Justinas Marcinkevičius

Lietuvos poetas
Justinas Marcinkevičius
Gimė 1930 m. kovo 10 d.
Važatkiemis, Prienų valsčius
Mirė 2011 m. vasario 16 d. (80 metų)
Vilnius
Palaidotas (-a) 2011 m. vasario 19 d.
Antakalnio kapinėse
Tėvas Motiejus Marcinkevičius
Motina Ieva Kvainauskaitė
Sutuoktinis (-ė) Genovaitė Kalvaitytė
Vaikai Ramunė, Jurga
Veikla poetas, dramaturgas, akademikas, visuomenės veikėjas
Partija 1957 m. SSKP
Alma mater 1954 m. Vilniaus universitetas
Vikiteka Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius (1930 m. kovo 10 d. Važatkiemyje, Prienų valsčius – 2011 m. vasario 16 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, dramaturgas, vertėjas, akademikas, visuomenės veikėjas.

Laukiantys eilėje pagerbti Lietuvos mokslų akademijoje pašarvotą poetą Justiną Marcinkevičių. Vilnius, Gedimino prospektas, 2011-02-18

Biografija

redaguoti

Gimė Motiejaus Marcinkevičiaus ir Ievos Kvainauskaitės šeimoje.[1][2] Lankė Alksniakiemio pradžios mokyklą, 19421949 m. mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. 1949–1954 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.

19531957 m. žurnalo „Genys“ atsakingasis sekretorius. 1957–1959 m. žurnalo „Pergalė“ atsakingasis sekretorius. 1959–1960 m. LSSR rašytojų sąjungos valdybos sekretorius, 1960–1965 m. pirmininko pavaduotojas. Nuo 1965 m. rašytojas profesionalas.

Nuo 1955 m. LSSR rašytojų sąjungos narys. 19611963 m. kandidatas į LKP CK narius. Nuo 1985 m. LSSR AT deputatas. Daugelio komisijų, komitetų, tarybų, organizacijų narys. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. Nuo 1990 m. LMA tikrasis narys.

Justinas Marcinkevičius mirė 2011 m. vasario 16 d. Jam buvo 80 metų. Palaidotas Antakalnio kapinėse.[3]

Kūrybos turinys ir stilius

redaguoti

Pirmosiose knygose („Prašau žodžio“, „Daina prie laužo“, „Dvidešimtas pavasaris“) Marcinkevičius rašė socialistinio realizmo normas atitinkančią poeziją. Jose džiaugiamasi naryste komunistų partijoje, giriama sovietinė valstybės santvarka, vaizduojami teigiamą tos santvarkos įtaką žmonėms liudijantys nutikimai. Tai daroma prie socialistinio realizmo reikalavimų siužetams ir motyvams pritaikant romantinės ir neoromantinės lietuvių poezijos įvaizdžius, emocinį foną, žanrines formas, pakeičiant jiems būdingą pasaulio paveikslą teminiu atžvilgiu realistinėmis (darbas gamykloje, kolūkio susirinkimas, buities rūpesčiai, šeiminiai santykiai ir pan.), plastiniu atžvilgiu – plakatiškomis, redukuotomis sovietinio gyvenimo situacijomis.

Justinas Marcinkevičius dalies lietuvių visuomenės dar sovietmečiu buvo suvokiamas kaip „tautos poetas“. Savitai tęsdamas lietuvių neoromantinės lyrikos tradiciją, savo kūryba jis gaivino ir gynė lietuvių tautos kultūrinę savimonę, sugrąžino į lietuvių literatūrą humanistinę žmogaus idėją, teigė estetinius literatūros vertės kriterijus. Anot kai kurių literatūrologų, literatūrinės stilistikos požiūriu visa jo poezija tarsi skyla į dvi šakas: pirmoji iš jų artimesnė romantinei tradicijai, antroji – modernumui ar net avangardui.

