Sąrašas:1959 m. Kapsuko rajono gyvenvietės

Kapsuko rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1985 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1959 metais Kapsuko rajonas buvo suskirstytas į 15 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Kapsukas 0 19,8
Būdviečių apylinkė Nendriniškiai 7 41,88 S. Nėries vardo kolūkis, V. Montvilos vardo kolūkis
Gudelių apylinkė Gudeliai 26 69 „Tarybinės žemės“ kolūkis, „Tiesos“ kolūkis, „Raudonosios aušros“ kolūkis
Gulbiniškių apylinkė Vidgiriai 15 56 „Naujos aušros“ kolūkis, „Pirmyn“ kolūkis, Kumelionių tarybinio ūkio Meškučių, Karalenkės, Ungurynės ir Skardupių skyriai
Igliaukos apylinkė Igliauka 22 58 „Darbo“ kolūkis, „Igliškio“ kolūkis
Igliškėlių apylinkė Igliškėliai 12 71 „Naujo gyvenimo“ kolūkis
Krosnos apylinkė Krosna 28 43,13 S. Nėries vardo kolūkis, „Švyturio“ kolūkis
Liudvinavo apylinkė Liudvinavas 12 112 „Želsvelės“ kolūkis, „Gegužės Pirmosios“ kolūkis, J. Žemaitės vardo kolūkis, „Nauju keliu“ kolūkis, Kumelionių tarybinio ūkio Buktos ir Stebuliškių skyriai
Mokolų apylinkė Tarpučiai 3 26 Černiachovskio vardo kolūkis
Netičkampio apylinkė Netičkampis 6,5 24 „Šešupės“ kolūkis, J. Janonio vardo kolūkis
Padovinio apylinkė Padovinys 12 98 Mičiurino vardo kolūkis, „Tarybiniu keliu“ kolūkis, „Piliakalnio“ kolūkis, „Dovinės“ kolūkis
Raišupio apylinkė Varnabūdė 18 69 „Balandžio“ kolūkis, „Žalgirio“ kolūkis
Sasnavos apylinkė Sasnava 12,5 16 „Sasnavos“ kolūkis
Skaisčiūnų apylinkė Ožkasviliai 10 35 Kapsuko vardo kolūkis, „Balsupių“ kolūkis
Šunskų apylinkė Šunskai 12 59 I. Laukaitytės vardo kolūkis, „Vilties“ kolūkis
Trakiškių apylinkė Trakiškiai 4 32 „Pavasario“ kolūkis, „Patašinės“ kolūkis

Miesto vietovės redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Kapsukas, m. Kapsuko m. Marijampolė
Kapsuko gelež. st. Kapsuko GS
Fabriko gelež. st. Fabriko GS

Būdviečių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adomiškių km. 2 Adomiškių km. Adomiškės (Marijampolė)
Aleksandravo km. 2,5 Aleksandravo km. Aleksandravas (Marijampolė)
Baraginės km. 3 Baraginės km. Baraginė
Bendoriškių km. 2 Bendoriškių km. Bendoriškės
Būdviečių gelež. st. 1 Būdviečių gelež. st. Būdviečių GS
Būdviečių km. 5 Būdviečių km. Būdviečiai (Marijampolė)
Čiuoderiškių km. 5,5 Čiuoderiškių km. Čiuoderiškės
Dambraukos km. 1 Dambraukos km. Dambrauka
Degučių km. 4 Degučių km. Degučiai (Marijampolė)
Džendželaukos km. 4 Džendželaukos km. Dženčialauka
Geležinių km. 2,5 Geležynių km. Geležiniai (Marijampolė)
Kižių km. 5,5 Kižių km. Kižiai
Kuktiškių km. 2,5 Kuktiškių km. Kuktiškiai
Lapiškių km. 4 Lapiškių km. Lapiškiai (Marijampolė)
Medeliškių km. 1,5 Medeliškių km. Medeliškiai
Nendriniškių km. 0 Nendriniškių km. Nendriniškiai
Paraišupkos km. 4 Paraišupkos km. Paraišupys
Pasienių km. 3 Pasienių km. Pasieniai (Marijampolė)
Pietarių km. 2,5 Pietarių km. Pietariai
Puskelnėlių km. 4 Puskelnėlių km. Puskelnėliai
Puskelnių km. 3 Puskelnių km. Puskelniai
Rudziškių I km. 1,5 Rudziškių I km. Rudiškiai (Marijampolė)
Rudziškių II km. 2,5 Rudziškių II km. Rudiškiai (Sasnava)
Skriaudučio km. 3 Skriaudučio km. Skriaudutis
Svirnaviečių km. 3,5 Svirnaviečiai (Sasnava)
Tautkaičių km. 3 Tautkaičių km. Tautkaičiai
Topeliškių km. 4 Topeliškių km. Topeliškės
Užupių km. 4 Užupių km. Užupiai (Marijampolė)
Valčiuvos km. 1 Valčiuvos km. Valčiuva
Voveriškių km. 4 Voveriškių km. Voveriškės
Zuikiškių km. 5 Zuikiškių km. Zuikiškiai (Marijampolė)

