Algimantas Mišeikis

Algimantas Mišeikis  (g. 1941 m. sausio 18 d. Kietaviškių k. (Trakų raj.) – choro dirigentas ir pedagogas.

Biografija

redaguoti

19551957 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje, 19571959 m. – Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje (dėst. Vytautas Simanavičius). 1969 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (choro dirigavimą studijavo prof. Konrado Kavecko, prof. Antano Budriūno ir vyr. dėst. Klemenso Griauzdės klasėse). Studijų metais buvo Respublikinių mokytojų namų mišriojo choro chormeisteris, o pašauktas į sovietinę armiją, vadovavo karių pučiamųjų orkestrui.

19771978 m. stažavosi Prahos muzikos akademijoje pas profesorius V. Noimaną, I. Rohaną ir J. Veinarą, dirbo su filharmonijos choru (dirigentas J. Veselka). 19681971 m. – Kauno valstybinio muzikinio teatro chormeisteris, kurį laiką buvo Kauno Politechnikos instituto studentų dainų ir šokių ansamblio „Nemunas“ choro vadovas.

Nuo 1971 m. – Kauno valstybinio mišriojo choro antrasis dirigentas. Choro meno vadovui ir vyr. dirigentui Petrui Bingeliui padėjo parengti daug sudėtingų programų koncertams Lietuvoje ir užsienyje. Dirigavo programas, skirtas kompozitorių Juozo Gruodžio, Stasio Šimkaus, Juozo Tallat-Kelpšos, Juozo Žilevičiaus, Kazimiero Viktoro Banaičio gimimo šimtmečiams pažymėti Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje ir minėtų kompozitorių gimtinėse, taip pat chorui dirigavo ir kitomis progomis Lietuvoje bei užsienyje. 1993 m. Granados (Ispanija) kongresų rūmuose dirigavo specialią kalėdinę programą.

Nuo 1971 m. – Kauno medicinos instituto studentų mišriojo choro meno vadovas ir dirigentas (talkino Antanas Kelmelis). Chorui vadovaudamas apie 17 metų, studentus išmokė daug lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių. Jo vadovaujamas choras surengė kelis šimtus koncertų Lietuvoje, dainavo Bulgarijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, buvo parengtas 1975, 1980 ir 1985 m. respublikinėms dainų šventėms, Baltijos respublikų studentų dainų šventėms „GaudeamusTartu, Rygoje, Taline ir Vilniuje, įvairiuose konkursuose pelnė prizinių vietų, suorganizavo Kauno universiteto choro įkūrimo 50-mečio ir 60-mečio jubiliejinius koncertus. 1980 m. respublikinei dainų šventei parengė Kauno aukštųjų mokyklų absolventų mišrųjį chorą, kuris užėmė pirmąją vietą. Laureato vardą choras pelnė ir 1981 m. V Stasio Šimkaus chorų konkurse Klaipėdoje.

Nuo 1987 m. vadovavo Kauno šokių ir dainų ansamblio „Rasa“ vokalinei grupei. 1990 m. tarptautiniame liaudies muzikos festivalyje Anglijoje kolektyvas laimėjo pirmąją premiją už geriausią aranžuotų liaudies dainų interpretaciją. 1991 m. prie atkurtos Šv. Pranciškaus Ksavero Jėzuitų bažnyčios suorganizavo mišrųjį chorą, kuris gieda bažnyčioje, koncertavo ne tik Kaune, bet ir Vilniuje, Klaipėdoje, Druskininkuose ir kitur, dalyvavo 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje. Su lietuvių religinės muzikos programomis choras pasirodė Austrijos, Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos bažnyčiose, o su Vilnijos draugijos Kauno skyriaus vokaline – instrumentine grupe dalyvavo kultūros renginiuose Vilniaus krašto gyvenvietėse ir Pelesoje (Baltarusija).

1989 m. įsteigus Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetą, A. Mišeikis ten yra choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytojas. A. Mišeikis – respublikinių dainų švenčių konsultantas, chorų apžiūrų ir konkursų žiuri narys, Kauno miesto dainų švenčių, Baltijos respublikų studentų dainų švenčių „Gaudeamus-V“ Tartu (1974 m.), respublikinės studentų dainų šventės Klaipėdoje (1977 m.) ir Marijampolėje (1981 m.), „Gaudeamus-X“ Vilniuje (1988 m.) dirigentas.

Chorų meno ir kitais muzikos klausimais spaudoje paskelbė straipsnių. 1980 m. suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas. Už dalyvavimą 1989 m. Notre Dame katedroje vykusiame religinio meno renginyje Paryžiaus arkivyskupo apdovanotas padėkos raštu.

Šaltiniai

redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.