Just. Marcinkevičius kūrė daugiausia sudėtingomis sovietinio totalitarizmo sąlygomis, – ši aplinkybė lėmė, kad poeto kūrybos brandžiojo laikotarpio kūriniams itin būdingi metaforiškas kalbėjimas, užuominos ir nutylėjimai.

Pagrindinės Just. Marcinkevičiaus kūrybos temos buvo Lietuva, jos istorija, dabartis, gamta ir kultūra, žmogus Tėvynėje ir pasaulyje, žmogaus egzistencinė problematika: laimė, kančia, ištikimybė, pareiga, dora.

Just. Marcinkevičius į Lietuvos dramaturgijos ir teatro istoriją įėjo savo trilogija: „Mindaugas“, „Katedra“, „Mažvydas“, kurioje skausmingai apmąstomas Lietuvos valstybės susidarymo ir suvienijimo etapas, architekto kūrėjo ir tarnavimo bažnyčiai santykis bei gimtosios kalbos tautoje išsaugojimo būtinybė. Ši trilogija sovietmečiu stiprino tautiškumą, žadino domėjimąsi kalba ir istorija.

Just. Marcinkevičiaus poezijos branduolys – lietuvių tautos savasties, jos istorinio kelio bei likimo apmąstymas. Svarbiausias lietuvių tautinės tapatybės šaltinis poetui buvo kaimo agrarinė kultūra. Todėl jo eilėraščiuose ir poemose kasdieniai žemdirbių darbai, buitis ir daiktai vaizduojami kaip šventas ritualas, pakylėjami į sakralumo ir mito plotmę. Just. Marcinkevičiaus kūriniuose daug Lietuvos kaimo gamtos – laukų, pievų, upių, ežerų – jausmo. Viena esminių poeto kūrybos atramų buvo ir lietuvių tautosaka, ypač liaudies dainos, iš kurių jis perėmė ne tik daugelį poetinių įvaizdžių, bet ir melodingą intonaciją, deminutyvinių formų vartoseną. Iš gamtinių ir mitinių tautosakinių įvaizdžių yra susiklosčiusi kone visa Just. Marcinkevičiaus poetinė metaforika.

Poeto kūryba atskiromis knygomis išleista vokiečių, rusų, anglų, bulgarų, vengrų, norvegų, latvių, estų, rumunų, serbų, slovakų, armėnų, čekų, uzbekų, gruzinų, moldavų, kirgizų, ukrainiečių ir kitomis kalbomis. Pagal eilėraščių tekstus sukurta apie 200 dainų. 1974 m. parašytas eilėraštis „Laisvė“ paskatino grupę „Antikvaras“ sukurti dainą, kuri tapo savotišku 1991 m. sausio 13-osios himnu.[4]

Apie Just. Marcinkevičių sukurti dokumentiniai filmai „Dienoraštis be datų“ (1980 m.), „Lopšinė motinai“ (1983 m.), „Prie rugių ir prie ugnies“ (2010).

