Sąrašas:1985 m. Kapsuko rajono apylinkės

Kapsuko rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1985 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

Kapsuko rajonas 1985 m. buvo suskirstytas į 14 apylinkių. Rajone buvo 2 rajoninio pavaldumo miestai (Kalvarija, Kazlų Rūda), 6 miesteliai (Daukšiai, Gudeliai, Igliškėliai, Liudvinavas, Sasnava, Šunskai), 562 kaimai, 12 viensėdžių, 3 geležinkelio stočių gyvenvietės.[1] Suskirstymas buvo aprašytas Tarybų Lietuvos enciklopedijoje, lentelėje pateikiant apylinkes ir ūkio subjektus (apylinkių centrai buvo pažymėti šalia esančiame žemėlapyje).

Apylinkė Centras Ūkio subjektai
Ąžuolų Būdos apylinkė Gudeliai „Ąžuolo“ kolūkis, Plutiškių kolūkis, Ąžuolų Būdos girininkija
Gudelių apylinkė Gudeliai „Tiesos“ kolūkis
Igliaukos apylinkė Igliauka „Darbo“ kolūkis, „Dovinės“ kolūkis, Igliškio kolūkis
Jungėnų apylinkė Jungėnai „Bangos“ kolūkis
Jurgežerių apylinkė Tarprubežiai Akmenynų kolūkis, „Ateities“ kolūkis, „Gintaro“ kolūkis
Kalvarijos apylinkė Kalvarija „Kovo 8-osios“ kolūkis, „Tarybų Lietuvos“ kolūkis
Kazlų Rūdos apylinkė Kazlų Rūda Bagotosios kolūkis, Kazlų Rūdos žuvininkystės ūkis, Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo pagalbinis ūkis, Agurkiškės girininkija, Braziūkų girininkija, Jūrės girininkija, Kazlų Rūdos girininkija, Višakio Rūdos girininkija
Liubavo apylinkė Liubavas Liubavo kolūkis, Melnikaitės kolūkis
Liudvinavo apylinkė Liudvinavas Padovinio kolūkis, „Šešupės“ kolūkis, „Želsvelės“ kolūkis, Žemaitės kolūkis, Buktos girininkija, Žaltyčio girininkija
Meškučių apylinkė Meškučiai Kapsuko kolūkis, Sūduvos kolūkis, Kapsuko tarybinis ūkis technikumas
Sangrūdos apylinkė Sangrūda Cvirkos kolūkis, „Pasieniečio“ kolūkis, Sangrūdos kolūkis
Sasnavos apylinkė Sasnava „Balandžio“ kolūkis, Lygumų kolūkis, Sasnavos kolūkis, Montvilos kolūkis, Sasnavos girininkija
Šunskų apylinkė Šunskai Černiachovskio kolūkis, Izabelės Laukaitytės kolūkis, Šunskų girininkija
Trakiškių apylinkė Trakiškiai „Pavasario“ kolūkis, Sūdavijos valstybinis žirgynas, Varnabūdės girininkija

Šaltiniai

redaguoti
  1. Kapsuko rajonas. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2 (Grūdas-Marvelės). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. // psl. 211