Žiburėlis (žurnalas)

Žiburėlis – vaikų laikraštis, vaikų žurnalas, ėjęs 19201944 m.

Žurnalo „Žiburėlis“ pirmojo numerio viršelis (1920 m.)

IstorijaKeisti

Įsteigtas ir leistas Antano Giedraičio-Giedriaus iniciatyva, talkinant lėšomis Jurbarko mokytojams ir kūryba – Prano Mašiotui. 19201924 m. Jurbarke, 1924–1944 m. Kaune kas mėnesį ir du kartus per mėnesį. 1920 m. antroje pusėje buvo sustojęs, 1921 m. atgaivintas. Nuo 1924 m. leido Lietuvos Raudonasis kryžius, atnaujintą 1942–1944 m. Vyriausias savitarpinės pagalbos komitetas. 1942–1944 m. turėjo skyrelį „Žiburėlis mažiesiems“. Tiražas: 1933 m. – 3000 egz.

Bendradarbiavo Pulgis Andriušis, Albinas Andrulionis, Petras Babickas, Kazys Binkis, Bronė Buivydaitė, Petras Cvirka, Daumantas Čibas, Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė, Liudas Dovydėnas, Jurgis Jankus, Kazys Jankauskas, Kazys Jakubėnas, Faustas Kirša, P. Kondratas, Juozas Krūminas (J. Palionis), Kostas Kubilinskas, Jonas Lapašinskas, Pranas Mašiotas, A. Matulaitis (Anzelmas Matutis), Antanas Miškinis, Kazys Papečkys, Petras Rimkūnas, Vincas Ruzgas, Jonas Šiožinys, Peliksas Šinkūnas, Teodoras Šuravinas, Vytautas Tamulaitis, Leonardas Žitkevičius ir kt.

Žurnalą iliustravo Jonas Martinaitis, Konstancija Petrikaitė-Tulienė, Vlada Stančikaitė ir kiti.

Išsiskyrė grožinės literatūros, ypač poezijos, kūriniais. 1942–1943 m. paskelbė pirmąją lietuvių vaikų literatūros istoriją – Bernardo Brazdžionio „Lietuvių vaikų literatūra“. Skiepijo pasaulietines, humanistines vertybes. [1]

RedaktoriaiKeisti

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 582 psl.

NuorodosKeisti