 
Akmuo J. Marcinkevičiaus tėviškėje Važatkiemyje

Bibliografija

redaguoti

 • Prašau žodžio: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955. – 108 p.
 • Daina prie laužo: eilėraščiai vaikams / iliustr. Sigutė Valiuvienė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955. – 25 p.: iliustr.
 • Dvidešimtas pavasaris: poema / medžio raižiniai Albinos Makūnaitės. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956. – 267 p.
 • Grybų karas: poema ir eilėraščiai / iliustr. Telesforas Kulakauskas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 28 p.: iliustr.
 • Kraujas ir pelenai: herojinė poema / raižiniai ir iliustracijos Stasio Krasausko. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. – 144 p.: iliustr.
 • Publicistinė poema / medžio raižiniai ir apipavidalinimas Adasos Skliutauskaitės. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. – 69 p.: iliustr.
 • Pušis, kuri juokėsi: apysaka. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961. – 178 p.
 • Duoną raikančios rankos: eilėraščiai / dail. Vytautas Kalinauskas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – 110 p.: iliustr.
 • Donelaitis: poema / dail. Vytautas Valius. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964. – 53 p.: iliustr.
 • Baladė apie Ievą / lino raižiniai Albinos Makūnaitės. – Vilnius: Vaga, 1965. – 28 p.: iliustr.
 • Siena: miesto poema. – Vilnius: Vaga, 1965. – 149 p.
 • Mediniai tiltai: eilėraščiai / iliustr. Vladislovas Žilius. – Vilnius: Vaga, 1966. – 138 p.: iliustr.
 • Mindaugas: dviejų dalių drama-poema / dail. Vytautas Valius. – Vilnius: Vaga, 1968. – 117 p.: iliustr.
 • Liepsnojantis krūmas: eilėraščiai / dail. Rimtautas Gibavičius. – Vilnius: Vaga, 1968. – 90 p.: iliustr.
 • Greitoji pagalba: poema vaikams / iliustr. Lelija Bičiūnaitė. – Vilnius: Vaga, 1968. – 21 p.: iliustr.
 • U-ti-ti-ti, šalta: eilėraščiai vaikams / iliustr. Laima Barisaitė. – Vilnius: Vaga, 1969. – 38 p.: iliustr.
 • Sena abėcėlė: eilėraščiai / dail. Lili Paškauskaitė. – Vilnius: Vaga, 1969. – 347 p.: iliustr.
 • Grybų karas: poemos vaikams / iliustr. Telesforas Kulakauskas. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Vaga, 1970. – 28 p.: iliustr.
 • Mindaugas: dviejų dalių drama-poema / dail. Vytautas Valius. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Vaga, 1970. – 117 p.: iliustr.
 • Dvidešimtas pavasaris: poema. – Vilnius: Vaga, 1970. – 238 p.
 • Katedra: 10-ties giesmių drama. – Vilnius: Vaga, 1971.
 • Pušis, kuri juokėsi: apysaka. – Kaunas: Šviesa, 1971. – 109 p.
 • Poemos / Justinas Marcinkevičius, dail. Lili-Janina Paškauskaitė. – Vilnius: Vaga, 1972. – 2 t.: iliustr.
 • Šešios poemos / dail. Stasys Krasauskas. – Vilnius: Vaga, 1973. – 123 p.: iliustr.
 • Eilėraščiai. Mažosios poemos. – Vilnius, 1975. – 402 p.
 • Raštai / Justinas Marcinkevičius. – Vilnius: Vaga, 1975–1978. – 4 t.
 • Dvidešimtas pavasaris: poema. Pušis, kuri juokėsi: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1976. – 331 p.
 • Čičinskas: dramatizuota 3-jų d. poema su prologu ir epilogu. – Vilnius: Vaga, 1976. – 131 p.
