Sąrašas:1972 m. Kapsuko rajono gyvenvietės

Kapsuko rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1985 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1972 m. Kapsuko rajonas buvo suskirstytas į 17 apylinkių. Šios apylinkės ir jų gyvenvietės 1972 m. spalio 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno I dalyje pagal administracinę priklausomybę (rajonus ir apylinkes).[1] Taip pat buvo nurodytas gyvenviečių kirčiavimas ir atstumai iki administracinio vieneto centrinės gyvenvietės. Žemiau pateikiami objektai pagal originalią rašybą siekiant išlaikyti istorinių vietovardžių autentiškumą.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Kalvarija 19 3,99
Kapsukas 0 16,78
Kazlų Rūda 27 3,3
Bagotosios apylinkė Bagotoji 35 39,1 Bagotosios kolūkis, Geruliškės kolūkis, Antanavos tarybinis ūkis
Gavaltuvos apylinkė Purviniškė 20 85,7 Lygumų kolūkis, „Šviesiojo kelio“ kolūkis, Vinčų kolūkis, Kazlų Rūdos žuvininkystės ūkis
Gudelių apylinkė Gudeliai 26 57 „Raudonosios aušros“ kolūkis, „Tarybinės žemės“ kolūkis, „Tiesos“ kolūkis
Guobų apylinkė Gudeliai 28 71,2 „Artojo“ kolūkis, Gudelių kolūkis, Plutiškių kolūkis
Igliaukos apylinkė Igliauka 22 124,7 „Darbo“ kolūkis, Igliškių kolūkis, „Naujojo gyvenimo“ kolūkis, Sūdavos valstybinio žirgyno „Ąžuolynės“, Bajarskų, Gudinės, Igliškėlių skyriai
Jurgežerių apylinkė Tarprubežiai 28 92,5 Akmenynų kolūkis, „Ateities“ kolūkis, „Gintaro“ kolūkis, „Rytų aušros“ kolūkis
Kalvarijos apylinkė Kalvarija 19 84 „Bangos“ kolūkis, Orijos kolūkis, „Tarybų Lietuvos“ kolūkis
Liubavo apylinkė Liubavas 37 58 Liubavo kolūkis, M. Melnikaitės kolūkis, „Suvalkiečio“ kolūkis
Liudvinavo apylinkė Liudvinavas 12 138,4 „Gegužės Pirmosios“ kolūkis, J. Janonio kolūkis, „Nauju keliu“ kolūkis, „Šešupės“ kolūkis, „Želsvelės“ kolūkis, Žemaitės kolūkis, Kapsuko tarybinio ūkio-technikumo Akmenynų, Stebuliškių skyriai
Meškučių apylinkė Vidgiriai 10 107 Balsupių kolūkis, Kapsuko kolūkis, „Naujosios aušros“ kolūkis, „Pirmyn“ kolūkis, Kapsuko tarybinio ūkio-technikumo „Atžalyno“, Kumelionių, Meškučių, Skardupių skyriai
Naujienos apylinkė Kamšai 30 66,4 „Komunizmo aušros“ kolūkis, „Kovo 8-osios“ kolūkis, „Lenino keliu“ kolūkis
Padovinio apylinkė Padovinys 11 86,6 „Dovinės“ kolūkis, Mičiurino kolūkis, „Piliakalnio“ kolūkis, „Tarybinio kelio“ kolūkis, Sūdavos valstybinio žirgyno Meškėnų skyrius
Sangrūdos apylinkė Sangrūda 32 98,5 P. Cvirkos kolūkis, „Pasieniečio“ kolūkis, Sangrūdos kolūkis, „Tarybinio artojo“ kolūkis
Sasnavos apylinkė Sasnava 16 97 „Balandžio“ kolūkis, V. Montvilos kolūkis, Sasnavos kolūkis, „Žalgirio“ kolūkis
Šunskų apylinkė Šunskai 12 73,5 Černiachovskio kolūkis, I. Laukaitytės kolūkis, „Vilties“ kolūkis
Trakiškių apylinkė Trakiškiai 4 45,27 S. Nėries kolūkis, „Pavasario“ kolūkis, Valstybinė veislininkystės stotis, Sūdavos valstybinio žirgyno Patašinės, Sūdavos skyriai
Višakio Rūdos apylinkė Višakio Rūda 37 224,8 Kazlų Rūdos bandomojo miškų įmonių susivienijimo pagalbinis ūkis

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, I dalis. – Vilnius, „Mintis“, 1974. // psl. 79.