Gudelių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Amalviškių km. 6 Amalviškiai
Antamanuvkos km. 6,7 Antamanuvkos km. Antanuvka (Marijampolė)
Bauboniškių km. 3,3 Bauboniškių km. Bauboniškiai
Beržyno km. 3,7 Beržyno km. Beržynas (Marijampolė)
Daugirdų km. 8 Daugirdų km. Daugirdai
Daukšių m-lis 8 Daukšiai
Dzingiškių km. 8 Dzingiškių km. Dzingiškiai
Delčių km. 8 Gelčių km. Gelčiai
Gražiškių km. 3 Gražiškių km. Gražiškiai (Marijampolė)
Gudelių m-lis 0 Gudelių m-lis Gudeliai
Kalnynų km. 3 Kalnynų km. Kalnynai
Kampinių km. 5,8 Kampinių km. Kampiniai (Marijampolė)
Kruopinės vk. 3 Kruopinės vk. Kruopinė (Marijampolė)
Leiciškių km. 3 Leiciškių km. Leiciškiai
Makrickų km. 4 Makrickų km. Makrickai
Miknonių km. 4,5 Miknonių km. Miknonys
Naujienos km. 3,5 Naujienos km. Naujiena (Gudeliai)
Navikų km. 3,7 Novikų km. Navikai (Marijampolė)
Pultuvkos km. 3,9 Pultuvkos km. Pultuvka
Pupojų vk. 9 Pupojų vk. Pupojai (Marijampolė)
Pušinių km. 5,8 Pušinių km. Pušiniai (Marijampolė)
Riečių km. 7,2 Riečių km. Riečiai
Rudėnų km. 6,5 Rudėnų km. Rudėnai
Skęsbalių km. 4 Skęsbalių km. Skęsbaliai
Šernų km. 7,3 Šernų km. Šernai (Marijampolė)
Šlavantos km. 3,8 Šlavantos km. Šlavanta
Vazniškių km. 6 Vazniškių km. Vazniškiai (Marijampolė)
Vengelnicos vk. 5,8 Vengelnicos vk. Vengelnica
Vidgirėlių km. 4,5 Vidgirėliai

Gulbiniškių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Gulbiniškių km. 9 Gulbiniškių km. Gulbiniškiai (Marijampolė)
Jančiotiškių km. 13 Jančioriškių km. Jančiotiškiai
Karalenkės vk. 7,5 Karalenkės vk. Karalenkė
Kumečiškių km. 5 Kumečiškių km. Kumečiškiai
Kumelionių km. 12 Kumelionių km. Kumelionys
Meškučių km. 9 Meškučių km. Meškučiai
Pacentų km. 1,5 Pacentų km. Pacentai
Paršinskų km. 3 Paršinskų km. Paršinskai
Pasudonės km. 3,5 Pasuduonės km. Pasūduonė
Siberijos km. 1,5 Siberijos km. Siberija (Marijampolė)
Skardupių km. 7 Skardupių km. Skardupiai (Marijampolė)
Svetlicos km. 6 Svetlicos km. Svetlica
Širvydų km. 7 Širvydų km. Širvydai
Ungurynės km. 11,5 Ungurynės km. Ungurinė
Valavyčių km. 6 Valavičių km. Valavičiai
Vidgirių km. 0 Vidgirių km. Vidgiriai (Marijampolė)
Žydronių km. 4 Žydronių km. Žydroniai