 • Poemos / Justinas Marcinkevičius. – Vilnius: Vaga, 1977. – 335 p.
 • Mažvydas: trijų dalių giesmė / dail. Vytautas Valius. – Vilnius: Vaga, 1977. – 149 p.: iliustr.
 • Greitoji pagalba: poema vaikams / iliustr. Lelija Bičiūnaitė. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Vaga, 1977. – 21 p.: iliustr.
 • Kraujas ir pelenai. Siena. Publicistinė poema. Heroica, arba Prometėjo pasmerkimas: poemos. – Vilnius: Vaga, 1977. – 333 p.
 • Gyvenimo švelnus prisiglaudimas: lyrika / iliustr. Gražina Didelytė. – Vilnius: Vaga, 1978. – 127 p.: iliustr.
 • Mindaugas. Mažvydas. Katedra: draminė trilogija. – Vilnius: Vaga, 1978. – 359 p.
 • Pažinimo medis: poema. – Vilnius: Vaga, 1979. – 77 p.: iliustr.
 • Skrendančios pušys: eilėraščiai, 1962–1977. – Vilnius: Vaga, 1979. – 181 p.
 • Būk ir palaimink: lyrika / dail. Alfonsas Žvilius. – Vilnius: Vaga, 1980. – 118 p.: iliustr.
 • Dienoraštis be datų. – Vilnius: Vaga, 1981. – 215 p.
 • Laukinė kriaušė: poemėlės ir eilėraščiai / iliustr. Lelija Bičiūnaitė. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Vaga, 1982. – 102 p.: iliustr.
 • Raštai, I–V t. – Vilnius: Vaga, 1982–1983.
 • Vienintelė žemė: eilėraščiai / dail. Gražina Didelytė. – Vilnius: Vaga, 1984. – 117 p.: iliustr.
 • Už gyvus ir mirusius: lyrika / dail. Alfonsas Žvilius. – Vilnius: Vaga, 1988. – 108 p.: iliustr. – ISBN 5-415-00325-8
 • Mindaugas. Mažvydas. Katedra: draminė trilogija / iliustr. Vilija Giedraitienė. – Kaunas: Šviesa, 1988. – 303 p.: portr. – ISBN 5-430-00159-7
 • Grybų karas: poemėlė / iliustr. Rasa Dočkutė. – 3-asis leidimas. – Vilnius: Vyturys, 1988. – 38 p.: iliustr. – ISBN 5-7900-0351-6
 • Prie rugių ir prie ugnies: eilėraščiai. – Vilnius: Lituanus, 1992. – 510 p.: portr. – ISBN 5-89957-013-X
 • Lopšinė gimtinei ir motinai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1992. – 99 p.: iliustr.
 • Eilėraščiai iš dienoraščio: poezija. – Kaunas: Spindulys, 1993. – 180 p. – ISBN 9986-408-09-1
 • Tekančios upės vienybė: eseistika. – Kaunas: Santara, 1994. – 366 p. – ISBN 9986-408-43-1
 • Tekančios upės vienybė: eseistika. – 2-asis leidimas. – Kaunas: Spindulys, 1995. – 366 p. – ISBN 9986-408-43-1
 • Grybų karas: poema vaikams / dail. Vilius Jurkūnas. – Vilnius: Džiugas, 1995. – 24 p.: iliustr. – ISBN 9986-29-002-3
 • Mažvydas: trijų dalių giesmė / dail. Saulius Chlebinskas. – Vilnius: Scena, 1996. – 148 p.: iliustr. – ISBN 9986-412-09-9
 • Daukantas: dviejų dalių draminė apysaka / dail. Saulius Chlebinskas. – Kaunas: Santara, 1997. – 88 p.: iliustr. – ISBN 9986-868-00-9
 • Utititi, šalta: eilėraščiai / iliustr. Laima Barisaitė. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Vyturys, 1998. – 38 p.: iliustr. – ISBN 5-7900-0798-X
 • Žingsnis: eilėraščiai. – Kaunas: Santara, 1998. – 151 p. – ISBN 9986-868-03-3
 • Dienoraštis be datų. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Vyturys, 1999. – 221 p. – ISBN 5-7900-0938-7
 • Carmina minora: poema. – Vilnius: Tyto alba, 2000. – 168 p. – ISBN 9986-16-158-4
