Rytas (dienraštis)

Rytas – politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis, leistas 19231936 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Lietuvos krikščionių demokratų partijos dienraštis, leistas vietoje „Laisvės“. Leido Minties bendrovė, „Žaibo“ bendrovė, Tiesos draugija. Ėjo 8 psl. 6 kartus per savaitę. Po 1927 m. leidinys buvo konfiskuojamas, baudžiami redaktoriai. 1936 m. dienraštis sustabdytas. Spausdino Raidės spaustuvė, Šviesos spaustuvė, „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Leido priedą „Ryto ekstra telegrama“. Nuo 1936 m. vietoje „Ryto“ pradėjo eiti „XX amžius“.

Rašė apie Lietuvos gyvenimo aktualijas, vidaus ir užsienio politiką, krikščionių demokratų partijos veiklą.

Bendradarbiavo Konstantinas Bajerčius, Bernardas Brazdžionis, Motiejus Endziulaitis, Juozas Gabrys-Paršaitis, Liudas Gira, J. Karpis, Antanas Maceina, Aleksandras Matekūnas, J. Matijošaitis, V. Normantas, A. Pakalniškis, Kazys Pakštas, Juozas Paukštelis, Vincas Steponaitis, Stasys Šalkauskis, Antanas Vaičiulaitis ir kt.

Redaktoriai redaguoti

Leonas Bistras, L. Jakubauskas, Zigmas Starkus, P. Tamošaitis, Edvardas Turauskas, Jonas Labanauskas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 430 psl.

Nuorodos redaguoti