Igliaukos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Buktos km. 4,5 Buktos km. Bukta (Igliauka)
Dambravos km. 4 Dambravos km. Dambrava (Marijampolė)
Dambruvkos km. 4 Dambruvkos km. Dambruvka (Marijampolė)
Gudiškių km. 4 Gudiškių km. Gudiškiai (Marijampolė)
Igliaukos km. 0 Igliaukos km. Igliauka
Jecentavo km. 6 Jecentavo km. Jacentavas
Jokūbiškių km. 3,5 Jokūbiškių km. Jokūbiškiai (Marijampolė)
Juozapavo km. 3 Juozapavo km. Juozapavas (Prienai)
Karčiupkos km. 2 Karčiupkos km. Karčiuvka
Kopūstynės km. 4,5 Kopūstynės km. Kopūstinė (Marijampolė)
Kūlingės km. 0,5 Kūlingės km. Kūlingė (Marijampolė)
Mačiuliškių km. 3 Mačiuliškių km. Mačiuliškiai
Malinavos km. 0,5 Malinavos km. Malinava (Marijampolė)
Maražiškių km. 0,5 Maražiškių km. Maraziškės
Menštrakio km. 2 Menštrakio km. Menčtrakis
Mergašilio km. 7 Mergašilio km. Mergašilis
Natpalių km. 1 Natpalių km. Nadpaliai
Obšrūtų km. 6 Obšrūtų km. Opšrūtai I
Padmačiuliškių km. 3,5 Padmačiuliškių km. Pamačiuliškiai
Padvariškių km. 3 Padvariškių km. Padvariškiai (Marijampolė)
Paežerės km. 0,5 Paežerės km. Paežerė (Marijampolė)
Padkūlingės km. 0,5 Patkūlingės km. Pakūlingė
Pavasakės km. 2 Pavasakės km. Pavasakė
Pielkavos km. 2 Pielkavos km. Pielkava
Prūsiškių km. 5 Prūsiškių km. Prūsiškiai
Salos km. 0,5 Salos km. Sala (Marijampolė)
Stasliškių km. 5 Stasliškių km. Stašliškiai
Šakališkių km. 3 Šakališkių km. Šakališkiai (Marijampolė)
Šlavančių km. 5 Šlavančių km. Šlavančiai
Šventragio km. 3 Šventragio km. Šventragis
Veselavos km. 5 Veselavos km. Veselava (Marijampolė)
Zomčinės km. 3,5 Zomčinės km. Zomčinė
Žirniškių km. 1 Žirniškių km. Žirniškiai
Živavodės km. 5 Živavodės km. Živavodė

Igliškėlių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bajarskų km. 1,5 Bajarskų km. Bajarskai
Bajoriškių km. 3 Bajoriškių km. Bajoriškiai (Marijampolė)
Baukavos km. 2 Baukavos km. Bankava
Bieliūniškių km. 1,5 Bieliūniškių km. Bieliūniškiai
Geležinių km. 5 Geležinių km. Geležiniai (Igliauka)
Gudinės km. 2 Gudinės km. Gudinė
Igliškėlių m-lis 0 Igliškėlių m-lis Igliškėliai
Kancavos km. 1,5 Kancavos km. Kancava
Kermošinės km. 0,5 Kermošinės km. Kermušinė
Margavos km. 2,7 Margavos km. Margava
Natpajėsio km. 3,2 Natpajėsio km. Nadpajiesys
Padpajėsio km. 3,5 Padpajėsio km. Papajiesis
Pajėsio km. 3 Pajėsio km. Pajiesys (Marijampolė)
Pamargių km. 4 Pamargių km. Pamargiai
Panausupio km. 3 Panausupio km. Panausupys
Patilčių km. 0,5 Patilčių km. Patilčiai (Marijampolė)
Paužiškių km. 3,5 Paužiškių km. Paužiškiai
Petravinės km. 0,5 Petravinės km. Petravinė
Ringovėlės km. 1,5 Ringovėlės km. Ringovėlė
Santakos km. 3 Santakos km. Santaka (Marijampolė)
Tupikų km. 2 Tupikų km. Tupikai (Marijampolė)
Uosinukės km. 2 Uosinukės km. Uosinukė

Krosnos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Birščių km. 2 Birščių km. Birsčiai
Grabaukos km. 2,5 Grabaukos km. Grabauka
Krasenkos km. 1 Krasenkos km. Krasenka
Krosnos m-lis 0 Krosnos m-lis Krosna
Naujavalakių km. 5 Naujavalakių km. Naujavalakiai
Olendrų km. 5 Olendrų km. Olendrai
Pėdiškių km. 3,5 Pėdiškių km. Pėdiškiai
Ramanavo km. 6 Ramanavo km. Ramanavas
Šaltiniukų km. 4,8 Šaltininkų km. Saltininkai
Tūriškių km. 1 Tūriškių km. Tūriškiai
Vartų km. 5 Vartų km. Vartai (Lazdijai)
Vytautiškių km. 4,5 Vytautiškių km. Vytautiškė

