Santara (laikraštis)

Santara – politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis, leistas 19171920 m.

Istorija redaguoti

1917 m. Nr. 1-36 išleisti Petrograde, 1917 m. Nr. 37 – 1918 m. Nr. 8 Maskvoje, kiti Kaune. Leido Demokratinės tautos laisvės santaros partijos CK. Ėjo dukart per savaitę, kas savaitę, nuo 1919 m. – kas 2 savaites. Spausdino Lietuvių spaustuvė Petrograde, Sokolovskienės spaustuvė Kaune. Leido priedus: „Laisvės karininkas“, „Pradalgiai“, „Santaros priedas“.

Aiškino „Santaros“ programą, svarstė Lietuvos vidaus ir užsienio politikos klausimus, švietimo, kultūros ir socialines Lietuvos gyventojų problemas.

Bendradarbiavo Juozas Bagdonas, Jurgis Elisonas, Jonas Jablonskis, Ignas Šeinius–Jurkūnas, Marija Urbšienė-Mašiotaitė, Stasys Miliauskas, Pijus Norkus, Balys Sruoga, Juozas Urbšys ir kt.

Redakcinė komisija: Adolfas Klimas, Vytautas Petrulis, Tadas Petkevičius, Stasys Naginskas, Rapolas Skipitis, Petras Šalčius, Matas Šalčius, Stasys Šilingas.

Redaktoriai Jurgis Alekna, Petras Leonas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 441 psl.