971. – 16 p.: iliustr.
 • Napalio žaislai: eilėraštukai / iliustr. Antanas Rimantas Šakalys. – Vilnius: Vaga, 1972. – 15 p.: iliustr.
 • Žalios pusnys / paruošė Sigita Papečkienė. – Vilnius: Vaga, 1972. – 318 p.: iliustr.
 • Raštai / Kostas Kubilinskas. – 3 t. – Vilnius: Vaga, 1972–1983.
 • Stovi pasakų namelis / iliustr. Birutė Žilytė. – Vilnius: Vaga, 1974. – 203 p.: iliustr.
 • Mano skaičiai / iliustr. Romualda Verygaitė. – Vilnius: Vaga, 1975. – 16 p.: iliustr.
 • Mano spalvos / iliustr. Sigutė Valiuvienė. – Vilnius: Vaga, 1976. – 24 p.: iliustr.
 • Katinėlis ir gaidelis: eiliuota pasaka / dail. Regina Rasa Dočkutė. – Vilnius: Vaga, 1976. – 14 p.: iliustr.
 • Vai tu Martynai: rateliai-žaidimai / iliustr. Lelija Bičiūnaitė. – Vilnius: Vaga, 1977. – 23 p.: iliustr.
 • Draugystės eglutė: eilėraščiai / iliustr. Domicėlė Tarabildienė. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Vaga, 1980. – 35 p.: iliustr.
 • Darbininkai: ratelis žaidimas / muzika Vytauto Paltanavičiaus, iliustr. Taida Balčiūnienė. – 5-asis leidimas. – Vilnius: Vaga, 1982. – 24 p.: iliustr., gaid.
 • Kelio smiltys: lyrikos rinktinė / iliustr. Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė. – Vilnius: Vaga, 1983. – 197 p.: iliustr.
 • Strakaliukas ir Makaliukas: pjesės. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Vyturys, 1986. – 350 p.
 • Mes vaikų daržely pasitinkam Spalį: žaislinė knygelė / iliustr. Audrius Klimas. – Vilnius: Vyturys, 1987. – 17 p.: iliustr.
 • Su žilvičio dūdele: eilėraščiai / sudarė Jonas Linkevičius, iliustr. Laima Barisaitė. – Vilnius: Vyturys, 1987. – 215 p.: iliustr.
 • Pam pam puri: ratelis-žaidimas / dail. Vytautas Jurkūnas. – Vilnius: Džiugas, 1995. – 8 p.: iliustr. – ISBN 9986-29-003-1
 • Riešutėliai: eilėraščiai / iliustr. Laima Barisaitė. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995. – 23 p.: iliustr. – ISBN 9986-09-078-4
 • Buvo buvo kaip nebuvo: gražiausios pasakos / dail. Valentinas Ajauskas. – Vilnius: Tyto alba, 1999. – 95 p.: iliustr. – ISBN 9986-16-142-8
 • Oželis kvaišelis: eiliuota pasaka / iliustr. Jonas Vilutis. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Alma littera, 1999. – 16 p.: iliustr. – ISBN 9986-02-665-2
 • Mano batai buvo du: eilėraščiai, mįslės vaikams / dail. Algė Varnaitė. – Vilnius: Vaga, 1999. – 114 p.: iliustr. – ISBN 5-415-01365-2
 • Pagyrūnas baravykas / dail. Sigita Nanartavičienė. – Kaunas: Tyrai, 1999. – 20 p.: iliustr. – ISBN 9955-01-026-6
 • Katinėlis ir gaidelis / dail. Sigita Nanartavičienė. – Kaunas: Tyrai, 2000. – 16 p.: iliustr.
 • Mano spalvos: eilėraščiai / iliustr. Živilė Žviliūtė. – Vilnius: Žara, 2004. – 18 p.: iliustr. – ISBN 9986-34-116-7
 • Mano skaičiai: eilėraščiai / iliustr. Živilė Žviliūtė. – Vilnius: Žara, 2004. – 12 p.: iliustr. – ISBN 9986-34-115-9
 • Varlė karalienė: eiliuota pasaka / iliustr. Taida Balčiūnaitė. – Vilnius: B. Kubilinskienės įmonė „Agna“, 2004. – 16 p.: iliustr. – ISBN 9955-9694-0-7
 • Nepraustasis, neskustasis, nekirptasis katinas: eiliuota pasaka / dail. Sigutė Nanartavičienė. – Kaunas: Jotema, 2004. – 20 p.: iliustr. – ISBN 9955-527-93-5
 • Oželis kvaišelis: eiliuota pasaka / dail. Sigita Adomavičienė. – Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2005. – 23 p.: iliustr. – ISBN 9986-942-84-5
