III Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas

Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas
Autorius Zigmuntas Noreika ir Vincentas Stravinskas (rengėjai)
Šalis Lietuvos TSR
Žanras geografinis žinynas
Sritis geografija
Šalis TSRS
Kalba lietuvių
Leidykla Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, Vilnius
Išleista 1974 m., 1976 m.

Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas – enciklopedinis leidinys, išleistas 2 dalimis 1974 ir 1976 m. Leido leidykla „Mintis“. Žinyno rengėjai Zigmuntas Noreika ir Vincentas Stravinskas. Pagrindiniai žinyno tikslai – pateikti tuometinį administracinį-teritorinį suskirstymą ir pateikti kuo tikslesnes vietovardžių formas. Tai pirmasis Lietuvos gyvenviečių registras, kuriame buvo pateikti tiek geografiniai, tiek ir lingvistiniai visų to meto gyvenviečių (išskyrus miestų dalis) ypatumai.

Vietovardžių norminimą pateikė Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas. Šiam darbui vadovavo Aleksandras Vanagas.

 
I dalies 313 psl.

Pirmojoje dalyje nurodomos visos LTSR gyvenvietės – miestai, miesto tipo gyvenvietės, miesteliai, kaimai, vienkiemiai, taip pat administraciniai vienetai – rajonai ir apylinkės (nurodant jų plotą, administracinius centrus, ūkio subjektus). Gyvenvietės nurodytos pagal administracinę priklausomybę, pateiktas kirčiavimas ir atstumas iki administracinio centro. Žinios nurodytos remiantis LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakais, žemės ūkio, automobilių transporto ir plentų ministerijų, rajonų komitetų ir geležinkelio apygardų duomenimis. Administracinis pavaldumas pateiktas pagal 1972 m. spalio 1 d. būklę.

II dalis

redaguoti
 
II dalies 159 psl.

Antrojoje dalyje pateiktas abėcėlinis visų gyvenviečių sąrašas, pateikiant jų kirčiavimą ir administracinį pavaldumą (apylinkė ir rajonas, pagal 1976 m. liepos 1 d. būklę). Žinyno pabaigoje pateikta LTSR AT Prezidiumo įsakų išrašai dėl tam tikrų gyvenviečių sujungimo ar išbraukimo iš apskaitos duomenų, taip pat informacija apie administracinius-teritorinius pokyčius nuo 1959 m. vasario 1 d. iki 1976 m. liepos 1 d.

Pirmojoje dalyje pastebėtos vietovardžių rašymo korektūros klaidos ir kiti netikslumai buvo ištaisyti antrojoje dalyje.

Nuorodos

redaguoti