Liudvinavo apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Armoniškių km. 6 Armoniškių km. Armoniškiai
Aštrulių km. 6 Aštrulių km. Aštruliai
Avikilų km. 5 Avikilų km. Avikilai
Ąžuolyno km. 7 Ąžuolyno km. Ąžuolynas (Marijampolė)
Balaikų km. 5 Balaikų km. Balaikai
Baraginės km. 8 Baraginės km. Baraginė (Liudvinavas)
Budbalių km. [a] 3 Budbalių km. Būdbaliai
Buktos km. 5 Buktos km. Bukta
Būriškių km. 10 Būriškių km. Būriškiai
Dalginės km. 3 Dalginės km. Dalginė
Dilginės km. 5 Dilginės km. Dilginė
Dviratinės km. 5 Dviratinės km. Dviratinė
Juodųjų Šaltinių km. 9 Juodųjų Šaltinių km. Juodieji Šaltiniai
Kievynės km. 7 Kievynės km. Kievinė
Kirkiliavo km. 4 Kirkiliavo km. Kirkiliavas
Kūlokų km. 4 Kūlokų km. Kūlokai
Kumelionių km. 12 Kumelionių km. Kumelionys
Liucinavo km. 3 Liucinavo km. Liucinavas
Liudvinavo m-lis 0 Liudvinavo m-lis Liudvinavas
Padlinarskų km. 2 Padlinarskų km. Pamlinarskai
Paežerėlių km. 2 Paežerėlių km. Paežerėliai (Marijampolė)
Pasudonės km. 7 Pasudonės km. Pasūduonė (Liudvinavas)
Pašešupių km. 1 Pašešupių km. Pašešupiai
Paželsvių km. 12 Paželsvių km. Paželsviai
Podbuktės km. 7 Podbuktės km. Pabuktė
Podkirkiliavos vk. 4 Podkirkiliavos vk. Pakirkiliavas
Pradabolės km. 3 Pradabolės km. Prodobolė
Raudonųjų Šaltinių km. 10 Raudonųjų Šaltinių km. Raudonieji Šaltiniai
Starabūdiškių km. 8 Starabūdiškių km. Starabūdiškiai
Stebuliškių km. 3 Stebuliškių km. Stebuliškės (Marijampolė)
Šatinskų km. 12 Šatinskų km. Šatinskai
Šilavoto km. 4 Šilavoto km. Šilavotas (Marijampolė)
Šimulių km. 4 Šimulių km. Šimuliai
Tarašiškių km. 3 Tarašiškių km. Tarašiškiai
Trobiškių km. 11 Trobiškių km. Triobiškiai (Liudvinavas)
Turgalaukio gelež. st. 3 Turgalaukio gelež. st. Turgalaukio GS
Turgalaukio km. 5 Turgalaukio km. Turgalaukis
Tūrupėlio km. 7 Tūrupėlio km. Tūrupėlis
Tūrupio km. 3 Tūrupio km. Tūrupis
Udrupio km. 10 Udrupio km. Ūdrupis
Užgirių km. 4 Užgirių km. Užgiriai (Marijampolė)
Varnališkių km. 6 Varnališkių km. Varnališkiai
Vazniškių km. 7 Vazniškių km. Vazniškiai
Zvyniškių km. [b] 2 Zvyniškių km. Zviniškiai
Žaidogalos vk. 2 Žaidogalos vk. Žaidogala
Želsvos km. 9 Želsvos km. Želsva

Mokolų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Barsukynės km. 4 Barsukynės km. Barsukinė (Šunskai)
Bliūdžiškių km. 2,5 Bliūdžiškių km. Bliūdžiškiai
Cykakalnio km. 5 Cykakalnio km. Cykakalnis
Katiliškių km. 4 Katiliškių km. Katiliškiai
Kidoliškių km. 6 Kidoliškių km. Kidoliškiai
Lūginės km. 7 Lūginės km. Lūginė
Mokolų km. 2 Mokolų km. Mokolai
Mokolų-Naujienos km. 2 Mokolų-Naujienos km. Mokolų Naujiena
Obšrūtėlių km. 3,5 Obšrūtėlių km. Obšrūtėliai
Pakusinės km. 3 Pakusinės km. Pakusinė
Patašiškių km. 3 Patašiškių km. Patašiškės
Rudžių km. 3,5 Rudžių km. Rudžiai (Marijampolė)
Samsoniškių km. 3 Samsoniškių km. Samsoniškės
Strazdiškių km. 2 Strazdiškių km. Strazdiškiai
Svirnaviečių km. 4,5 Svirnaviečių km. Svirnaviečiai
Tarpučių km. 0 Tarpučių km. Tarpučiai (Šunskai)