 • Poezija / Justinas Marcinkevičius, dail. Aistė Jurga Krasauskaitė. – Vilnius: Vaga, 2000. – 2 kn.: iliustr. – ISBN 5-415-01470-5
 • Devyni broliai: baladžių poema / nuotraukos Algimanto Kezio, gaidos Giedriaus Kuprevičiaus. – Kaunas: Santara, 2000. – 49 p.: iliustr. – ISBN 9986-868-26-2
 • Pažinimo medis: poema. – 2-asis leidimas / dail. Aistė Jurga Krasauskaitė. – Vilnius: Vaga, 2001. – 108 p.: iliustr. – ISBN 5-415-01561-2
 • Mindaugas. Mažvydas: tekstas ir komentarai / Rita Stadalnykaitė. – Vilnius: Naujoji Rosma, 2001. – 226 p. – ISBN 9955-06-020-4
 • Dienos drobulė: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002. – 98 p. – ISBN 9986-39-247-0
 • Grybų karas: poema / dail. Gintaras Jocius. – Vilnius: Alma littera, 2002. – 24 p.: iliustr. – ISBN 9955-08-224-0
 • Voro vestuvės: poema / dail. Rūta Baltakienė. – Vilnius: Vaga, 2002. – 24 p.: iliustr. – ISBN 5-415-01349-0
 • Prometėjas. Ikaras: dramos / parengė Živilė Bandorienė. – Kaunas: Šviesa, 2005. – 93 p.: iliustr. – ISBN 5-430-04054-1
 • Amžino rūpesčio pieva: eilėraščių rinktinė (1962–2004). – Vilnius: Versus aureus, 2005. – 357 p.: iliustr. – ISBN 9955-601-48-5
 • Trilogija ir epilogas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 482 p.: iliustr. – ISBN 9986-39-374-4
 • Poemos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 423 p.: portr. – ISBN 978-9986-39-490-7
 • Poezija (1962–2004) / Justinas Marcinkevičius. – Vilnius: Žaltvykslė, 2007. – 134 p. – ISBN 978-9986-06-240-0
 • Eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008. – 19 p. – ISBN 978-9955-541-82-0
 • Naktį užkluptas žaibo: nauji eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 126 p. – ISBN 978-9986-39-532-4
 • Mano knygelės: eilėraščiai / dail. Edita Dulskaitė-Prelgauskienė. – Kaunas: Šviesa, 2008. – 8 p.: iliustr. – ISBN 978-5-430-04896-9
 • Justinas Marcinkevičius: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2008. – 61 p. – ISBN 978-9955-03-504-6
 • Pažadėtoji žemė: užrašai, pokalbiai, straipsniai, kalbos, 1988–2008. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 518 p. – ISBN 978-9986-39-572-0
 • Greitoji pagalba: poema / iliustr. Inga Marčiukaitytė-Ereminienė. – Vilnius: Alma littera, 2009. – 22 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-38-456-4
 • Voro vestuvės: poema / iliustr. Gintaras Jocius. – Vilnius: Alma littera, 2009. – 22 p.: iliustr. – ISBN 978-9955-38-391-8
 • Vėlyvo vėjo vėliavos: eilėraščių rinktinė. – Vilnius: Alma littera, 2009. – 206 p.: portr. – ISBN 978-9955-38-392-5
 • Utititi, šalta: eilėraščiai vaikams / iliustr. Laima Barisaitė. – Vilnius: Alma littera, 2011. – 43 p.: iliustr. – ISBN 978-609-01-0155-1
 • Papasakoti gyvenimą: rinktiniai eilėraščiai / sud. Viktorija Daujotytė. – Vilnius: Tyto alba, 2012. – 182 p.: portr. – ISBN 978-9986-16-875-1
 • Ranka parašyta: trumpi eilėraščiai / parengė Valentinas Sventickas. – Vilnius: LRS leidykla, 2012. – 190 p.: portr. – ISBN 978-9986-39-704-5
 • Laukinė kriaušė: poemėlės ir eilėraščiai / iliustr. Lelija Bičiūnaitė. – 3-asis leidimas. – Vilnius: Alma littera, 2013. – 103 p.: iliustr. – ISBN 978-609-01-0378-4

