Sąrašas:1970 m. Kapsuko rajono gyventojų surašymas

Kapsuko rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1985 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1970 metų Kapsuko rajono gyventojų surašymas vyko 1970 m. sausį kaip 1970 m. Lietuvos gyventojų surašymo dalis. Rajone buvo surašyta 85,7 tūkst. gyventojų. Išsamūs surašymo rezultatai buvo paskelbti 1974 ir 1975 m.[1][2] Sąrašuose vietovardžių rašyba palikta autentiška, nebūtinai sutampanti su dabartine.

APYLINKĖ GYVENTOJAI GYVENVIETĖS [3]
Miestai Mtg mstl k vs gst kd kt VISOS
5600 Kalvarija 1
28763 Kapsukas 1
4397 Kazlų Rūda 1
Bagotosios apylinkė 2075 37 1 1 3 42
Gavaltuvos apylinkė 2845 53 1 54
Gudelių apylinkė 1897 1 22 2 25
Guobų apylinkė 2530 1 39 2 42
Igliaukos apylinkė 3454 1 61 2 64
Jurgežerių apylinkė 2865 41 1 42
Kalvarijos apylinkė 3174 37 37
Liubavo apylinkė 1653 34 1 35
Liudvinavo apylinkė 5292 1 46 5 1 53
Meškučių apylinkė 3425 23 2 4 29
Naujienos apylinkė 1819 29 4 33
Padovinio apylinkė 2303 1 22 2 25
Sangrūdos apylinkė 2913 35 35
Sasnavos apylinkė 3095 1 40 1 42
Šunskų apylinkė 3119 1 32 1 34
Trakiškių apylinkė 1969 23 1 24
Višakio Rūdos apylinkė 2517 38 38

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvos TSR kaimo gyvenamosios vietovės 1959 ir 1970 metais (Visasąjunginių gyventojų surašymų duomenys). Vilnius, Centrinė statistikos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, 1974. // 179 psl.
  2. Итоги всесоюзной переписи населения 1970 года по Литовской ССР. – Вильнюс, Центральное статистическое управление при Совете Министров Литовской ССР, 1975.
  3. Mtg – miesto tipo gyvenvietės, mstl – miesteliai, k – kaimai, vs – viensėdžiai, gst – geležinkelio stočių gyvenvietės, kd – kaimų dalys, kt – kitokios gyvenvietės