Netičkampio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Gustaičių km. 2,5 Gustaičių km. Gustaičiai (Marijampolė)
Liepynų km. 2,5 Liepynų km. Liepynai
Nartelio km. 2 Nartelio km. Nartelis
Narto km. 5 Narto km. Nartas
Narto-Naujienos km. 2 Narto-Naujienos km. Narto Naujiena
Netičkampio km. 0 Netičkampio km. Netičkampis
Triobiškių km. 7 Triobiškių km. Triobiškiai

Padovinio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Amalviškių km. 13 Amalviškių km. Amalviškiai
Babalinės km. 2,5 Babalinės km. Babalinė
Bavardiškių km. 3 Bavardiškių km. Bevardiškiai
Danieliškių km. 2 Danieliškių km. Danieliškiai
Daukšių m-lis 10 Daukšių m-lis Daukšiai
Geležinių km. 3,5 Geležinių km. Geležiniai
Gyviškių km. 2,5 Gyviškių km. Gyviškiai
Gudupių km. 4 Gudupių km. Gudupiai
Kumečių km. 6 Kumečių km. Kumečiai (Marijampolė)
Launicos km. 8 Launicos km. Launica
Liūliškio km. 6,5 Liūliškio km. Liūliškis
Marčiukinio km. 3 Marčiukinio km. Marčiukinis
Naujakaimio km. 2 Naujakaimio km. Naujakaimis (Marijampolė)
Norvertavo km. 4 Norvertavo km. Norvertavas
Padovinio km. 0 Padovinio km. Padovinys
Petraučiznos km. 3,5 Petraučiznos km. Petriškiai (Marijampolė)
Plynių km. 5,5 Plynių km. Plyniai (Marijampolė)
Putriškių km. 2,5 Putriškių km. Putriškiai
Vaitiškių km. 1,5 Vaitiškių km. Vaitiškiai (Marijampolė)
Varnupių km. 5 Varnupių km. Varnupiai
Vyšnialaukio km. 3 Vyšnialaukio km. Vyšnialaukis (Marijampolė)
Vitgirėlių km. 14 Vitgirėlių km. Vidgirėliai

Raišupio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aukštosios km. 1 Aukštosios km. Aukštoji
Avižinės km. 2 Avižinės km. Avižinė (Marijampolė)
Balemolės km. 7 Balemolės km. Balemolė
Barsukynės km. 5 Barsukynės km. Barsukinė (Marijampolė)
Barštinės km. 5 Barštinės km. Barštinė
Beržinbūdės km. 2 Beržinbūdės km. Beržinbūdė
Dambavos km. 4 Dambavos km. Dambava (Marijampolė)
Gabavos km. 12 Gabavos km. Gabava
Gelumbiškių km. 3 Gelumbiškių km. Gelumbiškiai
Grabavos km. 4 Grabavos km. Grabava (Sasnava)
Išdagėlių km. 4 Išdagėlių km. Išdagėliai (Marijampolė)
Klevinės km. 4 Klevinės km. Klevinė
Lyderiškių km. 6 Lyderiškių km. Lyderiškės
Maciuliškių km. 6 Mačiuliškių km. Mačiuliškės (Marijampolė)
Navasadų km. 2 Navasadų km. Navasodai
Obelynės km. 4 Obelynės km. Obelinė (Sasnava)
Padgelumbiškių km. 3 Padgelumbiškių km. Pagelumbiškis
Padvengliskos km. 7 Padvengliskos km. Pavengliska
Padzenkavos km. 3 Padzenkavos km. Pazenkava
Pagirėlių km. 5 Pagirėlių km. Pagirėliai (Marijampolė)
Pridotkų km. 6 Pridotkų km. Pridotkai (Marijampolė)
Raišupio km. 2 Raišupio km. Raišupis
Smalinyčios km. 5 Smalinyčios km. Smalinyčia (Marijampolė)
Smilgių km. 4 Smilgių km. Smilgiai (Marijampolė)
Uosupėlio km. 2 Uosupėlio km. Uosupėlis
Utalinkos km. 9 Utalinkos km. Utalinka
Utalinos km. 9 Utalinos km. Utalina
Varnabūdės km. 0 Varnabūdės km. Varnabūdė
Žaliosios km. 10 Žaliosios km. Žalioji (Marijampolė)

