Nacionalinė pažangos premija

Nacionalinė pažangos premija (trumpiau NPP) – nuo 2006 m. kovo 2 d. iki 2009 m. teikti apdovanojimai ypatingai prisidedantiems prie Lietuvos pažangos skatinimo. Premiją inicijavo Lietuvos mokslo ir verslo institucijos.

Premijos

redaguoti
  • Mokslo pažangos premija skirta mokslininkams ar jų grupėms, kurių atradimai ir darbo rezultatai turi didelę įtaką Lietuvos pažangai.
  • Partnerystės pažangos premija skirta mokslininkams ir verslininkams už sėkmingą bendradarbiavimą diegiant praktikoje pažangiausias technologijas ir inovacijas; už sėkmingą drąsiausių eksperimentų taikymą versle bei veiklos poveikį Lietuvos ekonominei pažangai.
  • Kultūros pažangos premija skirta fiziniams asmenims už pasaulinės patirties ir savo talento sklaidą ugdant Lietuvos ateities kartas visose kultūros raiškos formose.
  • Jaunimo pažangos premijos (2009 m.) tikslas atskleisti jaunimo potencialą, vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus, kuriant naujas technologijas, ir skatinti jų dalyvavimą procesuose, užtikrinančiuose pažangą Lietuvoje.

Laureatai

redaguoti
Mokslo pažangos
premija
Partnerystės pažangos
premija
Kultūros pažangos
premija
Jaunimo pažangos
premija
2006 m.
Algimantas Jonas Marcinkevičius, Vytautas Jonas Sirvydis ir Giedrius Uždavinys Vladas Algirdas Bumelis, Eugenijus Arvydas Janulaitis Gintaras Karosas
už kardiochirurgijos įdiegimą į medicinos praktiką už biotechnologijos mokslo pasiekimų diegimą į gamybą bei Lietuvos biotechnologijos pramonės pagrindų sukūrimą už „Europos parko“ – muziejaus po atviru dangumi – sukūrimą
2007 m.
Zigmas Zinkevičius Romualdas Danielius, Kęstutis Jasiūnas, Rimantas Kraujalis, Algis Petras Piskarskas Virgilijus Kęstutis Noreika
už kalbotyros metodų pritaikymą Lietuvos ir lietuvių kalbos istorijos pažinimui ir tautinio orumo stiprinimui už Lietuvos lazerių mokslo ir pramonės sutelkimą proveržiui į pasaulines rinkas už indėlį į Lietuvos vokalinio meno raidą ir jo sklaidą pasaulyje operos, koncertų ir vokalo pedagogikos baruose
2008 m.
Juras Požela, Artūras Žukauskas Rymantas Jonas Kažys
už svarų indėlį plėtojant puslaidininkių fiziką Lietuvoje už ultragarsinių matavimo ir diagnostikos technologijų sukūrimą ir proveržį į Europos mokslinių tyrimų ir taikymų erdves
  • už svarų indėlį į lietuvių poetinę kultūrą ir tautos tapatybės stiprinimą
  • už originalias užsienio ir lietuvių klasikos kūrinių interpretacijas
2009 m.
Albinas Kuncevičius, Rimantas Jankauskas, Rimvydas Laužikas Premija neteikta Viktorija Daujotytė Tomas Linkevičius
už Dubingių piliavietės ir Radvilų kapavietės kompleksinius tyrimus (2003–2009 m.), atliktų tyrimų sklaidą visuomenei ir kolektyvinę mokslinę monografiją „Radvilų tėvonija Dubingiuose“ už individualų, kūrybišką Lietuvos kultūros bei meno tyrimą ir interpretavimą už drąsą ir entuziazmą diegiant naujoves ir telkiant odontologus kūrybiniams ieškojimams

Nuorodos

redaguoti