Matavimo vienetas

rodiklis, pagal kurį apskaičiuojami kokio nors objekto matmenys
(Nukreipta iš puslapio Pikometras)

Matavimo vienetas – rodiklis, pagal kurį apskaičiuojami kokio nors objekto matmenys. Šiame straipsnyje pateikiami dažniausiai naudojami matavimo vienetai ir jų vertės.

Matai nukreipia čia. Jei norite skaityti apie kompiuterinę programą tokiu pavadinimu, žiūrėkite Matai (kompiuterinė programa).
Atstumo matavimo pavyzdys

Lietuvoje naudoti senieji matavimo vienetai

Lietuvoje iki Pirmojo pasaulinio karo buvo naudojami senieji matavimo vienetai, kuriuos vėliau pakeitė dabar naudojami šiuolaikiniai matavimo vienetai. Čia pateikiamos Lietuvoje naudotų senųjų matavimo vienetų vertės.[1]

Ilgio matai

Ploto matai

 • 1 mylia² = 7 × 7 varstų²
 • 1 sieksnis² = 7 × 7 pėdų²
 • 1 varstas² = 500 × 500 sieksnių²
 • 1 sieksnis² = 3 × 3 aršinų²
 • 1 aršinas² = 16 × 16 verškų²
 • 1 pėda² = 12 × 12 colių²
 • 1 colis² = 500 × 500 linijų

Biralų matai arba saikai

Skysčių matai

Kibiras vandens (13 1/2°R.) sveria 30 svarų ir jame telpa 750 kubinių colių.

Svorio matai

Aptiekos svoris

Popieriaus matai

 • 1 rietimas = 10 stopų
 • 1 stopa = 20 dėsčių
 • 1 dėstė = 24 lakštams (lapams)

Laiko matai

Šiuolaikiniai matavimo vienetai

Ilgio matavimo vienetai

 • metras – pagrindinis SI ilgio matavimo vienetas
 • kilometras 1 km = 1000 m
 • 1 av (astronominis vienetas) = 149 597 870 km
 • 1 šm (šviesmetis) = 9,46 * 1012 km = 0,3066 pc = 63240 av
 • 1 pc (parsekas) = 3,085 * 1013 km = 3,2616 šm = 206 264,8 av

Ploto matavimo vienetai

Metrinės sistemos vienetai:

 • 1 cm² = 100 mm²
 • 1 dm² = 100 cm² = 10000 mm²
 • 1 m² = 100 dm² = 10000 cm²
 • 1 aras = 100 m²
 • 1 ha (hektaras) = 100 arų (a)
 • 1 km² = 100 hektarų (ha) = 10000 arų
 • 1 colis² = 6,45 cm²
 • 1 pėda² = 144 colio² = 0,093 m²
 • 1 jardas² = 9 pėdoms² = 1296 coliai² = 0,836 m²
 • 1 akras = 4840 jardų² = 5280 pėdų = 4046,8 m²
 • 1 mylia² = 640 akrų = 258,99 ha

Senosios Britų sistemos vienetai:

