Sąrašas:1954 m. Marijampolės rajono apylinkės

Kapsuko rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1985 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1954 m. Marijampolės rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 13 apylinkių. Apylinkės reformuotos taip (palikta vietovių autentiška rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Buvusios apylinkės Ūkiai
Apylinkė Adm. centras Įtrauktos visiškai Įtrauktos iš dalies (gyvenvietės)
Budviečio apylinkė Nendriniškių gyvenamoji vietovė Puskelnių apylinkė, Tautkaičių apylinkė, Baraginės apylinkė Adomiškių apylinkė (Adomiškių, Aleksandravo, Kuktiškių, Rudžiškių, Pietarių, Skriaudučių, Nendriniškių), Raišupio apylinkė (Kižių) V. Montvilos vardo ir S. Nėries vardo kolūkiai
Gulbiniškių apylinkė Skardupių gyvenamoji vietovė Valavičių apylinkė, Vidgirių apylinkė, Meškučių apylinkė Gulbiniškių apylinkė (Gulbiniškių, Kumečiškių, Pacentų), Šilavoto apylinkė (Karalenkės), Kumelionių apylinkė (Ungurinės) „Pirmyn“, „Naujos aušros“ kolūkiai, Kumelionių tarybinio ūkio Kumelionių ir Skardupių skyriai
Igliaukos apylinkė Igliaukos gyvenamoji vietovė Menštrakio apylinkė, Živavodės apylinkė, Šlavančių apylinkė, Padvariškių apylinkė Igliaukos apylinkė (Šakališkių, Juozapavo, Malinavos, Salos, Paežerės, Zomčinės, Pilkavos, Mačiuliškės, Igliaukos), Margavos apylinkė (Kopūstynės), Mergašilio apylinkė (Mergašilio, Tašliškių, Stašliškių, Padmačiuliškių, Buktos, Veselavos) „Darbo“ ir „Igliškio“ kolūkiai
Igliškėlių apylinkė Igliškėlių gyvenamoji vietovė Igliškėlių apylinkė (Igliškėlių, Kermošinės, Bankavos, Kancavos, Bieliūniškių, Brazavos, Petravinės, Bajarskų, Patilčių, Ringuvėlės), Meškėnų apylinkė (Panausupio, Uosinukės), Margavos apylinkė (Geležinių, Padpajėsio, Santakos, Nadpajėsio, Margavos, Pajėsio, Paužiškių, Tupikų, Pamargių, Obšrutų) „Naujo gyvenimo“ kolūkis
Liudvinavo apylinkė Liudvinavo gyvenamoji vietovė Pasudonės apylinkė, Liudvinavo apylinkė, Ąžuolyno apylinkė, Kūlokų apylinkė, Želsvos apylinkė Šilavoto apylinkė (Avikilų, Būdbalių, Šilavoto, Turgalaukio, Stebuliškių, Kirkeliavo, Liucinavo), Kumelionių apylinkė (Kumelionių), Gulbiniškių apylinkė (Varnališkių) J. Žemaitės vardo, „Gegužės 1-osios“, „Želsvelės“, „Nauju keliu“ kolūkiai, Taraškiškių MTS, Kumelionių tarybinio ūkio Butkos ir Stebukliškių skyriai
Mokolų apylinkė Mokolų gyvenamoji vietovė Mokolų apylinkė (Mokolų, Mokolų-Naujienos, Bliudziškių, Patašiškių, Tarpučių), Rudžių apylinkė (Katiliškių, Uršrutėlių, Pakusynės, Cykakalnio, Barsukinės, Strazdiškių, Svirnaviečių, Rudžių, Lūginės, Senovės, Kidoliškių), Ožkasvilių apylinkė (Samsoniškių) Černiachovskio vardo kolūkis
Netičkampio apylinkė Narto gyvenamoji vietovė Liepynų apylinkė Netičkampio apylinkė (Nartelio, Netičkampio, Gustaičių), Narto apylinkė (Naujienos, Narto, Triobiškių) J. Janonio vardo ir „Šešupės“ kolūkiai
Padovinio apylinkė Padovinio gyvenamoji vietovė Varnupių apylinkė, Bevardiškių apylinkė, Padovinio apylinkė Meškėnų apylinkė (Putriškių), Netičkampio apylinkė (Merčiukinio, Babalynės, Vyšnalaukio, Vaitiškių) Mičiurino vardo, „Tarybiniu keliu“ ir „Piliakalnio“ kolūkiai
Raišupio apylinkė Varnabūdėss gyvenamoji vietovė Obelynės apylinkė, Smilgių apylinkė Mergašilio apylinkė (Beržinbūdės, Klevinės), Raišupio apylinkė (Navasadų, Raišupio, Grabavos, Padzenkavos, Lyderiškių), Igliškėlių apylinkė (Dambavos, Pridotkų), Sasnavos apylinkė (Padvengliskos, Barštinės) „Žalgirio“ ir „Balandžio“ kolūkiai
Sasnavos apylinkė Sasnavos gyvenamoji vietovė Surgučių apylinkė Sasnavos apylinkė (Sasnava) „Sasnavos“ kolūkis
Skaisčiūnų apylinkė Skaisčiūnų gyvenamoji vietovė Balsupių apylinkė Ožkasvilių apylinkė (Ožkasvilių, Užkirčių, Milciškių, Briediškių, Paikiškių), Kumelionių apylinkė (Uosupio, Skaisčiūnų, Mikalinės, Stūriškių) „Skaisčiūnų“ ir „Balsupių“ kolūkiai
Šunskų apylinkė Šunskų gyvenamoji vietovė Šunskų apylinkė, Tursučių apylinkė, Paršelių apylinkė Rudžių apylinkė (Puskepuriai) I. Laukaitytės vardo ir „Vilties“ kolūkiai
Trakiškių apylinkė Trakiškių gyvenamoji vietovė Narto apylinkė (Patašinės, Paluobiškių), Meškėnų apylinkė (Uosynės, Kuktų, Dubakalnio, Meškėnų, Bukonių), Raišupio apylinkė (Gudinės), Trakiškių apylinkė (Trakiškių, Kirmėlynės, Steponiškių, Karolaukio) „Pavasario“ kolūkis

Šaltinis

redaguoti
  1. LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1954 m. Nr. 10 (190). – Vilnius, 1954-09-10. // Psl. 24–25