 • Kiškutis pilkutis: eiliuota pasakėlė / dail. Sigita Adomavičienė. – Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2006. – 11 p.: iliustr. – ISBN 9986-942-93-4
 • Katinėlis ir gaidelis / dail. Sigita Nanartavičienė. – Kaunas: Jotema, 2006. – 20 p.: iliustr. – ISBN 9955-01-040-1
 • Vai tu Martynai: ratelis-žaidimas: spalvinimo knygelė. – Kaunas: Judex, 2006. – 11 p.: iliustr. – ISBN 9955-581-65-4
 • Kiškio lūpos: eiliuota pasaka: spalvinimo knygelė / iliustr. Edita Žumbakytė. – Domeikava: Nijanga, 2007. – 16 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-749-01-1
 • Napalio žaislai: eilėraščiai: nuspalvink / iliustr. Edita Žumbakytė. – Domeikava: Nijanga, 2008. – 32 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-749-18-9
 • Vilkas uodegą prišalo: poemėlė vaikams / iliustr. Vaiva Lingytė, Paulius Jautakas. – Vilnius: Vaga, 2010. – 31 p.: iliustr. – ISBN 978-5-415-02168-0
 • Bebenčiukas ir kvailutė: poemėlė / iliustr. Vaiva Lingytė. – Vilnius: Vaga, 2010. – 31 p.: iliustr. – ISBN 978-5-415-02165-9
 • Agė melagė: poemėlė / iliustr. Vaiva Lingytė. – Vilnius: Vaga, 2010. – 31 p.: iliustr. – ISBN 978-5-415-02164-2
 • Ledinukas: poemėlė / iliustr. Vaiva Lingytė. – Vilnius: Vaga, 2010. – 31 p.: iliustr. – ISBN 978-5-415-02166-6
 • Žiemos pasakos / dail. Daiva Kairevičiūtė. – Vilnius: Žara, 2010. – 37 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-34-255-7
 • Varlė karalienė: eiliuota pasaka / iliustr. Vaiva Lingytė. – Vilnius: Vaga, 2011. – 31 p.: iliustr. – ISBN 978-5-415-02193-2
 • Molio Motiejukas: eiliuota pasaka / iliustr. Vaiva Lingytė. – Vilnius: Vaga, 2011. – 31 p.: iliustr. – ISBN 978-5-415-02221-2
 • Striukis beuodegis: eiliuota pasakaitė / iliustr. Paulius Jautakas. – Vilnius: Vaga, 2011. – 31 p.: iliustr. – ISBN 978-5-415-02201-4
 • Mes suritom sniego senį: užduočių knygelė / dail. Edita Žumbakytė. – Kaunas: Nijanga, 2011. – 25 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-749-78-3
 • Mano skaičiai: eilėraščių ir spalvinimo knygelė / dail. Edita Žumbakytė. – Kaunas: Nijanga, 2011. – 25 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-749-75-2
 • Mano batai buvo du: eilėraščiai vaikams / dail. Alfreda Steponavičienė. – Vilnius: Abeceda, 2012. – 16 p.: iliustr. – ISBN 978-609-95353-0-2
 • Katinėlis ir gaidelis: eiliuota pasakaitė / iliustr. Gintarė Lučiūnaitė. – Vilnius: Vaga, 2012. – 31 p.: iliustr. – ISBN 978-5-415-02252-6
 • Debesėlių tiltas: eilėraščiai / iliustr. Marija Smirnovaitė. – Vilnius: Nieko rimto, 2013. – 68 p.: iliustr. – ISBN 978-609-441-093-2

Įvertinimas

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
 1. Istorikas Antanas Žilinskas. Trilogija „Dramatiško likimo poeto pėdsakais“[neveikianti nuoroda]
 2. http://www.kgbveikla.lt/lt/agentu-sarasas/agent/82/kubilinskas-kostas-s-andriaus Archyvuota kopija 2016-03-06 iš Wayback Machine projekto.
 3. Rokas Subačius. Dramatiškos biografijos: kovotojai, kūrėjai, karjeristai, kolaborantai… – Vilnius: Mintis, 2005. – ISBN 5-417-00887-7 – 233–249 p.
 4. Justinsas Kačiulis. Kostas Kubilinskas. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2 (Grūdas-Marvelės). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. // psl. 414-415
 5. Laima Amatkevičiūtė. Kostas Kubilinskas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XI (Kremacija-Lenzo taisyklė). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. 177 psl.

Nuorodos

redaguoti