Stasys Naginskas
Gimė 1891 m. vasario 17 d. Bružai, Smilgių valsčius
Mirė 1955 m. balandžio 12 d. (64 metai) Rokiškyje
Profesija mokytojas, redaktorius
Žanrai poezija, literatūrinis vertimas
Sutuoktinis Adelė Diržytė-Naginskienė
Vaikai Ieva, Elena

Stasys Naginskas (1891 m. vasario 17 d. Panevėžio apsk., Smilgių vls.Bružuose1955 m. balandžio 12 d. Rokiškyje, palaidotas Rokiškio kapinėse) – Lietuvos pedagogas, poetas ir vertėjas.

Grupė lietuvių inteligentų Maskvoje. Iš kairės, sėdi: Kazimieras Pietaris, Ramūnas Bytautas, Petras Klimas, Stasys Šilingas, Agnietė Ambraziejūtė. Iš kairės, stovi: Rapolas Skipitis, Stasys Naginskas, Vladas Bukaveckas, Antanas Vienuolis-Žukauskas, Juozas Papečkys, Marcinkus, Juozas Nemeikša, Bytautas.

Biografija redaguoti

Mokėsi Rozalimo pradinėje ir Panevėžio realinėje mokyklose. Mokslus tęsė Maskvos matininkų institute, liga ir prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas sutrukdė jam laikyti baigiamuosius egzaminus. Maskvoje dirbo Aušrinės, Lietuvos žinių ir Santaros redakcijose. Priklausė Lietuvių draugijai aukštųjų Maskvos mokyklų studentams šelpti ir Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti.

1918 m. atvyko į Vilnių, sekretoriavo Lietuvių mokslo draugijoje. 19191922 m. Vilniuje mokytojavo Pirmojoje vyrų gimnazijoje (po to pavadintoje Vytauto Didžiojo gimnazija). vėliau buvo priverstas išvykti iš lenkų valdomo Vilniaus krašto, apsigyveno Rokiškyje. Buvo paskirtas gimnazijos direktoriaus pavaduotoju, vyresnėse klasėse dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1928 m. jam buvo nustatyta atvira tuberkuliozė. Su pertraukomis dar bandė dirbti pedagoginį darbą, bet, progresuojant ligai, 1935 m. buvo priverstas išeiti į pensiją. Po Antrojo pasaulinio karo kiek dar dirbo Rokiškio švietimo skyriuje ir gimnazijos bibliotekoje, bet 1948 m. galutinai išleistas į užtarnautą poilsį.

Buvo vedęs pedagogę ir rašytoją Adelę Diržytę, sutuoktiniai užaugino dvi dukras: dailininkę Ievą Naginskaitę ir mokytoją Eleną Naginskaitę-Vajagienę.

Stasys Naginskas literatūrine kūryba susidomėjo dar būdamas moksleiviu. Pasirašydavo slapyvardžiais Stasys Pumpuras, Simas Stūra, Nagingasai Stajė ir kt., eilėraščius spausdino Lietuvos žiniose, Ryte, Naujojoje Romuvoje, Literatūros naujienose, Tautos mokykloje. Nemažai poezijos liko rankraščiuose. Mokėjo nemažai kalbų, pirmasis išvertė Viljamo Šekspyro „Hamletą“ į lietuvių kalbą. Jo dėka ir Jurgio Baltrušaičio poezija pirmą kartą suskambėjo lietuviškai. St. Naginsko kūrybinis palikimas saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Kauno pedagogikos muziejuje bei kt.

Šaltiniai redaguoti