 • 1 ft² (kvadratinė pėda) = 0,09290304 m²
 • 1 akras = 43 560 ft² = 4046,856 m²

Tūrio matavimo vienetai

 • 1 brl (barelis) = 190,9 l
 • 1 barelis D. Britanijos = 163,65 l
 • 1 barelis JAV biralų = 115,628 l
 • 1 barelis naftos ir jos produktų = 158,988 l
 • 1 l (litras) = 1000 ml
 • 1 l = 10-3m³ = 1 dm³ = 1000 cm³
 • kubinis centimetras 1 cm = 0,001 l
 • kubinis colis 1 cu in = 16,387 cm³ = 0,016387 l
 • kubinė pėda 1 cu ft = 28316,85 cm³ = 1728 cu in = 28,317 l
 • kubinis jardas 1 cu yd = 764554,8579 cm³ = 27 cu ft = 764,5548 l
 • pinta (amer., skysčiui) 1 pt = 30,08 cu in = 0,1243 gal (amer.) = 0,47 l
 • pinta (angl.) 1 pt = 36,48 cu in = 0,1255 gal (angl.) = 0,568 l
 • litras 1 l = 61,03 cu in = 1,7543 pt (angl.) = 2,1276 pt (amer.) = 1000 cm³
 • galonas (amer., skysčiui) 1 gal = 241,92 cu in = 8,0425 pt (amer.) = 3,78 l
 • galonas (angl.) 1 gal = 290,56 cu in = 7,9649 pt (angl.) = 4,54 l
 • barelis 1 bbl = 10176 cu in = 35,022 gal (angl.) = 42,0634 gal (amer.) = 159 l
 • kubinis metras 1 m³ = 61030 cu in = 220,2643 gal (angl.) = 264,5502 gal. (amer.) = 1000 l

Masės matavimo vienetai

SI sistemos bazinis masės matavimo vienetas – kilogramas (kg).

Pavadinimas Žymėjimas Vertė Sistema
didžioji tona   1016 kg  
mažoji tona   907,18 kg  
tona t 1000 kg metrinė
didysis centneris   50,8 kg  
mažasis centneris   45,36 kg  
centneris cnt 100 kg metrinė
kilogramas kg 1 l gryno vandens masė esant 4 °C metrinė
gramas g 0,001 kg metrinė
akmens svaras (stone pound) st 6.35029 kg = 14 lb Britų
svaras lb 0,45359 kg = 16 oz Britų
uncija oz 28,35 g = 16 dr Britų
drachma dr 1,772 g  
greinas   64,8 mg  

Laiko matavimo vienetai

SI sistemos bazinis laiko matavimo vienetas – sekundė (s).

 • 1 metai = 12 mėnesių = 365 arba 366 dienos (keliamieji metai)
 • 1 mėnuo = 28-31 dienos
 • 1 savaitė = 7 dienos
 • 1 para = 24 h
 • 1 h = 60 min
 • 1 min = 60 s
 • 1 s = 1000 ms

Kampo matavimo vienetai

 • laipsnis 1° = 60' = 3600" = 0,01745 rad
 • radianas 1 rad = 57,2958° = 0,1591551 r

Temperatūros matavimo vienetai

 • SI sistemos bazinis temperatūros matavimo vienetas – kelvinas (K).
 • Celsijaus (C) skalėje nulis nustatytas pagal vandens užšalimo ar tirpimo temperatūrą, t. y. 273,15°K. 1 °C = 1°K
 • Farenheito (F) skalėje nulis yra nustatytas pagal vandens su druska mišinio tirpimo temperatūrą. 1 °F = 5/9°C
 • Farenheito laipsnius verčiant į Celsijaus, taikoma formulė: °C = (5/9)(°F-32)
 • Verčiant iš Celsijaus laipsnių į Farenheitą: °F = °C × 1,8 + 32.

Informacijos kiekio matavimo vienetai

Žemiau pateikti informacijos kiekio matavimo vienetai:

 • Mažiausias informacijos kiekis – bitas. 1 bitas gali turėti tik dvi reikšmes: 0 arba 1, „teisinga“ arba „klaidinga“.
 • 1 B (baitas) = 8 b (bitai); Vienas baitas gali turėti 28 skirtingų reikšmių – jei saugomas sveikas skaičius, tai reikšmė gali būti nuo 0 iki 255
 • KB (kilobaitas) 10001 = 10³ KB 10241 = 210 KiB 210
 • MB (megabaitas) 1000² = 106 MB 1024² = 220 MiB 220
 • GB (gigabaitas) 1000³ = 109 GB 1024³ = 230 KiB 230
 • TB (terabaitas) 10004 = 1012 TB 10244 = 240 TiB 240
 • PB (petabaitas) 10005 = 1015 PB 10245 = 250 PiB 250
 • EB (exabaitas) 10006 = 1018 EB 10246 = 260 EiB 260
 • ZB (zettabaitas) 10007 = 1021 ZB 10247 = 270 ZiB 270
 • YB (yottabaitas) 1000 8 = 1024 YB 10248 = 280 YiB 280