Sasnavos apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Barštynės km. 1 Barštynės km. Barštinė
Kantališkių km. 6 Kantališkių km. Kantališkiai
Klevinių km. 2,5 Klevinių km. Kleviniai (Marijampolė)
Kuzų km. 1,5 Kuzų km. Kuzai
Ochotnos km. 1,5 Ochotnos km. Bitikai
Sasnavos m-lis 0 Sasnavos m-lis Sasnava
Surgučių gelež. st. 4 Surgučių gelež. st. Surgučių GS
Surgučių km. 5 Surgučių km. Surgučiai

Skaisčiūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Balsupių km. 4 Balsupių km. Balsupiai
Briediškių km. 4 Briediškių km. Briediškiai
Lipniškių km. 4,5 Lipniškių km. Lipniškiai (Marijampolė)
Mikalinės vk. 2 Mikalinės vk. Mikalinė (Marijampolė)
Milčiškių km. 3 Milčiškių km. Milčiškiai
Ožkasvilių km. 0 Ožkasvilių km. Ožkasviliai
Pabaigų km. 4 Pabaigių km. Pabaigai
Paikiškių km. 1 Paikiškių km. Paikiškiai
Skaisčiūnų km. 3 Skaisčiūnų km. Skaisčiūnai
Steiniškių km. 5 Steiniškių km. Steiniškiai
Stūriškių km. 5 Stūriškių km. Stūriškiai (Marijampolė)
Uosupio km. 3 Uosupio km. Uosupis (Marijampolė)
Užkirčių km. 2 Užkirčių km. Užkirčiai

Šunskų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ašmonų km. 6 Ašmonų km. Ašmonai
Dielinės km. 4,5 Dielinės km. Dielinė
Domeikų km. 8 Domeikų km. Domeikai
Grybinės km. 3 Grybinės km. Grybinė (Marijampolė)
Gustabūdžio km. 3,5 Gustabūdžio km. Gustabūdis
Karužų km. 1,5 Karužų km. Karužai (Marijampolė)
Kazliškių km. 7 Kazliškių km. Kazliškiai (Šunskai)
Marciniškių km. 3 Marciniškių km. Marciniškiai
Obelynės km. 4 Obelynės km. Obelinė (Šunskai)
Papiliakalnio km. 5 Papiliakalnio km. Popiliakalnis
Paršelių km. 3,5 Paršelių km. Paršeliai
Piliakalnių km. 5 Piliakalnių km. Piliakalniai (Marijampolė)
Puskepurių km. 6,5 Puskepurių km. Puskepuriai
Sarakų km. 4 Sarakų km. Sarakai
Šunskų m-lis 0 Šunskų m-lis Šunskai
Tursučių km. 5 Tursučių km. Tursučiai
Užbalių km. 6 Užbalių km. Užbaliai (Marijampolė)
Vekeriotiškės km. 4 Vekeriškės km. Vekeriotiškė

Trakiškių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Brazavo km. 9 Brazavo km. Brazavas (Marijampolė)
Bukonių km. 8 Bukonių km. Bukoniai
Dybakalnio km. 5 Dybakalnio km. Dybakalnis
Gudinės km. 8 Gudinės km. Gudinė
Karolaukio km. 2 Karolaukio km. Karolaukis
Kirmėlynės km. 5 Kirmėlynės km. Kirmėlinė
Kižių km. 9 Kižių km. Kižiai
Kuktų km. 7 Kuktų km. Kuktai
Meškėnų km. 7 Meškėnų km. Meškėnai (Marijampolė)
Paluobiškių km. 7 Paluobiškių km. Paluobiškiai
Patašinės km. 6 Patašinės km. Patašinė
Steponiškių km. 2 Steponiškių km. Steponiškės
Tabūnėlio km. 1 Tabunėlio km. Tabūnėlis
Trakiškių km. 0 Trakiškių km. Trakiškiai
Uosinės km. 8 Uosinės km. Uosinė

Išnašos redaguoti

  1. Pastebėtų klaidų sąrašas: 145 ir 652 psl. Budbalių km. → Būdbalių km.
  2. Pastebėtų klaidų sąrašas: 145 ir 1014 psl. Zvyniškių km. → Zviniškių km.

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 141