 • Iš natūros / parengė Valentinas Sventickas. – Vilnius: LRS leidykla, 2013. – 119 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-39-780-9
 • Devyni broliai: baladžių poema / iliustr. Vytautas Valius, natos Giedrius Kuprevičius. – 3-asis leidimas. – Vilnius: Santara, 2015. – p. 64. – ISBN 978-9986-868-55-2
 • Viešpatie, nejaugi neprašvis? / sudarė Arnas Ališauskas. – Vilnius: Versus Aureus, 2016. – 384 p. – ISBN 978-9955-34-622-7
 • Voro vestuvės ir Grybų karas. – Vilnius: Alma littera, 2018. – 48 p.: iliustr. – ISBN 978-6090-13-178-7
 • Amžiaus pabaiga. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018. – 552 p. – ISBN 978-9986-39-997-1

Įvertinimas

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
 1. Justinas Marcinkevičius / Ričardas Pakalniškis. – Kaunas: Šviesa, 1984.
 2. Įkvėpimo žemė / Romualdas Rakauskas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
 3. „Mirė rašytojas Just. Marcinkevičius (papildyta)“. Bernardinai.lt. 2011-02-16. Suarchyvuota iš originalo 2016-03-05. Nuoroda tikrinta 2016-05-01.
 4. Eurika Masytė „Laisvė“. Žodžiai Justino Marcinkevičiaus
 5. Viktorija Daujotytė-PakerienėJustinas Marcinkevičius. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2 (Grūdas-Marvelės). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. // psl. 690-691
 6. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=3056
 7. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=41399
 8. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=293024
 9. http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=20 Archyvuota kopija 2014-05-13 iš Wayback Machine projekto.
 10. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=205777
 11. Visuotinė lietuvių enciklopedija, XIV tomas (Magdalena – México). Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2008.

Literatūra

redaguoti

 • Poezija, asmenybė, laikas: Justino Marcinkevičiaus kūryba / Ričardas Pakalniškis. – Vilnius: Vaga, 1969. – 331 p.
 • Justino Marcinkevičiaus draminė trilogija / Jonas Lankutis. – Vilnius: Vaga, 1977. – 202 p.: iliustr.
 • Justino Marcinkevičiaus kūryba: medžiaga lektoriui / Jonas Lankutis. – Vilnius: Žinija, 1980. – 23 p.
 • Justinas Marcinkevičius / Ričardas Pakalniškis. – Kaunas: Šviesa, 1984. – 188 p.: iliustr.
 • Ateistinė mintis Justino Marcinkevičiaus kūryboje: medžiaga lektoriui / Boleslovas Juškevičius. – Vilnius: Žinija, 1984. – 18 p.
 • Monografiniai etiudai: Juozo Grušo ir Justino Marcinkevičiaus kūrybos bruožai / Jonas Lankutis. – Vilnius: Vaga, 1987. – 428 p.
 • Mano Marcinkevičius: fotoalbumas / Ona Pajedaitė. – Vilnius: Regnum fondas, 2001. – 189 p.: iliustr. – ISBN 9986-494-56-7
 • Justinas Marcinkevičius: kūrybos studijos ir interpretacijos / Jurga Katkuvienė. – Vilnius: Baltos lankos, 2001. – 255 p. – ISBN 9955-429-33-X
 • Raštai ir paraštės: apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą / Viktorija Daujotytė. – Vilnius: LRS leidykla, 2003. – 278 p.: iliustr. – ISBN 9986-39-302-7
 • Justinas Marcinkevičius: fotoparodos katalogas / Ona Pajedaitė. – Vilnius: Petro ofsetas, 2010. – 39 p.: iliustr. – ISBN 978-609-420-055-7
 • Apie Justiną Marcinkevičių: literatūros kritika / Valentinas Sventickas. – Vilnius: LRS leidykla, 2011. – 246 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-39-681-9
 • Dienoraščiai ir datos / Valentinas Sventickas. – Vilnius: LRS leidykla, 2011. – 470 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-39-686-4
 • Justino Marcinkevičiaus pamokos / Stepas Eitminavičius. – Vilnius, 2012. – 115 p.: iliustr. – ISBN 978-9986-03-660-9
 • Justino Marcinkevičiaus žemė: žmogaus šiapus / Viktorija Daujotytė. – Vilnius: Alma littera, 2012. – 325 p.: iliustr. – ISBN 978-609-01-0271-8
 • Pėdos atminty…: scenarijai skirti lietuvių literatūros klasikams: Kristijonui Donelaičiui, Maironiui, Vincui Mykolaičiui-Putinui, Salomėjai Nėriai ir Justinui Marcinkevičiui / Dalia Ramanauskaitė-Antanaitienė. – Šiauliai: Lucilijus, 2013. – 85 p. – ISBN 978-9955-32-192-7

Nuorodos

redaguoti

Vikicitatos

 
Wikiquote logo