Vikipedija:Puslapių apsaugos taisyklės

(Nukreipta iš puslapio Vikipedija:Užrakintas puslapis)
   Čia aprašytos Vikipedijos taisyklės, galiojančios visiems Vikipedijos dalyviams.
Taisyklės gali būti keičiamos tik nustatyta tvarka.
Dalinai užrakinto puslapio simbolis
Visiškai užrakinto puslapio simbolis

Puslapių apsauga taikoma siekiant apsaugoti Vikipedijos turinį nuo vykstančio ar potencialaus vandalizmo bei redagavimo karų.

Dėl pastebėto vandalizmo arba dėl kitų priežasčių, kiekvienas naudotojas gali pageidauti bet kokio puslapio ar failo užrakinimo ar atrakinimo (jei nebėra būtinybės laikyti jį užrakintą) puslapyje Vikipedija:Siūlymai dėl puslapių apsaugos. Taip pat galima kreiptis ir į aktyvų administratorių. Redakciniai apsaugoto puslapio pakeitimai turėtų būti pasiūlyti atitinkamo puslapio turinio aptarime ir įgyvendinti, jei pakeitimai nėra ginčytini arba dėl jų yra pasiektas konsensusas.

Administratorius gali atrakinti puslapį, jei puslapio rakinimo priežastys nebeaktualios, praėjo priimtinas puslapio rakinimo laikas, ir nėra jokio susitarimo, dėl kurio būtų reikalingas tolimesnis puslapio rakinimas. Atrakinant puslapį, jei yra neaiškumų, patartina susisiekti su administratoriumi, kuris užrakino puslapį. Apsaugos keitimų sąrašą galimą rasti Specialus:Log/Rakinimų sąrašas.

Užrakinti straipsniai žymimi atitinkamu ženklu (skydeliu). Naudojami {{Protected}}, {{Semiprotected}} arba {{Pp-template}}, {{Pps-template}} šablonai.

Puslapiai ir Vikipedijos turinys gali būti apsaugotas keliais būdais ir lygiais:

  • Visiška apsauga (rakinimas) – puslapį gali redaguoti tik administratoriai. Visiškai apsaugoti daugialypės terpės failai (pvz., paveikslėliai) negali būti perrašomi.
  • Dalinė apsauga (rakinimas) – puslapį gali redaguoti tik registruoti naudotojai bei naudotojai, kurių paskyros yra automatiškai patvirtintos.
  • Apsauga nuo kūrimo - negalima sukurti straipsnio nurodytu pavadinimu. Administratoriai gali įtraukti tam tikrus pavadinimus į specialų sąrašą, kad straipsnių šiais pavadinimais nebūtų galima sukurti.
  • Apsauga nuo perkėlimo – puslapio negalima pervadinti ar perkelti į kitą vardų sritį.
  • Įkėlimo apsauga – apsaugo failą nuo pakartotinio įkėlimo. Tokia apsauga neapriboja naudotojų galimybių redaguoti failo puslapio.

Visiška apsauga

Visiška apsauga taikoma, jei naudotojai nesutaria dėl puslapio pakeitimų ir pradeda redagavimo karą. Taip užrakintų straipsnių nėra daug, nes konfliktui išsisprendus jie ir vėl atrakinami. Puslapiuose, kuriuose vyksta redagavimų karas, laikinas visiškas puslapio užrakinimas gali priversti konflikto puses aptarti savo keitimus puslapio aptarime, kuriame gali būti pasiektas konsensusas. Su pavieniais redagavimo karų atvejais arba nuolatiniais tam tikrų naudotojų veiksmais, privedančiais prie redagavimo karo, yra geriau susitvarkyti užblokuojant tam tikrus naudotojus, nes užrakinant puslapį apribojamos kitų naudotojų galimybės normaliai redaguoti.

Norint visiškai apsaugotam tekstui pasiūlyti redakcinių pakeitimų, reikia apie tai pranešti to puslapio aptarime, kreiptis į bet kurį aktyvų administratorių, prašyti tą puslapį atrakinti Vikipedijos siūlymuose dėl puslapių apsaugos arba parašyti Vikipedijos forume.

Apsaugodami puslapį dėl puslapio turinio nesutarimų, administratoriai paprastai užrakina straipsnį palikdami naujausią versiją, išskyrus atvejus, kai naujausia versija akivaizdžiai pažeidžia Vikipedijos turinio politiką (žiūrėti Kas yra Vikipedija? ir Kas nėra Vikipedija), pavyzdžiui, vandalizmo atveju, kai pažeidžiamos autorinės teisės, kai šmeižiamas gyvas žmogus. Kadangi apsaugant naujausią versiją kartais paliekama ginčytina informacija, administratorius gali atstatyti straipsnio versiją, buvusią prieš redagavimo karą, jei tik egzistuoja aiški tokio straipsnio versija. Puslapiai, kurie yra apsaugoti dėl straipsnių turinio nesutarimų, neturėtų būti redaguojami, išskyrus atvejus, kai daromi neginčytini keitimai, ar dėl kurių yra pasiektas susitarimas.