1998 m. pabaigoje buvo patvirtinti nauji informacijos vienetų pavadinimai.[2] Informacijos perdavimo greitis gali būti matuojamas baitais ar bitais per sekundę (B/s ar bps) ir atitinkamai kB/s, MB/s, kbps, Mbps ir t. t. Informacijos kanalo laidumas gali būti matuojamas lygio pasikeitimais per sekundę. Tuo atveju, jei galimi du lygiai, tokio matavimo reikšmė atitinka bitus per sekundę.

Energijos matavimo vienetai

Teraelektronvoltas (TeV) – 1012 eV.

1 eV – tai toks energijos kiekis, kokį įgauna elektronas perėjęs vieno volto greitinantį potencialų skirtumą.

Daugikliai

Pagrindinis straipsnis – SI sistemos priešdėliai.

Sudurtinių žodžių dėmenys ir daugikliai kartotiniams ir daliniams dešimtainiams vienetams sudaryti

Žodžių dėmenų pavadinimas Žymėjimas Daugiklis
jota Y 1024
zeta Z 1021
eksa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
hekto h 102
deka da 101
deci d 10-1
centi c 10-2
mili m 10-3
mikro µ 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
femto f 10-15
ato a 10-18
zepto z 10-21
jokto y 10-24

Grynojo aukso = 24 karatai (ct) = 1000 grynojo aukso lydinys = 24/24 grynojo aukso dalių

 • I = 23 ct = 958 grynojo aukso lydinys = 23/24 grynojo aukso dalių
 • II = 18 ct = 750 grynojo aukso lydinys = 18/24 grynojo aukso dalių
 • III = 14 ct = 583 grynojo aukso lydinys = 14/24 grynojo aukso dalių
 • IV = 8 ct = 330 grynojo aukso lydinys = 8/24 grynojo aukso dalių

Biralų matai

 • 1 anglų pinta (british pint) = 1,03 JAV pintos = 0,568 l
 • 1 anglų kvorta (british quart) = 2 anglų pintos = 1,03 JAV kvortos = 1,14 l
 • 1 anglų bušelis (british bushel) = 32 anglų kvortos = 1,03 JAV bušelio = 36,37 l
 • 1 JAV pinta (U.S. pint) = 0,969 anglų pintos = 0,55 l
 • 1 JAV kvorta (U.S. quart) = 2 JAV pintos = 0,969 anglų kvortos = 1,101 l
 • 1 JAV bušelis (U.S. bushel) = 32 JAV kvortos = 0,969 anglų bušelio = 35,24 l

Skysčio matai

 • 1 anglų skysčio uncija (british liquid ounce) = 0,028 l
 • 1 anglų pinta (british pint) = 20 anglų skysčio uncijų = 0,568 l
 • 1 anglų kvorta (british quart) = 2 anglų pintos = 1,2 JAV kvortos = 1,14 l
 • 1 anglų galonas (british gallon) = 4 anglų kvortos = 1,2 JAV galono = 4,55 l
 • 1 JAV skysčio uncija (U.S. liquid ounce) = 0,029 l
 • 1 JAV pinta (U.S. pint) = 16 JAV skysčio uncijų = 0,83 anglų kvortos = 0,946 l
 • 1 JAV galonas (U.S. gallon) = 4 JAV kvortos = 0,83 anglų galono = 3,79 l
 • 1 anglų barelis = 163,5 l
 • 1 JAV barelis = 158,987 l

Šaltiniai

 1. „Aritmetikos teorija“, leidykla „Švyturys“, 1924 m.
 2. Nauji informacijos matavimo vienetai

Nuorodos