Kazimieras Pietaris

Kazimieras Pietaris
Gimė 1880 m.
Žiūriai–Gudeliiai, Paežerių vls., Rusijos imperija
Mirė 1916 m. gegužės 2 d. (~36 metai)
Maskva
Alma mater 1908 m. Maskvos universitetas

Kazimieras Adolfas Pietaris (1880 m. Vilkaviškio apsk., Paežerių vls. Žiūrų–Gudelių k.1916 m. gegužės 2 d. Maskvoje) – Lietuvos visuomenės veikėjas ir draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, gydytojas.

Grupė lietuvių inteligentų Maskvoje. Iš kairės, sėdi: Kazimieras Pietaris, Ramūnas Bytautas, Petras Klimas, Stasys Šilingas, Agnietė Ambraziejūtė. Iš kairės, stovi: Rapolas Skipitis, Stasys Naginskas, Vladas Bukaveckas, Antanas Vienuolis-Žukauskas, Juozas Papečkys, Marcinkus, Juozas Nemeikša, Bytautas.

Biografija redaguoti

Gimė ir augo valstiečių šeimoje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Užmezgęs ryšius su knygnešiais Vincu Palukaičiu, Juozu Matulaičiu, Juozu Kačergiu ir kt., slapta platino tuo metu draudžiamą lietuvišką spaudą. Nuo 1901 m. priklausė knygnešių nelegaliai Artojų draugijai. Iš Rytprūsių pargabentą literatūrą duodavo paskaityti ir iš Rusijos atostogų atvažiuojančiam tėvo jaunesniajam broliui gydytojui Vincui Pietariui, matyt jo įtakotas taip pat pasirinko mediko profesiją.

Nuo 1902 m. K. A. Pietaris studijavo mediciną Maskvos universitete, lankė slaptus lietuvių studentų susirinkimus. Už dalyvavimą 1905–1907 m. revoliucijoje buvo suimtas ir pusę metų praleido Kalvarijos kalėjime. Įgijęs diplomą, nuo 1908 m. dirbo gydytoju Irkutske ir Kaune. Pirmojo pasaulinio karo metais atsidūrė Rusijoje, buvo paimtas karo gydytoju į Rusijos carinę kariuomenę. Ties Bobruisku užsikrėtė šiltine ir, pervežtas gydyti į Maskvą, mirė.

Šaltiniai redaguoti