Juozas Nemeikša
Gimė 1888 m. gruodžio 16 d.
Šiauliai
Mirė 1958 m. gruodžio 12 d. (69 metai)
Kaunas
Veikla gydytojas oftalmologas
Alma mater Maskvos universitetas

Juozas Nemeikša (1888 m. gruodžio 16 d. Šiauliuose – 1958 m. gruodžio 12 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos gydytojas oftalmologas ir literatas. Daug nuveikė gydydamas trachoma sergančius ligonius, globodamas akluosius ir silpnaregius.

Grupė lietuvių inteligentų Maskvoje. Iš kairės, sėdi: Kazimieras Pietaris, Ramūnas Bytautas, Petras Klimas, Stasys Šilingas, Agnietė Ambraziejūtė. Iš kairės, stovi: Rapolas Skipitis, Stasys Naginskas, Vladas Bukaveckas, Antanas Vienuolis-Žukauskas, Juozas Papečkys, Marcinkus, Juozas Nemeikša, Bytautas.

Biografija

redaguoti

Vyresnė sesuo Marija Nemeikšaitė. Po Šiaulių gimnazijos baigimo nuo 1910 m. Maskvos universitete studijavo mediciną. Pirmojo pasaulinio karo metu buvo pašauktas į carinę kariuomenę, tarnavo Galicijos fronte. Po demobilizacijos 1919 m. baigė Maskvos universitetą.

Studijuodamas susidomėjo literatūrine kūryba: rašė straipsnius į Aušrinę ir Lietuvos ūkininką, sukūrė eilėraščių ir apsakymų. J.Žainio slapyvardžiu Vilniuje 1911 m. išleido apsakymą „Vakaro pasaka“.

1920 m. sugrįžo į atsikūrusią Lietuvos Respubliką. 1921 m. pr. stojo į tarnybą Lietuvos kariuomenėje, buvo paskirtas karo gydytoju į 11-ąjį Vilniaus pėstininkų pulką. Jam buvo suteiktas sanitarijos vyr. leitenanto, po metų – kapitono laipsnis. Vėliau tarnavo pasienio apsaugoje, 1-ajame pėstininkų pulke.

1924 m. paskirtas Alytaus įgulos ligoninės viršininku ir suteiktas majoro laipsnis. 1926 m. perkeltas į 7–ąjį pėstininkų pulką Klaipėdoje, po metų išleistas į atsargą. Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Oftalmologijos katedroje pradėjo dirbti jaunesniuoju asistentu, 1930 m. tapo vyr. asistentu. Incijavo Akliesiems globoti draugiją, išrinktas jos pirmininku.

1931 m. grįžo į tarnybą kariuomenėje, buvo paskirtas karo ligoninės vyr. ordinatoriumi, 1932 m. jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1938 m. tapo kariuomenės okulistu. 1940 m. J. Nemeikša įsteigė Lietuvos akių gydytojų draugiją.

1940 m. paskelbus Lietuvos TSR, Akliesiems globoti draugija buvo uždaryta, o tų pačių metų gruodį J. Nemeikša iš kariuomenės atleistas. 1941 m. paskirtas Trachomos dispanserio vadovu Vilniuje, vėliau – Kaune.

Antrojo pasaulinio karo metu gelbėjo žydus.

Nuo 1944 m. – Vytauto Didžiojo (vėliau pervadintu Kauno valstybiniu) universiteto Medicinos fakulteto Akių ligų katedros vedėjas. 1944 m. jam buvo suteiktas docento vardas. Įsteigus Kauno medicinos institutą, buvo paskirtas Akių ligų katedros vedėju.

Bibliografija

redaguoti
  • Vakaro pasaka: vaizdelis – Vilnius: M. Kuktos sp., 1911
  • Visuotinio neregių akių patikrinimo reikalu / J. Marcinkus ir J. Nemeikša – [Kaunas]: [s.n.], 1938
  • Lietuvių eilėraštis proza / parengė, įvadą, paaiškinimus parašė Viktorija Daujotytė – Vilnius: Vaga, 1987 (Išspausdinti keli J. Nemeikšos kūrinėliai)

Šaltiniai

redaguoti