Administratoriai neturėtų užrakinti arba atrakinti puslapio, gindami savo nuomonę, kai nesutariama dėl straipsnio turinio.

Vandalizmas

Visiška puslapio užrakinimas prevenciniais tikslais prieštarauja atvirai Vikipedijos prigimčiai. Trumpi visiško užrakinimo periodai yra naudojami tik retais atvejais, kai didelis skaičius automatiškai patvirtintų naudotojų paskyrų yra naudojamas ilgalaikėms vandalizmo atakoms straipsnyje rengti. Nuolatinis vandalizmas arba vandalizmų didelio lankomumo straipsniuose tikimybė retai suteikia pagrindą visiškai apsaugai. Dalinis rakinimas yra naudojamas apsaugoti straipsnius, tokius kaip Andrius Kubilius, dėl intensyvaus ir ilgalaikio vandalizmo.

Straipsnio versijų peržiūra

Ištrinto puslapio buvusį turinį ir redagavimo istoriją gali peržiūrėti tik administratoriai. Jei dalyviams dėl aiškių priežasčių prisireikia pamatyti ištrinto puslapio turinį ir redagavimo istoriją administratorius gali laikinai atstatyti puslapį. Tuo atveju administratorius puslapį visiškai užrakina, kad jis nebūtų redaguojamas. Tada straipsnio istorijos puslapyje paprasti naudotojai gali pasiekti ankstesnius puslapio turinio variantus.

Dalinė apsauga

Dalinis puslapio užrakinimas neleidžia anoniminiams (IP adresams), automatiškai nepatvirtintiems bei patvirtintiems naudotojams redaguoti puslapio. Tokie naudotojai gali pateikti prašymą redaguoti iš dalies apsaugotą puslapį pastarojo aptarime arba specialiame puslapyje Vikipedija:Siūlymai dėl puslapių apsaugos.

Administratoriai gali neribotai užrakinti puslapius, kuriuose nuolat atliekami vandalizmai. Taip pat puslapiai gali būti užrakinami, jei jame nuolatos pažeidžiamos Vikipedijos turinio politikos taisyklės (žiūrėti Kas yra Vikipedija? ir Kas nėra Vikipedija). Dalinė apsauga negali būti naudojama kaip prevencinė priemonė nuo anoniminių ar naujai užsiregistravusių naudotojų redagavimo.

Taip pat administratoriai gali pritaikyti laikiną dalinį puslapio užrakinimą šiais atvejais:

  • Jei puslapis itin puolamas vandalų, pavyzdžiui, dėl žiniasklaidos puslapyje pateiktiems faktams dėmesio (pvz. Gėjų paradas), kai atskirų naudotojų blokavimas nėra geriausias pasirinkimas.
  • Jei puslapyje vyksta redagavimo karas, kuriame visos dalyvaujančios pusės yra anonimai ar nauji naudotojai. Dalinis rakinimas netaikomas, kai nors viena dalyvaujančių pusių yra automatiškai patvirtintas naudotojas.
  • Rakinamas straipsnio aptarimas, jei jame nuolat nutraukiamas normalus dalyvių darbas bei bendradarbiavimas. Toks rakinimas turėtų būti naudojamas atsargiai, nes užrakinus aptarimą anoniminiai ir neseniai užsiregistravę naudotojai negali dalyvauti diskusijoje. Puslapis ir jo aptarimas neturėtų būti kartu apsaugoti tuo pat metu.

Vikipedijos savaitės straipsnis yra iš dalies apsaugomas tik labai rimtais atvejais, kai dėl jo buvimo Vikipedijos pagrindiniame puslapyje padidėja vandalizmų tame straipsnyje skaičius.

Apsauga nuo kūrimo

Administratoriai gali apsaugoti puslapį nuo sukūrimo. Toks rakinimas naudingas ištrintiems bet keletą kartų naudotojo atkurtiems puslapiams apsaugoti. Tokio rakinimo metu skiriamos didžiosios ir mažosios raidės (case-sensitive). Administratoriai taip pat gali įtraukti rakintinus puslapio pavadinimus į specialų pakopinės apsaugos puslapį Vikipedija:Rakinami.

Apsauga nuo kūrimo taikoma siekiant neleisti kurti straipsnių necenzūriniais pavadinimais, taip pat, kai naudotojo blokavimas nėra efektyvus ir straipsnis netinkamu pavadinimu ar netinkamoje vardų srityje yra nuolat sukuriamas iš naujo.

Apsauga nuo perkėlimo

Taikoma, kai nesutariama dėl straipsnio pavadinimo ar vardų srities ir nesutarimas nėra išsprendžiamas diskusijos būdu, o pradedamas pervadinimas panašus į redagavimo karą.

Taip pat skaitykite