Tautos mokykla – pedagogikos ir tautinės kultūros laikraštis, dvisavaitis žurnalas, ėjęs 19331940 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Vytautas Augustauskas, M. Krikščiūnas, J. Mikolkinas, L. Vaitiekūnas, nuo 1936 m. – Lietuvos mokytojų sąjunga. Spausdino Šviesos spaustuvė, Vilties spaustuvė Kaune.

Svarstė Lietuvos švietimo, pedagogikos ir didaktikos, mokymo metodikos ir kt. klausimus, nagrinėjo mokytojų profesinio rengimo, tobulinimo, pedagogo asmenybės ugdymo, vaikų auklėjimo ir kitas problemas. Bendradarbiavo Vytautas Alantas, Jurgis Ambraška, Vytautas Augustauskas, Juozas Balčikonis, K. Budrys, Liudas Dambrauskas, Jurgis Dubickas, Liudas Gira, Alfonsas Kalnius, Antanas Kasakaitis, I. Kazlauskas, Mečislovas Kviklys, Vladimiras Lazersonas, Albinas Liaugminas, Kazys Mockus, Jonas Murka, Juozas Rainys, Merkelis Račkauskas, Izidorius Tamošaitis ir kt. [1]

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 507-508 psl.

Nuorodos

redaguoti